Se filmen

EUU och IUC har gått samman och är INSU

Nybyggnation av insu.se pågår. I väntan på att den blir klar bokar du via:

Utbildar el-teknikbranschen.

Gå vidare till euu.se

Utbildar VS, ventilation, kyl- och värmepumpbranschen.

Gå vidare till iuc-utbildning.se

Nya
möjligheter!

Bredare utbud

Vi ser en utveckling där våra uppdragsgivares kunder efterfrågar fler kompetenser. Att vi nu kan tillgodose kompetensbehovet inom fler yrken underlättar för alla.

Samlad kompetens

Ett heltäckade utbildningsföretag förenklar vardagen för våra kunder. Men också för våra medarbetare som mer effektivt kan hjälpa våra uppdragsgivare att samla sina utbildningsbehov.

Ett plus ett är tre

Vi drar nytta av de bästa delarna från respektive företag. Men utvecklar också nya utbildningar och tjänster samtidigt som den breda kursportföljen behålls.