Search
Generic filters
Exact matches only

Yrkeshögskoleutbildningar

Vi på INSU erbjuder 11 yrkeshögskoleutbildningar. Höstens nyhet är Solenergiprojektör och Ventilationsinjusterare. Utbildningarna Kyl- och värmepumptekniker och VVS-ingenjör har till hösten 2021 har fått nya utbildningsupplägg.
På yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll som är skräddarsydd i nära samarbete med installationsbranschen. Med nya kunskaper inom något av områdena nedan finns stor chans till ökat ansvar eller rent av ny yrkesroll.

Installationsbranschen är en expansiv bransch där det finns utrymme för att utvecklas. Det finns flera olika yrkesroller och generationsskifte gör att möjligheterna är många.

I vissa av utbildningarna varvas teori med lärande i arbete – LIA. Utbildningar är avgiftsfria och det går att ansöka om studiemedel via CSN.

 

Kommande viktiga datum 2021

17 oktober Ansökan stänger Solenergiprojektör & Ventilationsinjusterare

18 oktober Sen ansökan öppnar Solenergiprojektör & Ventilationsinjusterare

28 oktober Antagningsbesked med svarskrav Solenergiprojektör & Ventilationsinjusterare

8 december Sen ansökan stänger Solenergiprojektör & Ventilationsinjusterare

OBS! Alla utbildningar har öppet för sen antagning men endast ansökningar till de utbildningar där det finns platser kvar behandlas löpande.

 

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se

 

Ansök till Yrkeshögskolan

Ansökan för Solenergiprojektör & Ventilationsinjusterare är öppen till 17 oktober. Sen anmälan är öppen mellan den 18 oktober och den 8 december. Start 1 december.

Ansök här

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

  • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
  • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
  • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 1500-2000 kr per termin om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.

 

Behörighet

För att vara behörig till utbildningarna inom INSU Yrkeshögskola krävs att du har grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande) och i vissa fall särskilda förkunskaper (godkänt betyg från särskilda gymnasiekurser och/eller yrkeserfarenhet eller motsvarande).

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs i flera av våra utbildningar särskilda förkunskaper så som betyg från gymnasiekurser och/eller yrkeserfarenhet. Under varje utbildning finns de särskilda förkunskaper som gäller för just den utbildningen specificerade. När du genomför din ansökan i antagningssystemet står det även exempel på vilka äldre kurser som motsvarar de nya kurserna som utgör de särskilda förkunskapskraven.

Reell kompetens

Du kan bedömas behörig även om du inte uppfyller grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Detta görs genom att du i din ansökan åberopar ”Reell kompetens” och bifogar tjänstgöringsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag eller arbetsprover. I de fall du saknar skriftliga dokument kan vi fastställa om du har den kompetens som krävs genom ett reellt prov.

20%-regeln

Om du inte kan bedömas behörig finns ytterligare en möjlighet genom den så kallade 20%- regeln. Det görs då en bedömning om du kommer att klara och tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan

Ansökan

Ansökan till INSU:s yrkeshögskoleutbildningar är öppen mellan 8 februari och 30 maj. Du söker genom att klicka på knappen Ansök här där du länkas till vårt antagningssystem. Här skapar du ett konto och bifogar begärda dokument. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Saknar du tillgång till en scanner går det bra att ta kort på dokumenten. Tänk på att samtliga inlämnade dokument ska vara läsbara. Det går bra att komplettera ansökan till och med sista ansökningsdag. Om behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen kommer ett urval att göras.

All kommunikation om din ansökan mellan dig och INSU följer du på yh-antagning.se. E-post kommer att skickas till din angivna e-postadress när något händer med din ansökan. Beroende på inställningar i ditt e-postprogram kan e-posten från yh-antagning.se hamna i din skräppost. Vi rekommenderar därför att du själv bevakar din ansökan i yh-antagning.se för att inte riskera att missa något.

Ansökningarna behandlas kontinuerligt. Vi hör av oss en gång här på yh-antagning.se fram till sista kompletteringsdag om vi har några frågor eller om din ansökan behöver kompletteras för att vi ska kunna bedöma behörighet.

Urval

Urval

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser inom en utbildning, görs ett urval. Vid urvalet kan en eller flera av följande urvalskriterier användas:

  • Betyg
  • Tidigare utbildning
  • Yrkeserfarenhet

Likvärdiga poäng vid urval – Lottning används för att fastställa turordning.

Vad som gäller för varje utbildning hittar du under aktuell utbildningssida.

 

Distansstudier

Våra distansutbildningar bedrivs både på hel- och halvfart. Framgångsfaktorer för att lyckas med distansstudier är att du är fokuserad, målmedveten och avsätter tid för studierna.

Vid utbildningsstart bjuder vi in alla studerande till en digital introduktionsdag med bl.a. information om utbildningen, studieteknik och vad det innebär att studera på distans och för att skapa nätverk.

Du kommer att läsa en kurs i taget enligt schema. Varje kurs har ett bestämt start- och slutdatum. Du läser enligt lärarens veckoanvisning via din dator. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid. Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar.

Att arbeta i grupp tillsammans med dina studiekamrater är en naturlig del av samtliga våra utbildningar.

Undervisningens metoder kommer att variera, teori blandas med uppgifter, streamade föreläsningar, interaktiva e-kurser, digitala diskussionsforum, studiehandledning i grupp och enskilt och laborationer. Förutom en god pedagogik finns det i utbildningen en tydlig struktur med kurserna indelade i olika avsnitt.

I lärplattformen hanteras kurser, uppgifter, webinar och information. INSU, ansvarig lärare och du som studerande kan på ett enkelt sätt överblicka utbildningsaktiviteter.

Lärplattformen är tillgänglig på PC, MAC, smartphone och läsplatta 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Obs! Det kan i utbildningen förekomma program som kräver att du har tillgång till en PC med aktuellt operativsystem (Windows 8 eller 10, 8GB RAM-minne).

En studiehandledning finns för varje kurs innehållande de aktiviteter med datum som gäller för kursen, litteratur och program, kontaktuppgifter till lärare samt veckoplanering.

Undervisningen kommer att bygga på problem- och erfarenhetsbaserad pedagogik med fokus på uppgifter där du som studerande (under handledning) tar reda på svar i teori, föreläsningar, internet och med hjälp av varandra och egna nätverk. Därefter sker analys och reflektion utifrån egna erfarenheter.

De flesta kurser avslutas med skriftlig eller digital tentamen som sammanfattar kursen. För att erbjuda goda förutsättningar vid skriftliga tentamen som ges på fysisk plats kan du oberoende av bostadsort genomföra tentamen på lärcentrum runt om i landet och laborationer på flera orter.

Ansvarig lärare finns tillgänglig för dig via forum, webinar och e-post.

Lärande i arbete - LIA

I vissa av våra yrkeshögskoleutbildningar ingår kursen lärande i arbete, LIA, det som vi i vardagstal kallar praktik. På företag får du som studerande prova yrkesrollen och lära dig hur branschen arbetar. Du bygger viktiga nätverk och får arbetslivserfarenhet redan under studietiden, vilket ger dig en fördel när du ska söka arbete.

Under LIA-perioderna ska du framförallt aktivt lära dig nya saker under din tid på företaget. Du får träna analytisk förmåga, tillämpa helhets- och systemperspektiv och ta ansvar. Detta sker genom att du till viss del deltar i aktuella projekt, är engagerade och försöker hitta lösningar på verkliga problem.

Du som studerande ordnar din LIA-plats på egen hand utifrån INSU:s och ditt eget nätverk. Vi är mycket glada över vårt samarbete med olika företag och vet att de har stor glädje av de studerande både under LIA-perioden och efter att de tagit sin examen.

Våra samarbetsföretag behöver anställa många fler kvalificerade medarbetare. Med ett bra studieresultat samt stort engagemang och visat intresse under LIA-perioderna, är möjligheten att få ett intressant jobb efter avslutad utbildning mycket god. Så gott som alla studerande har en anställning redan på examensdagen.

Du som är företagare inom branschen och vill ha en eller flera LIA-studerande till ditt företag är välkommen att anmäla ditt intresse via mail till yh@insu.se. Uppge namn, mejladress, postadress och mobilnummer till kontaktpersonen på ditt företag.

Examensarbete

I de yrkeshögskoleutbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen ingår kursen examensarbete.

Examensarbetet utförs på uppdrag av ett företag och går ut på att utföra en utredning/analys av ett verkligt problem inom området för utbildningen.

Du som studerande ordnar ditt examensarbete på egen hand utifrån INSU:s och ditt eget nätverk. Vi är mycket glada över vårt samarbete med olika företag och vet att de har stor glädje av de studerande både under examensarbetet och efter att de tagit sin examen.

Du som är företagare inom branschen och vill ha en eller flera studerande till ditt företag för examensarbete är välkommen att anmäla ditt intresse via mail till yh@insu.se. Uppge namn, mejladress, postadress och mobilnummer till kontaktpersonen på ditt företag.

Ledningsgrupp

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet, en utbildningsledare och en studeranderepresentant och en från skolväsendet. Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter, bland annat att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven på arbetsmarknaden.

Ledningsgruppen uppgift är att:

  • Anta sökanden till utbildningen
  • Pröva frågor om tillgodoräknande
  • Utfärda examens- och utbildningsbevis
  • Svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs och att utbildningen når sina övergripande mål

Samarbete för företag

LIA och Examensarbete

Många av våra studerande anställs på det företag där de gör sin LIA (praktik) eller examensarbete. De finns över hela landet då flertalet av våra utbildningar är på distans. Få tillgång till kvalificerade medarbetare först- ta emot en studerande från INSU yrkeshögskola på LIA eller examensarbete!

Genom att tas emot studerande är du som företag handledare, ett stöd och en förebild för den studerande, och bidrar även till att din arbetsplats kanske får en ny medarbetare. Du får möjlighet att utveckla dig själv i ditt arbete samtidigt som du bidrar med din kompetens och erfarenhet. Att ta emot en studerande är kostnadsfritt. Du behöver utse en handledare som är fysiskt närvarande och är tillgänglig för den studerandes behov av handledning och stöd.

Kommande LIA och Examensarbete t.o.m. HT2021

Projektledare EL

PLE2019: Examensarbete, 12 april 2021
PLE2020: LIA, 16 augusti 2021

Elteknikingenjör med AL

EL2019 Examensarbete: 25 oktober, 2021

Projektledare VVS

PLV2019: Examensarbete, 12 april 2021
PLV2020: LIA, 16 augusti 2021

VVS-ingenjör

VIN2020: LIA2, 15 mars 2021
LIA3 30 augusti 2021

Kyl- och värmepumptekniker

KVT2020: LIA 2, 15 mars 2021
LIA 3, 30 augusti 2021

Installationssamordnare

INS2020: 10 maj 2021

Nya korta utbildningar

(Utbildningsstart 1:a dec 2021)

Yh-utbildningar

(Utbildningsstart augusti 2021)