Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Byggregler och normer för VVS-företag, BBR/PBL

Kurstyp: lärarledd | Omfattning: 1 dag

Ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag ska ha minst en anställd som utöver godkänd kurs i “Säker Vatteninstallation för VVS-företag”, har dokumenterad kunskap om Plan- och bygglagen samt Boverkets Byggregler. Denna kurs vänder sig till sådan person och innebär att utbildningskraven uppfylls.

INSU är godkänt av Säker Vatten AB för att få genomföra denna kurs.

Kursmål

Efter genomförd kurs och godkänt prov har du möjlighet att gå vidare med din ansökan om auktorisation. Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare:

Kunskaper om gällande regelverk, med avseende på uppbyggnad och funktion
Färdigheter i var du hittar rätt regelverk för ditt vardagliga arbete
Kompetens att använda gällande regelverk i vardagen kopplat till branschregler för Säker Vatteninstallation

Innehåll

-PBL – Plan och bygglagen
-BBR – Boverkets byggregler
-Arbetsmiljölagen
-CE-märkning
-AMA VVS & Kyl
-Konsumenttjänstlagen
-Skriftligt prov

Målgrupp

VVS-montörer och arbetsledare med VVS-certifikat samt med giltig utbildning i Säker Vatteninstallation. Du bör ha en roll som arbetsledare eller företagsledare i företaget eller filialen.

Förkunskaper

Du bör redan innan kursstart känna till regelverken samt ha varit yrkesverksam under minst två år.

Övrig information

Personlig legitimation krävs.
Tolk är ej tillåtet under kurs och prov.

INSU rapporterar till Säker Vatten AB när kursdagen är avslutad. Som godkänd deltagare får du ett utbildningsbevis på genomförd kursdag från INSU. Enligt anmälan om auktorisation ska du skicka in utbildningsbevis för kursdagen till Säker Vatten AB för att gå vidare med din auktorisationsansökan.

TIPS
För att kunna gå vidare med auktorisationen behöver du även gå kursen Säker Vatteninstallation för VVS-företag.

Mer information om auktorisationen hittar du här: www.sakervatten.se

Priser

Ordinarie pris

4 700 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

4 230 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta