Generic filters
Exact matches only

Yrkeshögskoleutbildningar

På INSU erbjuder vi flera olika yrkeshögskoleutbildningar inom el, VVS och kyla. På yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll som är skräddarsydd i nära samarbete med installationsbranschen. Med nya kunskaper inom något av områdena nedan finns stor chans till ökat ansvar eller rent av ny yrkesroll.

Installationsbranschen är en expansiv bransch där det finns utrymme för att utvecklas. Det finns flera olika yrkesroller och generationsskifte gör att möjligheterna är många.

I vissa av utbildningarna varvas teori med lärande i arbete – LIA. Utbildningarna är avgiftsfria och det går att ansöka om studiemedel via CSN.

 

      Medfinansieras av Europeiska unionen

Viktiga datum


För dig som söker till en kort utbildning 2024

3 juni – 30 september ansökan är öppen

1 oktober 2024 – 20 januari 2025 ansökan är öppen för sen inlämning

25 oktober antagningsbesked skickas ut

13 januari 2025 prel. utbildningsstart

—————————————————————————————

För dig som söker till ett program 2024

1 februari – 30 april ansökan är öppen

1 maj – 25 augusti ansökan är öppet för sen inlämning

1 juni antagningsbesked skickas ut

Vecka 33 digital introduktion

Vecka 34 utbildningsstart

—————————————————————————————
OBS! Alla program och korta utbildningar har varje år öppet för sen ansökan men endast ansökningar till de utbildningar där det finns platser kvar behandlas löpande.

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se

 

Anmäl dig till program och korta utbildningar här

Ansökningsperioden för program pågår mellan 1 februari – 30 april, men vi tar emot sena anmälningar fram tills 25 augusti.

Ansökningsperioden för korta utbildningar pågår mellan 3 juni – 30 september.

Ansök till våra yrkeshögskoleutbildningar här

* Alla program och korta utbildningar har varje år öppet för sen ansökan men endast ansökningar till de utbildningar där det finns platser kvar behandlas löpande.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att ”översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om de överensstämmer.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls enligt kursplan. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

  • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
  • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
  • Om du har arbetat hel- eller deltid.

Tänk på att skicka in tjänstgöringsintyg för samtliga anställningar du haft, som är relevanta för utbildningen du söker. Det ökar dina chanser att erbjudas plats om antalet sökande är fler än antalet utbildningsplatser, och urvalet görs utifrån yrkeserfarenhet

Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000 kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webbinarium, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webbinarierna främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.

 

Behörighet

För att vara behörig till utbildningarna inom INSU Yrkeshögskola krävs att du har grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande) och i vissa fall särskilda förkunskaper (godkänt betyg från särskilda gymnasiekurser och/eller yrkeserfarenhet eller motsvarande).

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs i flera av våra utbildningar särskilda förkunskaper så som betyg från gymnasiekurser och/eller yrkeserfarenhet. Under varje utbildning finns de särskilda förkunskaper som gäller för just den utbildningen specificerade. När du genomför din ansökan i antagningssystemet står det även exempel på vilka äldre kurser som motsvarar de nya kurserna som utgör de särskilda förkunskapskraven.

Reell kompetens

Du kan bedömas behörig även om du inte uppfyller grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Detta görs genom att du i din ansökan åberopar ”Reell kompetens” och bifogar tjänstgöringsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag eller arbetsprover. I de fall du saknar skriftliga dokument kan vi fastställa om du har den kompetens som krävs genom ett reellt prov.

20%-regeln

Om du inte kan bedömas behörig finns ytterligare en möjlighet genom den så kallade 20%- regeln. Det görs då en bedömning om du kommer att klara och tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan

Ansökan

Ansökan till våra program på INSU:s yrkeshögskola är öppen mellan 1 februari och 30 april. Våra korta utbildningar har olika ansökningsperioder, information om detta hittar du vid respektive utbildning. Du söker genom att klicka på knappen Ansök här där du länkas till vårt antagningssystem. Här skapar du ett konto och bifogar begärda dokument. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Saknar du tillgång till en scanner går det bra att ta kort på dokumenten. Tänk på att samtliga inlämnade dokument ska vara läsbara. Det går bra att komplettera ansökan till och med sista ansökningsdag. Om behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen kommer ett urval att göras.

All kommunikation om din ansökan mellan dig och INSU följer du på yh-antagning.se. E-post kommer att skickas till din angivna e-postadress när något händer med din ansökan. Beroende på inställningar i ditt e-postprogram kan e-posten från yh-antagning.se hamna i din skräppost. Vi rekommenderar därför att du själv bevakar din ansökan i yh-antagning.se för att inte riskera att missa något.

Ansökningarna behandlas kontinuerligt. Vi hör av oss via yh-antagning.se fram till sista kompletteringsdag om vi har några frågor eller om din ansökan behöver kompletteras för att vi ska kunna bedöma behörighet.

Urval

Urval

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser inom en utbildning, görs ett urval. Vid urvalet kan en eller flera av följande urvalskriterier användas:

 • Betyg
 • Tidigare utbildning
 • Yrkeserfarenhet

Likvärdiga poäng vid urval – Lottning används för att fastställa turordning.

Vad som gäller för varje utbildning hittar du under aktuell utbildningssida.

 

Distansstudier

Våra distansutbildningar bedrivs både på hel- och halvfart. Framgångsfaktorer för att lyckas med distansstudier är att du är fokuserad, målmedveten och avsätter tid för studierna.

Vid utbildningsstart bjuder vi in alla studerande till en digital introduktionsdag med bl.a. information om utbildningen, studieteknik, vad det innebär att studera på distans och för att skapa nätverk.

Du kommer att läsa en kurs i taget enligt schema. Varje kurs har ett bestämt start- och slutdatum. Du läser enligt lärarens veckoanvisning via din dator. I våra heltidsutbildningar ges webbinarium, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webbinarierna främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid. Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar.

Att arbeta i grupp tillsammans med dina studiekamrater är en naturlig del av samtliga våra utbildningar. I majoriteten av kurserna ingår därför gruppuppgifter där ni tillsammans fördjupar ert lärande genom att ta er an olika frågeställningar.

Undervisningsmetoderna varieras under utbildningstiden; teori blandas med uppgifter, streamade föreläsningar, interaktiva e-kurser, digitala diskussionsforum, studiehandledning i grupp och enskilt samt laborationer. Förutom en god pedagogik finns det i utbildningen en tydlig struktur med kurserna indelade i olika avsnitt.

I lärplattformen hanteras kurser, uppgifter, webbinarium och information. INSU, ansvarig lärare och du som studerande kan på ett enkelt sätt överblicka utbildningsaktiviteter.

Lärplattformen är tillgänglig på PC, MAC, smartphone och läsplatta 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Obs! Det kan i utbildningen förekomma program som kräver att du har tillgång till en PC med aktuellt operativsystem (Windows 8 eller 10, 8GB RAM-minne).

En studiehandledning finns för varje kurs innehållande de aktiviteter med datum som gäller för kursen, litteratur och program, kontaktuppgifter till lärare samt veckoplanering.

Undervisningen kommer att bygga på problem- och erfarenhetsbaserad pedagogik med fokus på uppgifter där du som studerande (under handledning) tar reda på svar i teori, föreläsningar, internet och med hjälp av varandra och egna nätverk. Därefter sker analys och reflektion utifrån egna erfarenheter.

De flesta kurser avslutas med skriftlig eller digital tentamen som sammanfattar kursen. För att erbjuda goda förutsättningar vid skriftliga tentamen som ges på fysisk plats kan du oberoende av bostadsort genomföra tentamen på lärcentrum runt om i landet. Laborationer genomförs i Nyköping eller Katrineholm.

Ansvarig lärare finns tillgänglig för dig via forum, webbinarium och e-post.

Lärande i arbete - LIA

I vissa av våra yrkeshögskoleutbildningar ingår kursen lärande i arbete, LIA, det som vi i vardagstal kallar praktik. På företag får du som studerande prova yrkesrollen och lära dig hur branschen arbetar. Du bygger viktiga nätverk och får arbetslivserfarenhet redan under studietiden, vilket ger dig en fördel när du ska söka arbete.

Under LIA-perioderna ska du framförallt aktivt lära dig nya saker under din tid på företaget. Du får träna analytisk förmåga, tillämpa helhets- och systemperspektiv och ta ansvar. Detta sker genom att du till viss del deltar i aktuella projekt, är engagerad och försöker hitta lösningar på verkliga problem.

Du som studerande ordnar din LIA-plats på egen hand utifrån INSU:s och ditt eget nätverk. Vi är mycket glada över våra samarbeten med olika företag och vet att de har stor glädje av de studerande både under LIA-perioden och efter att de tagit sin examen.

Våra samarbetsföretag behöver anställa många fler kvalificerade medarbetare. Med ett bra studieresultat samt stort engagemang och visat intresse under LIA-perioderna, är möjligheten att få ett intressant jobb efter avslutad utbildning mycket god. Så gott som alla studerande har en anställning redan på examensdagen.

Du som är företagare inom branschen och vill ha en eller flera LIA-studerande till ditt företag är välkommen att anmäla ditt intresse via mail till yh@insu.se. Uppge namn, mailadress, postadress och mobilnummer till kontaktpersonen på ditt företag.

Examensarbete

I de yrkeshögskoleutbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen ingår kursen examensarbete.

Examensarbetet utförs antingen på egen hand i form av en litteraturstudie eller på uppdrag av ett företag och går ut på att utföra en utredning/analys av ett verkligt problem inom området för utbildningen.

Om du som studerande väljer att skriva ditt examensarbete på ett företag ordnar du det på egen hand utifrån INSU:s och ditt eget nätverk. Vi är mycket glada över våra samarbeten med olika företag och vet att de har stor glädje av de studerande både under examensarbetet och efter att de tagit sin examen.

Du som är företagare inom branschen och vill ha en eller flera studerande till ditt företag för examensarbete är välkommen att anmäla ditt intresse via mail till yh@insu.se. Uppge namn, mailadress, postadress och mobilnummer till kontaktpersonen på ditt företag.

Ledningsgrupp

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet, en utbildningsledare, en studeranderepresentant och en representant från skolväsendet. Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter, bland annat att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven på arbetsmarknaden.

Ledningsgruppen uppgift är att:

 • Anta sökanden till utbildningen
 • Pröva frågor om tillgodoräknande
 • Utfärda examens- och utbildningsbevis
 • Svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs och att utbildningen når sina övergripande mål

Samarbete för företag

Korta utbildningar

(YH-utbildning upp till 99 poäng)

Kursstart januari 2025 – Ansökan öppen

Program

(YH-utbildning från 100 poäng)

Utbildningarna startar i augusti 2024 – Sen ansökan öppen