Search
Generic filters
Exact matches only

Förteckning över företag med utbildade ”Lantbruks-elektriker”

Förteckning över företag med elmontörer som har genomgått utbildning för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet. En förteckning över konsulter som genomgått utbildningen finns på slutet av sidan.

Varje elmontör som har godkänd utbildning kan visa upp ett kunskapskort.

Mer information finns på www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen/5_elhandbok

Listan är sorterad efter företagsnamn och uppdateras löpande.

Har du genomgått utbildningen men saknas i listan maila på info@insu.se.

För dig som vill gå utbildningen hittar du länk nedan.

Beställaren har ansvaret

 

Beställarens ansvar

Beställaren måste förvissa sig om att den anlitade entreprenören har den specialkunskap som krävs för att utföra elinstallationer i lantbrukets produktionsbyggnader.

Elinstallatören ska kunna de extra krav som ställs enligt denna rekommendation.

Vid större entreprenader ska det i upphandlingen anges att arbetet ska följa LBK:s anvisningar och besiktigas av fristående besiktningsman.

Beställaren ska vid upphandlingen bland annat begära att dokumentation enligt avsnitt 26 ska överlämnas efter färdigställandet.