Search
Generic filters
Exact matches only

Företagsutbildning & Företagskurser

Utbilda dig hos INSU!

EUU och IUC har gått samman och blivit INSU. Nu hittar du utbildningar för alla  yrkesroller inom installationsbranschen under samma tak.

Välj utbildning inom El, VVS, kyl- och värmepumpteknik, ventilation, arbetsmiljö, juridik, ledarskap med mera. Hos oss kan du validera dig samt göra branschprov och certifieringsprov.

Medlemmar i Installatörsföretagen, Svensk Ventilation och Svenska kyl- och värmepumpföreningen får rabatt på utvalda utbildningar.
Vi erbjuder även avtalskurser för dig som är medlem i Installatörsföretagen.

Utöver vårt fasta utbud designar vi gärna en företagsanpassad kurs efter dina önskemål. Läs mer >

Med kunskap styr du din framtid.

Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only
Kurs
Ämnesområde
Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet
Installatörsföretagens medlemskurser
AMA EL
Juridik - Ekonomi - Sälj
AMA EL – Live via webben
Juridik - Ekonomi - Sälj
Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar – Distans
Validering & Komplettering
Anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning
Elsäkerhet
Antenn och Kabel-TV-teknik
Antenn - Kabel-TV - Parabol
Arbete med spänning – Repetition
Elsäkerhet
Arbete nära och med spänning
Elsäkerhet
Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare – live via webben
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Installatörsföretagens medlemskurser
ATL-kurs Ackordstidslistan-Prestationslöner
Installatörsföretagens medlemskurser
Auktoriserad Elinstallatör Högspänning – Distans
Auktorisation & Behörighet
Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning – Distans
Auktorisation & Behörighet
Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning – Lärarledd
Auktorisation & Behörighet
Avtalskurs för löneadministratörer
Installatörsföretagens medlemskurser
Begränsad auktorisation EL – Distans
Auktorisation & Behörighet
Belysningsstyrning DALI – Steg 1
Elteknik
Belysningsstyrning DALI – Steg 2
Elteknik
Brandfarliga köldmedier – säker hantering vid service och underhåll
Kyl- & värmepumpteknik
Brandfarliga köldmedier – säker hantering vid service och underhåll – Live via webben
Kyl- & värmepumpteknik
Brandlarm installation
Säkerhetssystem
Brandlarm projektering
Säkerhetssystem
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U
Arbetsmiljö
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Live via webben
Arbetsmiljö
Bygglagstiftning och OVK + Certifieringsprov
Ventilation
Byggregler och normer för VVS-företag, BBR/PBL
VVS
CANT Antenn
Antenn - Kabel-TV - Parabol
CANT Fiber/LAN
Datanät - Fiberoptik
CANT Kabel-TV
Antenn - Kabel-TV - Parabol
Datanät – Driftsättning
Datanät - Fiberoptik
Datanät – Fiber
Datanät - Fiberoptik
Datanät – Koppar
Datanät - Fiberoptik
Diplomerad projektledare
Projekt - Ledarskap
Diplomerad projektledare EL
Projekt - Ledarskap
El runt kylmaskiner
Kyl- & värmepumpteknik
ELBAM – Bättre arbetsmiljö EL
Arbetsmiljö
ELBAM – Bättre arbetsmiljö EL – live via webben
Arbetsmiljö
Electrical Installations – SS 436 40 00
Elsäkerhet
Electrical Installations – Verification
Elsäkerhet
Elinstallationer i byggnader – Distans
Validering & Komplettering
Elinstallationer i Lantbruk 2019:1
Elsäkerhet
Elinstallationer i Lantbruk 2019:1 – Live via webben
Elsäkerhet
Elinstallationsreglerna
Elsäkerhet
Elinstallationsreglerna – Live via webben
Elsäkerhet
Elinstallationsreglerna Fördjupning
Elsäkerhet
Elkrafttekniker
Elteknik
Elmaskiner – Distans
Validering & Komplettering
Elsäkerhet för fastighetstekniker
Elsäkerhet
Elsäkerhet för icke elektriker
Elsäkerhet
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet
Elsäkerhet vid arbete – Live via webben
Elsäkerhet
Elsäkerhetsledare
Elsäkerhet
Elsäkerhetsledare – Live via webben
Elsäkerhet
Entreprenadjuridik
Juridik - Ekonomi - Sälj
Entreprenadjuridik – Live via webben
Juridik - Ekonomi - Sälj
Entreprenadjuridik fördjupning
Juridik - Ekonomi - Sälj
ESA 14 in English
Elsäkerhet
ESA 19 Fackkunnig
Elsäkerhet
ESA Fackkunnig Repetition – Live via webben
Elsäkerhet
ESA Industri & Installation
Elsäkerhet
ESA Industri & Installation – Distans
Elsäkerhet
ESA Industri & Installation – Live via webben
Elsäkerhet
ESA Vattenvägar
Elsäkerhet
Fastighet 4.0
Automation - Styr- & Reglerteknik
Förhandlingsteknik
Juridik - Ekonomi - Sälj
Första hjälpen/Hjärt-lungräddning
Arbetsmiljö
Grundläggande elsäkerhet
Elsäkerhet
Grundläggande praktisk kylteknik
Kyl- & värmepumpteknik
Grundläggande teoretisk kylteknik
Kyl- & värmepumpteknik
Grundläggande teoretisk kylteknik – Live via webben
Kyl- & värmepumpteknik
Inbrottslarm installation
Säkerhetssystem
Inbrottslarm projektering
Säkerhetssystem
Industrielektriker
Automation - Styr- & Reglerteknik
Injustering av luftflöden
Ventilation
Installation och service av CO2-aggregat
Kyl- & värmepumpteknik
Installationsavtalet EL
Installatörsföretagens medlemskurser
Installationsbrandskydd
Ventilation
Installationssamordnare
Projekt - Ledarskap
Kabelförläggning i mark enligt KJ41
Elsäkerhet
Kamerabevakning “CCTV”
Säkerhetssystem
KNX Programmering och driftsättning
Automation - Styr- & Reglerteknik
Kommunikationsnät 1 – Distans
Antenn - Kabel-TV - Parabol
Kontroll före idrifttagning
Elsäkerhet
Kurs inför FÖRNYAT kylcertifikat AC i fordon kat V
Kyl- & värmepumpteknik
Kurs inför FÖRNYAT kylcertifikat kat I-V – Live via webben
Kyl- & värmepumpteknik
Kurs inför FÖRNYAT kylcertifikat kategori I-IV
Kyl- & värmepumpteknik
Kurs inför NYTT kylcertifikat AC i fordon kat V
Kyl- & värmepumpteknik
Kurs inför NYTT kylcertifikat kategori I-IV
Kyl- & värmepumpteknik
Kyl- och värmepumpteknikutbildning 6 mån.
Kyl- & värmepumpteknik
Kylteknik med ammoniak som köldmedium – praktik
Kyl- & värmepumpteknik
Kylteknik med ammoniak som köldmedium – teori
Kyl- & värmepumpteknik
Ledande montörsutbildning EL – Steg 1
Projekt - Ledarskap
Ledande montörsutbildning EL – Steg 2
Projekt - Ledarskap
Ledarskap och projektprocesser
Projekt - Ledarskap
Ledarutvecklingsprogrammet
Projekt - Ledarskap
Ljusplanering
Elteknik
Maskinsäkerhet EL
Elsäkerhet
Mekatronik – Distans
Automation - Styr- & Reglerteknik
Metodisk felsökning
Elteknik
Metodisk felsökning – Industri
Elteknik
Mät- & Reglerteknik – Distans
Automation - Styr- & Reglerteknik
Mät- & Styrteknik – Distans
Automation - Styr- & Reglerteknik
Mätning av luftflöden
Ventilation
Omcertifiering CFT
Datanät - Fiberoptik
Operation of Electrical Installations
Elsäkerhet
Optofiber mätteknik
Datanät - Fiberoptik
Optofiber skarvteknik
Datanät - Fiberoptik
Parabolteknik
Antenn - Kabel-TV - Parabol
Partsgemensam utbildning i Normtid-VVS, Teknikinstallationsavtalet
Installatörsföretagens medlemskurser
Potentialutjämning
Elsäkerhet
Potentialutjämning – Live via webben
Elsäkerhet
Praktisk Examination Certifierad fibertekniker CFT
Datanät - Fiberoptik
Praktiskt prov inför NYTT kylcertifikat
Kyl- & värmepumpteknik
Preparandkurs Certifierad fibertekniker CFT
Datanät - Fiberoptik
Programmerbara styrsystem – Distans
Automation - Styr- & Reglerteknik
Projektekonomi
Juridik - Ekonomi - Sälj
Projektledning/projektstyrning
Projekt - Ledarskap
Projektledning/projektstyrning – Live via webben
Projekt - Ledarskap
Registrering av teleanläggningar
Datanät - Fiberoptik
Registrering uppdatering
Datanät - Fiberoptik
Regler och standarder – Distans
Validering & Komplettering
Schemaläsning – Distans
Elteknik
Serviceledare
Projekt - Ledarskap
Skötsel av elanläggningar
Elsäkerhet
Skötsel av elanläggningar – Distans
Elsäkerhet
Skötsel av elanläggningar – Live via webben
Elsäkerhet
Solcellsanläggningar – Installation och säkerhet
Elteknik
Solcellsanläggningar – Installation och säkerhet – Live via webben
Elteknik
Styr- och reglerteknik, grundkurs – VS, kyla, ventilation
Automation - Styr- & Reglerteknik
Säker Vatteninstallation för VVS-företag
VVS
Teknikinstallationsavtalet
Installatörsföretagens medlemskurser
Tele, data och säkerhet
Säkerhetssystem
Teoretiskt prov inför NYTT eller FÖRNYAT kylcertifikat
Kyl- & värmepumpteknik
Terminering Fiber – Utbildningsbevis
Datanät - Fiberoptik
Tjänstemannaavtalet
Installatörsföretagens medlemskurser
Tryckprovning med gas
Kyl- & värmepumpteknik
Validering
Validering & Komplettering
Ventilationsmontör – steg 1
Ventilation
Ventilationsmontör – steg 2
Ventilation
Ventilationsmontör – steg 3
Ventilation
Ventilationsmontörsutbildning 6 mån.
Ventilation
Ventilationsteknik
Ventilation
Ventilationsteknik – live via webben
Ventilation