Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare – live via webben

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag

Att systematiskt arbeta med arbetsmiljö gör arbetsplatsen både säker och lönsam. Som chef och ledare har du mängder av regler och paragrafer att ta hänsyn till och vissa är så pass viktiga att de dessutom lyder under straffansvar. När du känner till regelverken och lär dig att arbeta systematiskt så blir ditt arbete enklare och säkrare.

Kursmål

Du får lära dig vilka lagar och avtal som reglerar arbetsmiljökraven och hur roller och uppgifter påverkar ansvaret inom arbetsmiljöområdet. Du får även inblick i hur du praktiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor och hur engagemang kan skapa en god och lönsam arbetsplats.

Innehåll

• Arbetsmiljö
-Hälsa
– Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
-Tidiga signaler på anställdas ohälsa
• Lagar och avtal
– Arbetsmiljökraven
• Roller uppgifter och ansvar/Delegering och elsäkerhet
– Arbetsgivaren
– Chefen,
– Arbetstagaren
– Inhyrda och entreprenörer
• Samverkan i arbetsmiljöarbetet
• Riskhantering, (identifiera, bedöma, åtgärda, följa upp och utvärdera)
– Riskbedömning i arbetsberedning och skyddsronder
– Ordning och reda på arbetsplatsen
• Rutiner – Instruktioner till inhyrd arbetskraft
– Tillbudsrapportering en lönsam aktivitet
• När en olycka har inträffat

Målgrupp

Chefer, Projektledare och Arbetsledare med uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Förkunskaper

För att gå den här kursen bör du ha allmänna kunskaper om arbetsmiljö (exempelvis BAM).

Övrig information

Genomgångar av regelverk för arbetsmiljö varvas med grupparbete och erfarenhetsutbyte.

Priser

Ordinarie pris

6 800 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

6 100 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

6 100 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta