Generic filters
Exact matches only

Företagsutbildning & Företagskurser

INSU är experter på företagsanpassad utbildning. Kurser för företag är ett bra sätt att hålla medarbetarna uppdaterade inom sina respektive ansvarsområden. En hög kunskapsnivå på företaget är en förutsättning för att ligga i framkant och sticka ut på marknaden. Företagsutbildningar ser till att företaget snabbt anpassar sig efter nya regler och krav inom sin bransch.

 

Utbildning Företag – Flera områden

INSU har utbildningar för företag inom flera olika områden, bland annat elsäkerhet, elteknik,  VVS, kyl- och värmepumpsteknik, ventilation, arbetsmiljö och ledarskap. I våra kurser och utbildningar för företag har kursdeltagarna möjlighet att validera sig och göra certifieringsprov. Personer som är medlem i Installatörsföretagen erbjuds avtalskurser.

En utbildning för företag lär kursdeltagarna både teoretiska grunder och praktiska moment. Dagens arbetsmarknad ställer krav på uppdaterade kunskaper eftersom utvecklingen snabbt går framåt. Att gå våra företagskurser och företagsutbildningar på jobbet är fördelaktigt för individen som lär sig nya saker samtidigt som projekten på arbetsplatsen kan fortlöpa som vanligt.

Företagsanpassad utbildning

En företagsanpassad utbildning ger er möjligheten att designa nästkommande kurs och utbildning utifrån era behov och önskemål. Personalen är företagets viktigaste resurs och en personalstyrka som har uppdaterade branschkunskaper kan utan problem ta sig an nya uppdrag. Att ligga steget före konkurrenterna och ha en högre kunskapsnivå är en stor konkurrensfördel som dessutom skapar nya arbetstillfällen. Utöver vårt fasta kursutbud kan du ta fram en företagsanpassad utbildning med hjälp av oss på INSU!

Medlemmar i Installatörsföretagen, Svensk Ventilation och Svenska kyl- och värmepumpföreningen får rabatt på utvalda företagskurser och företagsutbildningar.

Läs mer >

Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only
Arbetsmiljö

BAS-P & U, EL-BAM, HLR och Arbetsmiljö för chefer och ledare, är alla viktiga kurser och vissa även ett krav från myndigheter.

Auktorisation & Behörighet

Auktorisation inom el, för hög- och lågspänning, på distans och lärarledd. Här finner du möjligheterna för nästa steg i din karriär.

Automation - Styr- & Reglerteknik

Kunskaper inom automation och styr- och reglerteknik är efterfrågade både inom industri och fastighet. Välj bland distans- och på-platsutbildningar.

Datanät - Fiberoptik

Lär dig om trådlösa-, koppar- och fiberbaserade datanät och utbilda dig till certifierad fibertekniker CFT.

Elsäkerhet

Kurser för både elektriker och icke elektriker. Installationsregler, Elsäkerhet vid arbete, Kontroll före idrifttagning, ESA19 med flera.

Elteknik

Ett urval av kurser, från metodisk felsökning och schemaläsning till belysningsstyrning DALI.

Installatörsföretagens medlemskurser

Är du medlem i Installatörsföretagen? Då kan du boka dessa medlemskurser om bland annat avtal, arbetsrätt och lönesättning.

Juridik - Regelverk

Håll koll på avtal och juridik, lagar och regelverk, allmänna leveransbestämmelser, entreprenadjuridik och AMA.

Kyl- & värmepumpteknik

Här hittar du grund- och vidareutbildning samt kurser inför certifieringsprov för dig som arbetar med kyl- och värmepumpteknik.

Projekt - Ledarskap

Ska du bli projektledare, ledande montör, serviceledare eller företagsledare? Här hittar du kurserna som ger dig stöd i din nya roll.

Säkerhetssystem

Kurser för dig som ska installera brandlarm, inbrottslarm eller kamerabevakning. I nästa steg kan du certifiera dig till behörig ingenjör.

Solceller - utbildning

Utbildning för dig som jobbar med solceller. Du hittar kurser i både teori och praktik kvalitetssäkrade och framtagna av branschen.

Validering & Komplettering

Validera de kunskaper och kompetenser som du skaffat dig genom åren inom VVS och EL. Komplettera med de kunskaper du saknar.

Ventilation

Här hittar du grund- och vidareutbildning inom ventilationsteknik samt Bygglagsstiftning OVK nytt eller förnyad behörighet.

VVS

Branschregler för Säker Vatteninstallation, BBR/PBL, kurserna för dig som är certifierad VVS-montör.