Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Byggregler och normer för VVS-företag, BBR/PBL

Kurstyp: Lärarledd

Ett Säker Vatten auktoriserat VVS-företag ska ha minst en anställd som utöver godkänd kurs i ”Säker Vatteninstallation för VVS-företag” ha dokumenterad kunskap om Plan- och bygglagen samt Boverkets Byggregler. Denna kurs vänder sig till sådan person och innebär att utbildningskraven uppfylls.

Sedan hösten 2020 utförs denna kurs av Säker Vatten AB. Du kan göra din anmälan här.

Kursmål

Efter genomförd kurs och godkänt prov har du möjlighet att gå vidare med din ansökan om auktorisation.

Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare:
– Kunskaper om gällande regelverk, med avseende på uppbyggnad och funktion
– Färdigheter i var du hittar rätt regelverk för ditt vardagliga arbete
– Kompetens att använda gällande regelverk i vardagen kopplat till branschregler för Säker Vatteninstallation

Innehåll

– PBL
– Plan och bygglagen
– BBR
– Boverkets byggregler
– Arbetsmiljölagen
– CE-märkning
– AMA VVS & Kyl
– Konsumenttjänstlagen
– Skriftligt prov

Målgrupp

VVS-montörer och arbetsledare med VVS-certifikat samt med giltig utbildning i Säker Vatteninstallation. Du bör ha en roll som arbetsledare eller företagsledare i företaget eller filialen.

Förkunskaper

Du bör redan innan kursstart känna till regelverken samt ha varit yrkesverksam under minst två år.

Övrig information

Personlig legitimation krävs.
Tolk är ej tillåtet under kurs och prov.

TIPS
För att kunna gå vidare med auktorisationen behöver du även gå kursen Säker Vatteninstallation för VVS-företag.
Mer information om auktorisationen hittar du här.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta