Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Elmotordrivsystem – Distans

Kurstyp: distans

Vill du utveckla dina kunskaper inom elmotordrivsystem? För att kunna arbeta effektivt med felsökning och installation av elmotordrivsystem krävs att du kan dimensionering av elmotorer och mekanik, standarder, bestämmelser, begrepp och säkerhet. I vår distanskurs får du lära dig hur elmotorer är uppbyggda, vilka egenskaper de har samt hur du felsöker och underhåller dem. Vi går även igenom hur du installerar elmotorer som har skyddsanordningar.

Kursmål

Du får kunskap om olika elmotorers uppbyggnad och egenskaper samt driftsättning, felsökning och underhåll. Du får även vägledning för installation av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar (asynkronmotorn, AC-servomotorn, synkronmotorn, PM-motorn och stegmotorn).

Kursmålen är framtagna för gymnasienivå, men lämpar sig väl för grundläggande kunskap att bygga vidare på med andra kurser och erfarenheter inom ämnet.

Innehåll

Distanskurs som bör studeras under max 4 veckors tid. Kursen kan endast laddas ner till PC-miljö.

– Introduktion
– Elmotorer
– Systemdelar
– Kommunikation
– Servoteknik
– Krav på motordrivsystem
– Dimensionering
– Installation av synkron- och asynkronmotorn
– Felsökning

Standarder, bestämmelser, begrepp och säkerhet
Metoder för att mäta och åtgärda övertoner och reaktiva effekter
Metoder för att mäta hastighet och position

Målgrupp

Elektriker, underhållstekniker med mera som vill lära sig grunderna om elmotorer och elmotordrivsystem.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Priser

Ordinarie pris

3 700 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

3 350 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

Medlemspris 2

3 350 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta