Search
Generic filters
Exact matches only

Kunskap på distans

NYHET! Live-sända kurser via webben.

Du kan nu enkelt delta i ett urval av kurser som vi sänder på utsatt tid via webben. Det gör det smidigt för dig att uppdatera din kunskap eller lära dig nytt, utan att behöva lämna hem eller arbetsplats. Material som ingår i kursen skickas hem till dig.

 

Distansutbildningar för flexibilitet och frihet.

Fördelarna med distansstudier är att du kan utbilda dig när det passar dig allra bäst. Våra distanskurser är designade för online-studier, med fokus på interaktion, tydlighet och pedagogik. Att utbilda sig på distans är inte bara lärorikt och smidigt, det är också klimatsmart. Material som ingår i kursen skickas hem till dig.

 

Live-sända kurser

ESA Industri & Installation – Live 8 feb

Elsäkerhet vid arbete – Live 10 feb

Elinstallationsreglerna – Live 17 feb

ESA Fackkunnig Repetition – 26 feb

Grundläggande teoretisk kylteknik – Live 2 mars

Elsäkerhetsledare – Live 4 mars

Elinstallationer i Lantbruk 2019:1 – Live 16 mars

Projektledning/projektstyrning – Live 16 mars

Laddning av elfordon – Live 18 mars

ELBAM Bättre arbetsmiljö – Live 18 mars

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Live 18 mars

Teoretisk kurs inför FÖRNYAT kylcertifikat kat I-V – Live 22 mars

Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare – live 6 april

Ventilationsmontör – steg 3 – Live 15 april

Potentialutjämning – Live 23 april

Solcellsanläggningar – Installation och säkerhet – Live 4 maj

Entreprenadjuridik – Live 12 maj

AMA EL – Live 3 juni

 

Distanskurser – starta kursen när du vill!

Skötsel av elanläggningar – Distans

ESA Industri & Installation – Distans

Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning – Distans

Auktoriserad Elinstallatör Högspänning – Distans

Begränsad auktorisation EL – Distans

Schemaläsning – Distans

Elmaskiner – Distans

Elmotordrivsystem – Distans

Mekatronik – Distans

Mät- och Reglerteknik – Distans

Mät- och Styrteknik – Distans

Programmerbara styrsystem – Distans

Kommunikationsnät 1 – Distans

Anläggning för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar – Distans

Läs själv på distans eller delta i en live-sänd kurs!

 

Hör Sissi berätta om våra distanskurser >