Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Entreprenadjuridik 2 med ABT

Kurstyp: lärarledd | Omfattning: 2 dagar

Har du goda kunskaper om lagar och avtal kan du agera mer säkert i olika entreprenadskeden. Misstag i avtal kan leda till dyra ersättningskostnader. På kursen fördjupar vi oss i entreprenadjuridiken. Vi granskar förfrågningsunderlag, bedömer risker och ansvarsfördelning, avgör vad som ingår i åtagandet och vad som händer om du inte blir klar på utsatt tid.

Vår kursledare är advokat och specialist på entreprenadjuridik. Han har hjälpt många entreprenörer både innan de gått in i ett avtal och vid tvister. Under två engagerande dagar får du många viktiga kunskaper, som hjälper dig när du ska ingå ett avtal med en kund eller leverantör.

Kursmål

Kursen ska ge dig goda kunskaper i de faktorer, lagar och regler som styr entreprenadverksamheten. Dessa kunskaper ska underlätta och göra dig mer säker när du ska ingå avtal med kunder och leverantörer.

Innehåll

Kort repetition av:
– Avtalsrätt
– Entreprenadformer
– Krav på en förfrågan
– AMA AF 12
Fördjupning i AB 04, ABT 06 och ABT-U07
Leveransbestämmelser
Skadeståndsrätt
Konsultavtal
Service- och underhållsavtal
Genomgång av intressanta rättsfall
Tillämpningsövningar

Målgrupp

Kursen ska ge dig goda kunskaper i de faktorer, lagar och regler som styr entreprenadverksamheten. Dessa kunskaper ska underlätta och göra dig mer säker när du ska ingå avtal med kunder och leverantörer.

Förkunskaper

Entreprenadjuridik 1 eller motsvarande.

Övrig information

Kursen genomförs på en konferensanläggning i Sörmland. Kostnader för logi tillkommer.

Är du eller planerar du att bli projektledare är kurspaketet med kurserna Entreprenadjuridik 1, Ledarskap och projektprocesser, Förhandlingsteknik samt Projektekonomi passande att gå för att få en bra grund att stå på som projektledare.

Ordinarie pris

14 800 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

13 300 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta