Generic filters
Exact matches only

Resan börjar

Lärlingsutbildning – Bli gymnasie- eller företagslärling

Har du funderingar på ett karriärbyte? Då kanske du redan har tänkt tanken på att gå en lärlingsutbildning. Vi på INSU erbjuder lärlingsutbildningar för dig som vill bli gymnasielärling eller företagslärling. Det är en investering i din framtid som kan betala sig många gånger om. Ta chansen att lära dig ett nytt yrke!

Som företagslärling kan du bli VVS-montörinstallationselektrikerLarm- och säkerhetstekniker och på förfrågan sprinklermontör.

Som gymnasielärling kan du bli Kyl- och Värmepumpmontör eller VVS-montör.

Företagslärling och gymnasielärling

Att gå som lärling bredvid en yrkeskunnig person som handleder på arbetsplatsen är ett utvecklande och väl beprövat inlärningssätt. Med andra ord en fot in i arbetslivet och en möjlighet för företaget att forma sina anställda.

Saknas aktuell kursstart kontakta INSU.

För företag erbjuder vi:

VVS-montör

installationselektriker

Larm- och säkerhetstekniker.

För gymnasieskolor erbjuder vi:

Kyl- och Värmepumpmontör

VVS-montör.

Vad innebär lärlingsutbildning?

En lärlingsutbildning varvar teori med praktik och är ett flexibelt och effektivt sätt att förbereda lärlingen för arbetslivet. Lärlingen lär sig ämnet gradvis genom att utföra arbetsuppgifter, samtidigt som utbildningen följer en teoretisk utbildningsplan. På så vis omsätter utbildningen de teoretiska kunskaperna i praktiken. Det ger en ovärderlig praktisk erfarenhet som sedan kan tillämpas på arbetsplatsen.

Hur går det till?

Lärlingen blir anställd på ett företag som ska vara anslutet till Teknikinstallationsavtalet För att få de teoretiska kunskaperna tillbringar lärlingen ett visst antal veckor på INSU i Katrineholm. Antalet veckor beror på vilket yrke som är valt:

VVS-montör: 16 veckor fördelat på ca 2 år

Installationselektriker: 21 veckor fördelat på ca 2 år

Larm- och säkerhetstekniker: 16 veckor fördelat på ca 1,5 år

Lärlingsutbildning – Lön

En företagslärling har en anställning på företaget och får lön enligt kollektivavtal. Läs mer under respektive kategori (utbildningssida).

Läs mer och boka

Vad är lärlingsutbildning?

En lärlingsutbildning varvar teori med praktik och är ett flexibelt och effektivt sätt att förbereda dig för arbetslivet. Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, vilket är en inlärningsmetod som fungerar och skapar en bra grund att stå på inför stundande arbetsliv (”learning by doing”).” En lärlingsutbildning passar även utmärkt om du går i tankarna kring en yrkesväxling.

Du som lärling lär dig ämnet gradvis genom att utföra arbetsuppgifter, samtidigt som du följer en teoretisk utbildningsplan. Det ger en ovärderlig praktisk erfarenhet som du sedan kan tillämpa på arbetsplatsen.

Var ges INSUs lärlingsprogram?

Du läser alla teoretiska kurser, samt några praktiska kurser, på INSU i Katrineholm. På din arbetsplats tränar du sedan dina praktiska färdigheter. Om du är gymnasielärling läser du de obligatoriska gymnasieämnena på din hemskola.

Fördelar med en lärlingsplats

Genom att följa med och vara behjälplig på företagets uppdrag får du praktisk erfarenhet av många olika arbetsmoment. Att vara med och bidra ”på riktigt” är utvecklande och ett väl beprövat inlärningssätt. En handledare på arbetsplatsen lär ut praktiska färdigheter som du kommer ha nytta av i arbetslivet framöver.

En lärlingsplats ger dig en bra inblick i branschen du är intresserad av. Chansen att bli anställd ökar när du fått praktiskt erfarenhet av branschen. Det är med andra ord en fot in i arbetslivet eller ett utmärkt steg vid eventuella karriärbyten.

Du får möjlighet att knyta kontakter inom yrkesområdet och många arbetsgivare ser positivt på personer som utbildat sig på en lärlingsutbildning, vilket underlättar inträdet på arbetsmarknaden.

Lärlingsutbildning – Lön

När du är företagslärling är du anställd och får lön enligt kollektivavtal. Läs mer under respektive kategori nedan.

Välkommen till din spännande framtid!


Gymnasielärling

Att vara gymnasielärling ger en perfekt mix av teori och praktik under utbildningstiden. INSU erbjuder gymnasieskolor som har VVS- och fastighetsprogrammet samt El- och energiprogrammet att låta sina elever genomföra de yrkesteoretiska kurserna samt vissa praktiska kurser hos INSU


Gymnasievägar till elektrikeryrket

Ska du börja gymnasiet och vill bli elektriker? Då kan vi tipsa om ETG-gymnasiet!

Läs mer på www.etg.nu