Search
Generic filters
Exact matches only

Yrkeshögskoleutbildningar

NYHET! Vi erbjuder 9 yrkeshögskoleutbildningar. Höstens nya utbildningar är Installationssamordnare, Kalkylator inom EL, Kyl- och värmepumptekniker och VVS-ingenjör.

 

På yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll som är skräddarsydd i nära samarbete med installationsbranschen. Med nya kunskaper inom något av områdena nedan finns stor chans till ökat ansvar eller rent av ny yrkesroll.

Installationsbranschen är en expansiv bransch där det finns utrymme för att utvecklas. Det finns flera olika yrkesroller och generationsskifte gör att möjligheterna är många.

I vissa av utbildningarna varvas teori med lärande i arbete – LIA. Utbildningar är avgiftsfria och det går att ansöka om studiemedel via CSN.

PSST! Få tillgång till kvalificerade medarbetare… först!

 

Viktiga datum 

 

Feb 2021 Ansökan öppnar

 

 

Ansök till Yrkeshögskolan

Årets ansökningsperiod är stängd men du kan lämna en intresseanmälan för nästa period här nedan. Då påminner vi dig via mail när den öppnat.

Intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskolan
010-188 35 70
yh@insu.se
Behörighet

För att vara behörig till utbildningarna inom INSU Yrkeshögskola krävs att du har grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande) och i vissa fall särskilda förkunskaper (godkänt betyg från särskilda gymnasiekurser och/eller yrkeserfarenhet eller motsvarande).

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs i flera av våra utbildningar särskilda förkunskaper så som betyg från gymnasiekurser och/eller yrkeserfarenhet. Under varje utbildning finns de särskilda förkunskaper som gäller för just den utbildningen specificerade.

Reell kompetens

Du kan bedömas behörig även om du inte uppfyller grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Detta görs genom att du i din ansökan åberopar ”Reell kompetens” och bifogar arbetsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag eller arbetsprover. I de fall du saknar skriftliga dokument kan vi fastställa om du har den kompetens som krävs genom en kompetenskartläggning och/eller prov.

20%-regeln

Om du inte kan bedömas behörig finns ytterligare en möjlighet genom den så kallade 20%- regeln. Det görs då en bedömning om du kommer att klara och tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan

Ansökan

Ansökan till INSU:s yrkeshögskoleutbildningar är öppen mellan februari och april, för exakta datum se INSU yrkeshögskola. Du söker genom att klicka på knappen Ansök där du länkas till vårt antagningssystem. Här skapar du ett konto och bifogar begärda dokument. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Saknar du tillgång till en scanner går det bra att ta kort på dokumenten. Tänk på att samtliga inlämnade dokument ska vara läsbara. Det går bra att komplettera ansökan till och med sista ansökningsdag. Kommunikation mellan dig och INSU sker i antagningssystemet. Om behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen kommer ett urval att göras.

Urval

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser inom en utbildning, görs ett urval. Vid urvalet kan en eller flera av följande urvalskriterier användas:

 • Betyg
 • Tidigare utbildning
 • Yrkeserfarenhet
 • Likvärdiga poäng vid urval – Lottning används för att fastställa turordning

Vad som gäller för varje utbildning hittar du under aktuell utbildningssida.

Hänsyn i urval tas alltid till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Distansstudier

Våra distansutbildningar bedrivs både på hel- och halvfart. Framgångsfaktorer för att lyckas med distansstudier är att du är fokuserad, målmedveten och avsätter tid för studierna.

Vid utbildningsstart bjuder vi in alla studerande till en introduktionsdag med bl.a. information om utbildningen, studieteknik, teknisk workshop, vad det innebär att studera på distans och för att skapa nätverk.

Du kommer att läsa en kurs i taget enligt schema. Varje kurs har ett bestämt start- och slutdatum. Du läser enligt lärarens veckoanvisning via din dator. Vilken dag eller tid på dygnet du vill läsa bestämmer du själv. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans kan kombineras med arbete. Halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmars studietid i veckan.

Undervisningens metoder kommer att variera, teori blandas med uppgifter, streamade föreläsningar, interaktiva e-kurser, digitala diskussionsforum, studiehandledning i grupp och enskilt och laborationer. Förutom en god pedagogik finns det i utbildningen en tydlig struktur med kurserna indelade i olika avsnitt.

I lärplattformen hanteras kurser, uppgifter, webinar och information. INSU, ansvarig lärare och du som studerande kan på ett enkelt sätt överblicka utbildningsaktiviteter.

Lärplattformen är tillgänglig på PC, MAC, smartphone och läsplatta 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan.

En studiehandledning finns för varje kurs innehållande de aktiviteter med datum som gäller för kursen, litteratur och program, kontaktuppgifter till lärare samt veckoplanering.

Undervisningen kommer att bygga på problem- och erfarenhetsbaserad pedagogik med fokus på uppgifter där du som studerande (under handledning) tar reda på svar i teori, föreläsningar, internet och med hjälp av varandra och egna nätverk. Därefter sker analys och reflektion utifrån egna erfarenheter.

De flesta kurser avslutas med skriftlig tentamen, på fysisk plats, som sammanfattar kursen. Dessa sker med legitimationskontroll som en kvalitetskontroll för att säkerställa att det är du som skriver. För att erbjuda goda förutsättningar oberoende av bostadsort kommer skriftliga tentamen att genomföras på lärcentrum runt om i landet och laborationer på flera orter.

Ansvarig lärare finns tillgänglig för dig via forum, chatt, webinar, Skype och e-post.

Lärande i arbete - LIA

I vissa av våra yrkeshögskoleutbildningar ingår kursen lärande i arbete, LIA, det som vi i vardagstal kallar praktik. På företag får du som studerande prova olika yrkesroller och lära dig hur branschen arbetar. Du bygger viktiga nätverk och får arbetslivserfarenhet redan under studietiden, vilket ger dig en fördel när du ska söka arbete.

Under LIA-perioderna ska du framförallt aktivt lära dig nya saker under din tid på företaget. Du får träna analytisk förmåga, tillämpa helhets- och systemperspektiv och ta ansvar. Detta sker genom att du till viss del deltar i aktuella projekt, är engagerade och försöker hitta lösningar på verkliga problem.

Du studerande ordnar din LIA-plats på egen hand, men vi tipsar gärna om engagerade företag som tar emot våra studerande, över hela landet. Vi är mycket glada över vårt samarbete med olika företag och vet att de har stor glädje av de studerande både under LIA-perioden och efter att de tagit sin examen.

Våra samarbetsföretag behöver anställa många fler kvalificerade medarbetare. Med ett bra studieresultat samt stort engagemang och visat intresse under LIA-perioderna, är möjligheten att få ett intressant jobb efter avslutad utbildning mycket god. Så gott som alla studerande har en anställning redan på examensdagen.

Du som är företagare inom branschen och vill ha en eller flera LIA-studerande till ditt företag är du välkommen att anmäla ditt intresse via mail till yh@insu.se. Uppge namn, mejladress, postadress och mobilnummer till kontaktpersonen på ditt företag.

Ledningsgrupp

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet, en utbildningsledare och en studeranderepresentant. För utbildningar som leder till en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs också en representant för skolväsendet och en för högskola/universitet. Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter, bland annat att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven på arbetsmarknaden.

Ledningsgruppen uppgift är att:

 • Anta sökanden till utbildningen
 • Pröva frågor om tillgodoräknande
 • Utfärda examens- och utbildningsbevis
 • Svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs och att utbildningen når sina övergripande mål

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

När du skickar in din ansökan kommer vi att översätta dina betyg till dagens kurser för att se om du är behörig eller inte. Du kan även bedömas som behörig genom yrkeserfarenhet.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i intyget från arbetsgivaren?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodoräkna dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Litteraturen är inte fastställd ännu men uppskattningsvis kan du räkna med ca 1500-2000 kr per termin om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller elfirmor).

Yh-utbildningar

(Utbildningsstart augusti 2021)

Yh-utbildningar

(Preliminär start)