Search
Generic filters
Exact matches only

Gymnasielärling Ventilationsmontör

När en gymnasieelev vid VVS- och fastighetsprogrammet vill läsa till ventilationsmontör, finns en ny utbildningsväg via INSUs branschskola.

På sin ordinarie gymnasieskola läser eleven de gymnasie- och programgemensamma kurserna samt eventuellt valbara kurser. Vid INSUs Branschskola läser eleven inriktningskurser för yrkesutgång ventilationsmontör. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Svensk Ventilation.

Teoridelarna läses vid INSU och de praktiska momenten förläggs i huvudsak till APL-platsen. Eleven varvar teori med APL under hela utbildningstiden. Branschskolan omfattar 6 veckors utbildning under gymnasietiden. Eleven kommer till INSU under sex 1-veckorsperioder under sex månader på höstterminen under år två eller tre.

Elevens gymnasieskola kan som huvudman söka ett statsbidrag på 50 kkr/elev genom Skolverket, vilket är tänkt att täcka delar av branschskolans avgifter. Lokala gymnasieskolan behåller dock skolpengen för eleverna.

 

Mål

Kunskap – vad ska eleven kunna efter utbildningen:
Inriktningen ventilationsteknik ska ge kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering. Den ska även ge kunskaper om hur olika ventilationssystem fungerar samt hur man utför felsökning och åtgärdar fel med hjälp av rätt typ av utrustning och verktyg. Inriktningen ska utveckla förståelse av plan- och sektionsritningar för installationer, flödesscheman samt styr- och reglerscheman. Den ska också ge kännedom om vikten av fungerande ventilation för att uppnå god inomhusmiljö. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel ventilationsmontör.

Färdighet – vad ska eleven kunna använda sin nya kunskap till:
Eleven kan börja jobba som ventilationsmontör efter avslutad gymnasieutbildning.

 

För vem passar utbildningen?

Den passar dig som vill bli ventilationsmontör, och som vill ha en möjlighet till framtida karriärutveckling.

 

Utbildningens innehåll

På INSUs branschskola läses nedanstående kurser.

 • Ventilationsmontering 1
 • Ventilationsmontering 2
 • Ventilationsisolering
 • Ventilationsservice
 • Ventilationsteknik injustering
 • Luftbehandling
 • Luftströmning
 • Luftbehandlingssystem

INSU lämnar omdömen till elevens gymnasieskola, och i samråd med handledare på APL-platsen fastställer gymnasieskolan slutbetyget efter varje fullgjord kurs.

 

Utöver inriktningsspecifika kurser finns även möjlighet att läsa följande programspecifika kurser på INSU:

 • Systemuppbyggnad
 • Verktygs- och materialhantering
 • Värmelära
 • Elkraftteknik
 • Praktisk ellära

 

Övrigt

Eleven kan välja, som på alla yrkesprogram på gymnasiet, att under gymnasieutbildningen läsa in allmän högskolebehörighet på sitt hemmagymnasium för att kunna studera vidare på högskola.

Gymnasielärling Ventilationsmontör INSU

Pris

Utbildningspaket 6 veckor: 67 000 kr/elev

Lunch och lån av läromedel ingår. Boende, resor och övriga måltider tillkommer.

Delfakturering per period.

Startdatum 2021-10-18

Utbildningsveckor:

v42 2021
v46 2021
v50 2021
v3 2022
v7 2022
v11 2022

Mer information

Skolverkets hemsida kan du läsa mer om Branschskola.

Anmälan

Välkommen att fylla i och skicka in anmälningsformuläret nedan. Anmälan är bindande först när ett skriftligt avtal är signerat.

Anmäl dig här

Vill du veta mer?

Kontakta oss på tel. 010-188 35 00
eller via e-post:
larling@insu.se