Search
Generic filters
Exact matches only

Säkerhetsspecialist inom data och tele

Att förstå och hantera säkerhetsaspekter kommer att vara ett baskrav för framtida installationer i allt från småskaliga installationer hos privatpersoner till stora infrastrukturella satsningar inom exempelvis stadsutveckling, infrastruktur och omställningen till smarta städer.

Primärt drivs efterfrågan på av de stora omvärldstrenderna och att i princip alla nya installationer sedan flera år tillbaka är helt eller delvis baserad på digital teknik och digitala tjänster är integrerade i det dagliga arbetet och i infrastrukturerna. Marknaden beräknas växa med 40 procent under de kommande fem åren. Utvecklingen av säkerhetslösningar och tillhörande hantering av säkra IT-miljöer en knäckfråga för att kunna ta sig till nästa utvecklingsnivå för såväl IoT som andra uppkopplade system.

Det finns ett stort behov av utbildad kvalificerad arbetskraft för bra och hållbara installationer. Som säkerhetsspecialist inom data och tele ges kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena brand- och utrymningslarm, data- och telesystemteknik, inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem, programmering och teknisk dokumentation vilka samtliga är centrala och viktiga områden för yrkesrollen för att uppfylla både kundens och branschens krav vad gäller prestanda och kvalitet.

Utbildningen är upplagd för att kombineras med arbete då den genomförs på halvtid och distans.

Studietakt

95 Yh-poäng. Du läser på distans på halvfart under 1 år.

Utbildningsort

Distans med laborationer i Katrineholm/Nyköping.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Säkerhetsspecialist inom data och tele
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Data- och telesystem, komponenter, uppbyggnad och funktion
 • Teknisk dokumentation
 • Inbrottslarm
 • Brand- och utrymningslarm
 • Kamerabevakning
 • Passagessystem
 • Programmering av data- och telesystem
 • Gällande regler, lagar och föreskrifter inom området
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom branschen och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Minst två års yrkeserfarenhet som elektriker (installation, automation, industri, energi eller data/tele)

Urvalskriterier

Kurser som ingår i utbildningen
 • Brand- och utrymningslarm, 10 Yh-poäng
 • Data- och telesystemteknik, 20 Yh-poäng
 • Inbrottslarm, 10 Yh-poäng
 • Kameraövervakning, 10 Yh-poäng
 • Passersystem, 10 Yh-poäng
 • Programmering, 20 Yh-poäng
 • Teknisk dokumentation, 15 Yh-poäng
Ansök till Säkerhetsspecialist inom data och tele

Anmäl intresse för kommande utbildningsstart (preliminärt 1 dec).

Gör en intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se