Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Arbetsrätt

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag

Vet du vilka rättigheter och befogenheter du har i arbetsrättsliga frågor? Reglerna är många och kan ibland vara svåra att förstå och bryter du mot lagar och avtal så kan det bli kostsamt. Rätt kunskaper ger dig större handlingsutrymme, smidigare samarbete och tryggare medarbetare. När du gör rätt från början så slipper du besvär och rättelser i efterhand. I vår kurs lär du dig de viktigaste delarna i den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Kursmål

Du får kunskap om den centrala arbetsrätten och arbetsrättsliga situationer med branschanknytning.

Innehåll

Vi går igenom den viktigaste arbetsrätten i vardagen på ett installationsföretag:
-förhandlingsreglerna i medbestämmandelagen
-anställnings- uppsägningsregler i Lagen om anställningsskydd
-lagstiftningen rörande arbetstid, ledighet, fackliga förtroendemän och diskriminering.

Kursen fokuserar i huvudsak på den arbetsrättsliga lagstiftningen. Kollektivavtalen berörs endast i mindre mån.

För djupare kunskaper rekommenderar vi endagarskurser som behandlar Installationsavtalet respektive Tjänstemannaavtalet och Teknikinstallationsavtalet.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, personalhandläggare, lönehandläggare som hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning.

Kursen är vara för de företag som är medlemmar i Installatörsföretagen.

Priser

Medlemspris 1

3 200 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta