Search
Generic filters
Exact matches only

Distansutbildningar

Det finns många situationer i livet då distansutbildning passar dig bättre än platsförlagd utbildning. Fördelarna med distansstudier är att du kan utbilda dig när du vill och du slipper lämna familj och arbete – utan befinner dig på hemmaplan.
Alla våra distansutbildningar är designade för online-studier, med fokus på interaktion, tydlighet och pedagogik. Att utbilda sig på distans är inte bara lärorikt och smidigt, det är också klimatsmart.

Nedan finner du alla utbildningar hos INSU som är på distans. Några av utbildningarna har gemensamma startdatum. Det är en fördel om man kan anpassa sig till startdatumen, men absolut inget krav. Du kan när som helst starta din distansutbildning. Material som ingår i utbildningen skickas till dig. Varje utbildning ger ett utbildningsbevis.

 

Skötsel av elanläggningar – Distans

ESA Industri & Installation – Distans

Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning – Distans

Auktoriserad Elinstallatör Högspänning – Distans

Begränsad auktorisation EL – Distans

Regler och standarder – Distans

Schemaläsning – Distans

Elmaskiner – Distans

Elmotordrivsystem – Distans

Mekatronik – Distans

Mät- och Reglerteknik – Distans

Mät- och Styrteknik – Distans

Programmerbara styrsystem – Distans

Elinstallationer i byggnader – Distans

Kommunikationsnät 1 – Distans

Anläggning för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar – Distans

Utbilda dig på distans. Flexibelt och fritt!