Search
Generic filters
Exact matches only

Auktoriserad Elinstallatör, distans

Den första juli 2017 träder en ny Elsäkerhetslag i kraft som innebär att alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör och ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få bedriva elinstallationsarbete. Detta för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.

Det behövs kunskaper om regelverk och standarder, beräkningar och dimensioneringar, kontroll före ibruktagning, mätningar, hur man upprättar ritningar och kretsscheman med tillhörande dokumentation och hur du upprättar ett egenkontrollprogram.

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som bland annat Auktoriserad elinstallatör och Elkonsult. Vilket innebär att du får teoretiska kunskaper för Auktorisation Lågspänning (AL) tidigare benämnt Allmän Behörighet Lågspänning (ABL).

Studietakt

104 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under ett år och under utbildningstiden ingår tre fysiska träffar.

Utbildningsort

Distans, med fysiska träffar (laborationer i Nyköping).

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Auktoriserad elinstallatör
 • Auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad
 • Elkonsult
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Om gällande regler och standarder som gäller elinstallationer
 • Om hur olika material eller materialval kan påverka starkströmsanläggningar ur säkerhetssynpunkt
 • Om hur elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar är uppbyggda
 • Om elektromagnetisk kompatibilitet och dess betydelse för anläggningar och utrustningars funktionalitet
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda förkunskapskrav.

Särskilda förkunskapskrav

Minst betyg E, eller motsvarande i kurserna:

 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Elinstallationer
 • Elmotorstyrning
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

Samt yrkeserfarenhet 2 år heltid från elinstallationsarbete i elinstallationsföretag/organisation.

Urvalskriterier

Läs mer om urval >

Kurser som ingår i utbildningen
 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 Yh-poäng
 • Elinstallationer i byggnader, 40 Yh-poäng
 • Elmaskiner, 12 Yh-poäng
 • Regler och standarder, 12 Yh-poäng
Information om kurserna

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i Sverige samt dimensionering av enklare nät för lågspänning samt kontaktledningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbanedrift. Kursen ska också ge kunskaper om olika typer av strömförsörjningsanläggningar samt underhåll, säkerhet och elkvalitet.

Dessutom ska kursen ge kännedom om störningar, elektromagnetisk kompatibilitet, övertoner och överspänningar samt hur de undviks eller begränsas.

Elinstallationer i byggnader, 40 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper i att utföra projektering av installationer för elkraft och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation innan den tas i bruk. Dessutom ska kursen ge kunskaper i konstruktionsberäkningar, upprättande av ritningar, kretsscheman och elektromagnetisk kompatibilitet. Kursen ska också ge nödvändig kännedom om mekanisk hållfasthet och materiallära som behövs för beräkningarna.

Elmaskiner, 12 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning.

Dessutom ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem. Kursen ska också ge översiktliga kunskaper om gällande standarder inom elmaskinområdet.

Regler och standarder, 12 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör. Dessutom ska kursen ge kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

Ansök till Auktoriserad Elinstallatör

Årets ansökningsperiod är stängd men du kan lämna en intresseanmälan för nästa period här nedan. Då påminner vi dig via mail när den öppnat.

Gör en intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskolan
010-188 35 70
yh@insu.se