Search
Generic filters
Exact matches only

Energiingenjör, distans

Vill du vara delaktig i att ta fram nya energieffektiva lösningar och bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att minska energiförbrukningen? Det pågår just nu ett systemskifte över hela världen där energifrågor och energieffektiviseringar är den centrala komponenten för det framtida samhället.

Som energiingenjör jobbar du med att hitta nya och utveckla befintliga energieffektiva lösningar utifrån miljövänlighet och kostnadseffektivitet, för att kunna erbjuda bra inomhusklimat på arbetsplatser och i bostäder. I arbetsuppgifterna ingår det även uppföljning av el-, värme och vattenförbrukning samt att ta fram förslag på hur de kan minskas. Utbildningen passar dig som är intresserad av att arbeta med två av vår tids stora utmaningar – klimat och energi.

Studietakt

255 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under 2,5 år och under utbildningstiden ingår fyra fysiska träffar.

Utbildningsort

Distans, med fysiska träffar

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Energiingenjör
 • Energiexpert
 • Energisamordnare projekt/förvaltning
 • Projektör inom hållbara energisystem
 • Energirådgivare
 • Energistrateg
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Energisystem och hur dessa är uppbyggda och hur de fungerar enskilt och i samverkan
 • Styr- och reglerteknik i samverkande system
 • Lagar och regelverk som styr energianvändande
 • Entreprenadformer och avtalsformer för projekt
 • Upphandling av ett projekt
 • Kvalitetssäkringssystem och hållbart byggande
 • Ekonomiska begrepp och faktorer samt vetskap om hur dessa påverkar ekonomin i ett projekt
 • Hur funktions- och hållbarhetskontroller genomförs samt vilka bestämmelser som råder
 • Entreprenad/uppdragsavtal och hur de är upprättade, och vilka styrdokument som hanterar entreprenad/uppdragsavtal
 • Mätteknik i energisystem som el-, ventilation-, värme och kylsystem
 • Beräkningar av energianvändande
 • Diskriminering på arbetsplats
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda förkunskapskrav.

Särskilda förkunskapskrav

Minst betyg E, eller motsvarande i kurserna:

 • Energiteknik 2
 • Praktisk ellära

eller

 • Värmeteknik 1
 • Praktisk ellära

eller

 • Kyl- och värmepumpteknik – grund
 • Praktisk ellära

eller

 • Luftbehandling
 • Praktisk ellära

Samt yrkeserfarenhet 3 år heltid som VVS-montör, Kyl-montör, VVS-ingenjör, Ventilationsingenjör, Elektriker, Styr- och reglertekniker eller motsvarande.

Kurser som ingår i utbildningen
 • Affärsmannaskap, 10 Yh-poäng
 • Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng
 • Ekonomi och investeringsbedömning, 15 Yh-poäng
 • Elteknik, 15 Yh-poäng
 • Energiteknik/Fysik, 25 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 10 Yh-poäng
 • Examensarbete, 10 Yh-poäng
 • Fastighetsautomation, 20 Yh-poäng
 • Kyl- och värmepumpteknik, 15 Yh-poäng
 • LIA, 20 Yh-poäng
 • Solcellsanläggningar, 10 Yh-poäng
 • Styr- och reglerteknik 20 Yh-poäng
 • Systemsamverkan/integration, 10 Yh-poäng
 • Systemsamverkan 2, 20 Yh-poäng
 • Tillämpad matematik, 10 Yh-poäng
 • Ventilationsteknik, 15 Yh-poäng
 • Verksamhetsstyrningssystem KMA, 10 Yh-poäng
 • Värmeteknik, 15 Yh-poäng
Information om kurserna

Affärsmannaskap, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar ämnen för att självständigt kunna göra en upphandling av underentreprenörer, ha förståelse om förutsättningarna som part i ett konsortium/partnering vid en upphandling, eller om man är i rollen som huvudman. Vilka olika typer av upphandling som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre- och större upphandlingar, de mekanismer som gör att man kan konkurrera om affärer och kunna komma upp i värdekedja för att nå general- eller totalentreprenader inom industri- och samhällsbyggnadssektorn samt LOU coh dess tillämpning.

Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar hur man genom sitt eget beteende och agerande kan förebygga och förhindra diskriminering på sin arbetsplats samt få kännedom om vilka regelverk som finns kring detta. Vidare behandlas förståelse för vad jämställdhet innebär i praktiken.

Ekonomi och investeringsbedömning, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar ämnen för att kunna bedöma de ekonomiska förutsättningarna ur ett energiperspektiv vid investerings- och ombyggnadsprojekt.

Elteknik, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar uppbyggnad av elsystem och dess ingående apparater och maskiner, energianvändande i elsystemet och energieffektiviseringsåtgärder i elsystemet.

Energiteknik/Fysik, 25 Yh-poäng

Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt olika energisystem, hur olika energi- och klimatsystem samverkar inom en fastighet samt tvärvetenskapligt förstå de område inom tekniken som behandlar lagring, omvandling, transport och användning av energi. Hänsynstagande till frågor som effektivitet, säkerhet, lönsamhet och miljövänlighet ingår även här. Vidar behandlas hur en energisystemanalys kan utföras.

Entreprenadjuridik, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar, teoretisk och praktisk, alla steg i processen från val av entreprenad- och upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, upphandling, byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning. Vidare behandlas olika avtalsformer och konsultansvar i enlighet med Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK) och innebörden av olika entreprenadformer, ersättningsformer, allmänna bestämmelser (AB och ABT – ABU m.m och NL, NLM och ALEM).

Examensarbete, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område på uppdrag av en extern uppdragsgivare utförs. Vidare ska i kursen tillämpning av de förvärvade kunskaper genom att självständigt planera och utföra en uppgift bestående av att identifiera en iakttagelse, en frågeställning eller en utmaning inom området för utbildningen att reflektera, analysera och dra slutsats utifrån. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt. Den skriftliga rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning.

Fastighetsautomation, 20 Yh-poäng

Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt olika tekniker inom fastighetsautomation, hur man använder standardiserade metoder för att styra belysning, mörkläggning, värme, kyla och ventilation. Vidare behandlas hur man mäster, övervakar och styr effekt- och energiflöden.

Kyl- och värmepumpteknik, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar uppbyggnad, energianvändande och om energieffektiviseringsåtgärder i ett kylsystem.

LIA, 20 Yh-poäng

LIA:an är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupning av ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i de praktiska situationerna relateras till de teoretiskt inlärda momenten.

Solcellsanläggningar, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt hur en installation bör utformas och vilka standarder som gäller, elsäkerhet, dimensionering av skydd och ledningssystem samt underhåll av solcellsanläggningar. Vidare behandlas möjlighet till fjärrövervakning produkternas funktion samt dimensionering av effektkapacitet, myndighetskrav, tillstånd och anläggningsskyldighet.

Styr- och reglerteknik, 20 Yh-poäng

Kursen behandlar styr- och reglertekniska begrepp och om styr- och reglerförlopp, läsa flödesscheman och driftkort samt föreslå och utföra energieffektiviseringsåtgärder i ett styr- och reglersystem.

Systemsamverkan/integration, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar byggnadsteknik med avseende på byggnadsfysik och energitransporter i en byggnad.

Systemsamverkan/integration 2, 20 Yh-poäng

Kursen behandlar teoretiskt och praktiskt hur man samordnar olika mindre system till ett övergripande system.

Tillämpad matematik, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar ämnen för att självständigt kunna utföra effekt- och energiberäkningar inom el- och VVS-området.

Ventilationsteknik, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar uppbyggnad, energianvändande och om energieffektiviseringsåtgärder i ett ventilationssystem.

Verksamhetsstyrningssystem KMA, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar uppbyggnad av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem för installationsbranschen. Vidare behandlas hantering av KMA och egenkontroller inom installationsbranschen.

Värmeteknik, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar uppbyggnad, energianvändande och om energieffektiviseringsåtgärder i ett värmesystem.

 

 

Utbildningar inom energieffektivisering
Intresseanmälan

Årets ansökningsperiod är stängd men du kan lämna en intresseanmälan för nästa period här nedan. Då påminner vi dig via mail när den öppnat.

Gör en intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskolan
010-188 35 70
yh@insu.se