Search
Generic filters
Exact matches only

Företagsutbildning & Företagskurser

INSU är experter på företagsanpassad utbildning. Kurser för företag är ett bra sätt att hålla medarbetarna uppdaterade inom sina respektive ansvarsområden. En hög kunskapsnivå på företaget är en förutsättning för att ligga i framkant och sticka ut på marknaden. Företagsutbildningar ser till att företaget snabbt anpassar sig efter nya regler och krav inom sin bransch.

 

Utbildning Företag – Flera områden

INSU har utbildningar för företag inom flera olika områden, bland annat elsäkerhet, elteknik,  VVS, kyl- och värmepumpsteknik, ventilation, arbetsmiljö och ledarskap. I våra kurser och utbildningar för företag har kursdeltagarna möjlighet att validera sig och göra certifieringsprov. Personer som är medlem i Installatörsföretagen erbjuds avtalskurser.

En utbildning för företag lär kursdeltagarna både teoretiska grunder och praktiska moment. Dagens arbetsmarknad ställer krav på uppdaterade kunskaper eftersom utvecklingen snabbt går framåt. Att gå våra företagskurser och företagsutbildningar på jobbet är fördelaktigt för individen som lär sig nya saker samtidigt som projekten på arbetsplatsen kan fortlöpa som vanligt.

Med kunskap styr du din framtid.


Företagsanpassad utbildning

En företagsanpassad utbildning ger er möjligheten att designa nästkommande kurs och utbildning utifrån era behov och önskemål. Personalen är företagets viktigaste resurs och en personalstyrka som har uppdaterade branschkunskaper kan utan problem ta sig an nya uppdrag. Att ligga steget före konkurrenterna och ha en högre kunskapsnivå är en stor konkurrensfördel som dessutom skapar nya arbetstillfällen. Utöver vårt fasta kursutbud kan du ta fram en företagsanpassad utbildning med hjälp av oss på INSU!

Medlemmar i Installatörsföretagen, Svensk Ventilation och Svenska kyl- och värmepumpföreningen får rabatt på utvalda företagskurser och företagsutbildningar.

Läs mer >

Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only
Kurs
Ämnesområde
Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet
Installatörsföretagens medlemskurser
Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet – live
Installatörsföretagens medlemskurser
AMA EL
Juridik - Ekonomi - Sälj
AMA EL – Live via webben
Juridik - Ekonomi - Sälj
Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
Validering & Komplettering
Anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning
Elsäkerhet
Arbete med spänning – Repetition
Elsäkerhet
Arbete nära och med spänning
Elsäkerhet
Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare – live via webben
Arbetsmiljö
Arbetsrätt – live via webben
Installatörsföretagens medlemskurser
ATL-kurs Ackordstidslistan-Prestationslöner
Installatörsföretagens medlemskurser
Auktoriserad Elinstallatör Högspänning – Distans
Auktorisation & Behörighet
Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning – Distans
Auktorisation & Behörighet
Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning – Lärarledd
Auktorisation & Behörighet
Begränsad auktorisation EL – Distans
Auktorisation & Behörighet
Belysningsstyrning DALI – Steg 1
Elteknik
Belysningsstyrning DALI – Steg 2
Elteknik
Brandfarliga köldmedier – säker hantering vid service och underhåll
Kyl- & värmepumpteknik
Brandfarliga köldmedier – säker hantering vid service och underhåll – Live via webben
Kyl- & värmepumpteknik
Brandlarm installation
Säkerhetssystem
Brandlarm projektering
Säkerhetssystem
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U
Arbetsmiljö
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Live via webben
Arbetsmiljö
Bygglagstiftning och OVK + Certifieringsprov
Ventilation
Byggregler och normer för VVS-företag, BBR/PBL
VVS
Certifiering Behörig installatör, fastighetsnät
Datanät - Fiberoptik
CO2-aggregat, installation och service
Kyl- & värmepumpteknik
Datanät – Fiber
Datanät - Fiberoptik
Datanät – Koppar
Datanät - Fiberoptik
Diplomerad projektledare
Projekt - Ledarskap
Diplomerad projektledare EL
Projekt - Ledarskap
El runt kylmaskiner
Kyl- & värmepumpteknik
ELBAM – Bättre arbetsmiljö EL
Arbetsmiljö
ELBAM – Bättre arbetsmiljö EL – live via webben
Arbetsmiljö
Electrical Installations – SS 436 40 00
Elsäkerhet
Electrical Installations – Verification
Elsäkerhet
Elinstallationer i byggnader
Validering & Komplettering
Elinstallationer i Lantbruk 2019:1
Elsäkerhet
Elinstallationer i Lantbruk 2019:1 – Live via webben
Elsäkerhet
Elinstallationsreglerna
Elsäkerhet
Elinstallationsreglerna – Live via webben
Elsäkerhet
Elinstallationsreglerna Fördjupning
Elsäkerhet
Elkraftteknik – Distans
Elteknik
Elkrafttekniker
Elteknik
Elmaskiner
Validering & Komplettering
Elmotordrivsystem – Distans
Elteknik
Elsäkerhet för fastighetstekniker
Elsäkerhet
Elsäkerhet för icke elektriker
Elsäkerhet
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet
Elsäkerhet vid arbete – EvA
Elsäkerhet
Elsäkerhet vid arbete – EvA – e-learning
Elsäkerhet
Elsäkerhet vid arbete – EvA Live via webben
Elsäkerhet
Elsäkerhet vid arbete – Live via webben
Elsäkerhet
Elsäkerhetsledare
Elsäkerhet
Elsäkerhetsledare – Live via webben
Elsäkerhet
Elteknisk Validering
Validering & Komplettering
Entreprenadjuridik
Juridik - Ekonomi - Sälj
Entreprenadjuridik – Live via webben
Juridik - Ekonomi - Sälj
Entreprenadjuridik – Materialpriser och uteblivna leveranser – Live via webben
Juridik - Ekonomi - Sälj
Entreprenadjuridik fördjupning
Juridik - Ekonomi - Sälj
ESA 19 Fackkunnig
Elsäkerhet
ESA Fackkunnig Repetition
Elsäkerhet
ESA Industri & Installation
Elsäkerhet
ESA Industri & Installation – Distans
Elsäkerhet
ESA Industri & Installation – Live via webben
Elsäkerhet
ESA Instruerad person
Elsäkerhet
ESA Skilled
Elsäkerhet
Förhandlingsteknik
Juridik - Ekonomi - Sälj
FÖRNYAT kylcertifikat AC i fordon kat V
Kyl- & värmepumpteknik
FÖRNYAT kylcertifikat kat I-IV – Live via webben
Kyl- & värmepumpteknik
FÖRNYAT kylcertifikat kategori I-IV inkl prov
Kyl- & värmepumpteknik
Första hjälpen/Hjärt-lungräddning
Arbetsmiljö
Grundläggande elsäkerhet
Elsäkerhet
Grundläggande elsäkerhet – Live via webben
Elsäkerhet
Grundläggande praktisk kylteknik
Kyl- & värmepumpteknik
Grundläggande teoretisk kylteknik
Kyl- & värmepumpteknik
Grundläggande teoretisk kylteknik – Live via webben
Kyl- & värmepumpteknik
IN Elkontroll – Serviceavtal för elanläggningar
Elsäkerhet
Inbrottslarm installation
Säkerhetssystem
Inbrottslarm projektering
Säkerhetssystem
Industrielektriker
Automation - Styr- & Reglerteknik
Injustering av luftflöden
Ventilation
Installationsavtalet EL
Installatörsföretagens medlemskurser
Installationsavtalet EL – Live via Webben
Installatörsföretagens medlemskurser
Installationsbrandskydd
Ventilation
Installationsbrandskydd – Live via Webben
Ventilation
Installationssamordnare
Projekt - Ledarskap
Kabelförläggning i mark enligt KJ41
Elsäkerhet
Kartläggning av projektledarkompetens enligt ICPL
Projekt - Ledarskap
KNX Programmering och driftsättning
Elteknik
Kommunikationsnät 1 – Distans
Antenn - Kabel-TV - Parabol
Konsumenträtt för installatörer – Live via webben
Juridik - Ekonomi - Sälj
Kontroll före idrifttagning
Elsäkerhet
Kyl- och värmepumpteknikutbildning 6 mån.
Kyl- & värmepumpteknik
Kylteknik med ammoniak som köldmedium – praktik
Kyl- & värmepumpteknik
Kylteknik med ammoniak som köldmedium – teori
Kyl- & värmepumpteknik
Laddning av elfordon
Elsäkerhet
Laddning av elfordon – e-learning
Elsäkerhet
Laddning av elfordon – Live via webben
Elsäkerhet
Ledande montör ventilation
Ventilation
Ledande montörsutbildning EL – Steg 1
Projekt - Ledarskap
Ledande montörsutbildning EL – Steg 1 – Live via webben
Projekt - Ledarskap
Ledande montörsutbildning EL – Steg 2
Projekt - Ledarskap
Ledande montörsutbildning EL – Steg 2 – Live via webben
Projekt - Ledarskap
Ledarutvecklingsprogrammet
Projekt - Ledarskap
Ljusplanering
Elteknik
Lödprov kyla
Kyl- & värmepumpteknik
Maskinsäkerhet EL
Elsäkerhet
Mekatronik – Distans
Automation - Styr- & Reglerteknik
Metodisk felsökning
Elteknik
Metodisk felsökning – Industri
Elteknik
Mät- & Reglerteknik – Distans
Automation - Styr- & Reglerteknik
Mät- & Styrteknik – Distans
Automation - Styr- & Reglerteknik
Mätning av luftflöden
Ventilation
NYTT kylcertifikat AC i tunga fordon kat V
Kyl- & värmepumpteknik
Omcertifiering CFT
Datanät - Fiberoptik
Operation of Electrical Installations
Elsäkerhet
Optofiber mätteknik
Datanät - Fiberoptik
Optofiber skarvteknik
Datanät - Fiberoptik
Partsgemensam utbildning i Normtid-VVS, Teknikinstallationsavtalet
Installatörsföretagens medlemskurser
Potentialutjämning
Elsäkerhet
Potentialutjämning – Live via webben
Elsäkerhet
Praktisk Ellära – Distans
Elteknik
Praktisk Examination Certifierad fibertekniker CFT
Datanät - Fiberoptik
Praktiskt prov NYTT kylcertifikat
Kyl- & värmepumpteknik
Preparandkurs Behörig Installatör Fastighetsnät live via webben
Datanät - Fiberoptik
Preparandkurs Certifierad fibertekniker CFT
Datanät - Fiberoptik
Programmerbara styrsystem – Distans
Automation - Styr- & Reglerteknik
Projektledning/projektstyrning
Projekt - Ledarskap
Projektledning/projektstyrning – Live via webben
Projekt - Ledarskap
Registrering av teleanläggningar
Datanät - Fiberoptik
Registrering uppdatering
Datanät - Fiberoptik
Regler och standarder
Validering & Komplettering
Schemaläsning – Distans
Elteknik
Serviceledare
Projekt - Ledarskap
Skötsel av elanläggningar
Elsäkerhet
Skötsel av elanläggningar – Distans
Elsäkerhet
Skötsel av elanläggningar – Live via webben
Elsäkerhet
Solcellsanläggningar – Installation och säkerhet
Elteknik
Solcellsanläggningar – Installation och säkerhet – e-learning
Elteknik
Solcellsanläggningar – Installation och säkerhet – Live via webben
Elteknik
Solcellsanläggningar – Praktisk Montageutbildning
Elteknik
Styr- och reglerteknik, grundkurs – VS, kyla, ventilation
Automation - Styr- & Reglerteknik
Styr-och reglerteknik, grundkurs – live via webben
Automation - Styr- & Reglerteknik
Säker Vatteninstallation för VVS-företag
VVS
Säker Vatteninstallation för VVS-företag – live via webben
VVS
Teknikinstallationsavtalet
Installatörsföretagens medlemskurser
Teknikinstallationsavtalet – Live via webben
Installatörsföretagens medlemskurser
Tele, data och säkerhet
Säkerhetssystem
Teoretisk kurs inkl prov inför FÖRNYAT kylcertifikat kat I-IV
Kyl- & värmepumpteknik
Teoretisk och praktisk kurs inklusive prov inför NYTT kylcertifikat kat I-IV
Kyl- & värmepumpteknik
Teoretiskt prov NYTT eller FÖRNYAT kylcertifikat
Kyl- & värmepumpteknik
Terminering Fiber – Utbildningsbevis
Datanät - Fiberoptik
Tjänstemannaavtalet
Installatörsföretagens medlemskurser
Tjänstemannaavtalet – Live via Webben
Installatörsföretagens medlemskurser
Tryckprovning med gas
Kyl- & värmepumpteknik
Ventilationsinjusterare
Ventilation
Ventilationsmontör – steg 1
Ventilation
Ventilationsmontör – steg 2
Ventilation
Ventilationsmontör – steg 3
Ventilation
Ventilationsteknik
Ventilation
Ventilationsteknik – live via webben
Ventilation
Övning inför lödprov kyla
Kyl- & värmepumpteknik