Search
Generic filters
Exact matches only

Yrkeshögskoleutbildningar

På yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll som är skräddarsydd i nära samarbete med installationsbranschen. Med nya kunskaper inom något av områdena nedan finns stor chans till ökat ansvar eller rent av ny yrkesroll.

Installationsbranschen är en expansiv bransch där det finns utrymme för att utvecklas. Det finns flera olika yrkesroller och generationsskifte gör att möjligheterna är många.

I vissa av utbildningarna varvas teori med lärande i arbete – LIA. Utbildningar är avgiftsfria och det går att ansöka om studiemedel via CSN.

Viktiga datum 2020

10 februari Ansökan öppnar

24 april Sista ansökningsdag

29 april Behörighetsprov med reell kompetens

10 maj Besked om antagning (prel. datum)

15 maj Preliminärt datum för besked och du tackar ja/nej till platsen inom en vecka

18 augusti Utbildningsstart (preliminärt datum)

Intresseanmälan

Årets ansökningsomgång är stängd.

I februari 2020 öppnar ansökan till nästa utbildningsstart (augusti 2020).

Du är välkommen att skicka in din intresseanmälan så meddelar vi dig när ansökan är öppen.

Intresseanmälan

Behörighet till utbildningar

För att vara behörig till utbildningarna inom INSU Yrkeshögskola gäller att du har grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav och i vissa fall yrkeserfarenhet. Behörighetskraven finns specificerade under varje utbildning.

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Saknar du den grundläggande behörigheten kan du söka på så kallad ”reell kompetens”. För att söka måste du bifoga arbetsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover.

20%-regeln

Du som inte uppfyller den grundläggande behörigheten eller reell kompetens kan ändå söka utbildningen och det kommer att göras en bedömning om du klarar utbildningen och yrket.

Vad är Yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en utbildningsform som startade hösten 2009. Utbildningarna kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats.

Vilka YH-utbildningar som får starta bestämmer Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Skolorna gör sina ansökningar till MYH som sedan beviljar de utbildningar som är inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft.

Praktik under YH-utbildningen (LIA)

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Här kallas den praktiska delen för LIA – lärande i arbete.

En tredjedel av utbildningstiden är LIA. Under LIA-perioderna får du en inblick i det vardagliga arbetet och får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Genom lärande i arbete får du en arbetslivserfarenhet och ett viktigt kontaktnät inom arbetslivet för din framtida karriär. Det är inte ovanligt att företagen anställer de studerande som de haft under en LIA-period.

Innehållet i utbildningarna har utformats tillsammans med branschen vilket gör att de studerande blir attraktiva på arbetsmarknaden. Utbildningarna är upplagda med ett innehåll som syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Detta skiljer YH-utbildningar från de traditionella högskoleutbildningar som sällan eller aldrig har praktik och som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder.

Hur lång är en YH-utbildning?

YH-utbildningar är från ett till två år beroende på vilken du väljer att söka. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Vad kostar en YH-utbildning?

Samtliga är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Vad ger YH-utbildning för examen?

För att få en yrkeshögskoleexamen krävs det att du slutför utbildningen med godkänt resultat.

Hur ansöker du till våra YH-utbildningar?

Du skapar ett konto på yh-antagning.se. Länken till yh-antagning hittar du på hemsidan under ansökningsperioden som pågår från mitten av februari till slutet av april. På yh-antagning.se gör du din ansökan och laddar upp dina ansökningshandlingar. Det kan vara betyg, arbetsintyg m.m. som styrker din kompetens.

Distansstudier

Våra distansutbildningar bedrivs idag på halvfart vilket innebär att du behöver avsätta i snitt 20 timmar per vecka för studier. Framgångsfaktorer för att lyckas med distansstudier är att du är fokuserad, målmedveten och avsätter tid för studierna.

Vid utbildningsstart bjuder vi in alla studerande till en introduktionsdag med bl.a. information om utbildningen, studieteknik, teknisk workshop, vad det innebär att studera på distans och för att skapa nätverk.

Du kommer att läsa en kurs i taget enligt schema. Varje kurs har ett bestämt start- och slutdatum. Du läser enligt lärarens veckoanvisning via din dator. Vilken dag eller tid på dygnet du vill läsa bestämmer du själv. Utbildningen är utformad på halvfart och distans för att kunna kombinera med arbete. Halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmars studietid i veckan.

Undervisningens metoder kommer att variera, teori blandas med uppgifter, streamade föreläsningar, interaktiva e-kurser, digitala diskussionsforum, studiehandledning i grupp och enskilt och laborationer. Förutom en god pedagogik finns det i utbildningen en tydlig struktur med kurserna indelade i olika avsnitt.

I lärplattformen hanteras kurser, uppgifter, webinar och information. INSU, ansvarig lärare och du som studerande kan på ett enkelt sätt överblicka utbildningsaktiviteter.

Lärplattformen är tillgänglig på PC, MAC, smartphone och läsplatta 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan.

En studiehandledning finns för varje kurs innehållande de aktiviteter med datum som gäller för kursen, litteratur och program, kontaktuppgifter till lärare samt veckoplanering.

Undervisningen kommer att bygga på problem- och erfarenhetsbaserad pedagogik med fokus på uppgifter där du som studerande (under handledning) tar reda på svar i teori, föreläsningar, internet och med hjälp av varandra och egna nätverk. Därefter sker analys och reflektion utifrån egna erfarenheter.

De flesta kurser avslutas med skriftlig tentamen, på fysisk plats, som sammanfattar kursen. Dessa sker med legitimationskontroll som en kvalitetskontroll för att säkerställa att det är du som skriver. För att erbjuda goda förutsättningar oberoende av bostadsort kommer skriftliga tentamen att genomföras på lärcentrum runt om i landet och laborationer på flera orter.

Ansvarig lärare finns tillgänglig för dig via forum, chat, webinar, Skype och e-post.

Lärande i arbete - LIA

I vissa av våra yrkeshögskoleutbildningar ingår kursen lärande i arbete, LIA, det som vi i vardagstal kallar praktik. På företag får du som studerande prova olika yrkesroller och lära dig hur branschen arbetar. Du bygger viktiga nätverk och får arbetslivserfarenhet redan under studietiden, vilket ger dig en fördel när du ska söka arbete.

Under LIA-perioderna ska du framförallt aktivt lära dig nya saker under din tid på företaget. Du får träna analytisk förmåga, tillämpa helhets- och systemperspektiv och ta ansvar. Detta sker genom att du till viss del deltar i aktuella projekt, är engagerade och försöker hitta lösningar på verkliga problem.

Du studerande ordnar din LIA-plats på egen hand, men vi tipsar gärna om engagerade företag som tar emot våra studerande, över hela landet. Vi är mycket glada över vårt samarbete med olika företag och vet att de har stor glädje av de studerande både under LIA-perioden och efter att de tagit sin examen.

Våra samarbetsföretag behöver anställa många fler kvalificerade medarbetare. Med ett bra studieresultat samt stort engagemang och visat intresse under LIA-perioderna, är möjligheten att få ett intressant jobb efter avslutad utbildning mycket god. Så gott som alla studerande har en anställning redan på examensdagen.

Du som är företagare inom branschen och vill ha en eller flera LIA-studerande till ditt företag är du välkommen att anmäla ditt intresse via mail till yh@insu.se. Uppge namn, mejladress, postadress och mobilnummer till kontaktpersonen på ditt företag.

Ledningsgrupp

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet, en utbildningsledare och en studeranderepresentant. För utbildningar som leder till en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs också en representant för skolväsendet och en för högskola/universitet. Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter, bland annat att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven på arbetsmarknaden.

Ledningsgruppen uppgift är att:

  • anta sökanden till utbildningen
  • pröva frågor om tillgodoräknande
  • utfärda examens- och utbildningsbevis
  • svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs och att utbildningen når sina övergripande mål

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

När du skickar in din ansökan kommer vi att översättas dina “gamla” betyg till dagens kurser för att se om du är behörig eller inte. Du kan även bedömas som behörig genom yrkeserfarenhet.

Vad är LIA?

LIA är praktik ute i arbetslivet. Du söker själv din LIA plats med stöd och hjälp av vårt nätverk.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i intyget från arbetsgivaren?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

  • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
  • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
  • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt, du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodoräkna dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Litteraturen är inte fastställd ännu men uppskattningsvis kan du räkna med ca 1500-2000 kr per termin om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller elfirmor).

Våra utbildningar

Vi erbjuder nedanstående utbildningar inom INSU Yrkeshögskola

Ansökta utbildningar med start hösten 2020

I januari 2020 får vi besked från Myndigheten för yrkeshögskolan vilka utbildningar som är beviljade att starta hösten 2020. Läs om utbildningarna nedan.