Search
Generic filters
Exact matches only

Lärlingsutbildning

Lär dig ett nytt yrke! Vi erbjuder utbildning genom gymnasielärling eller företagslärling.
Som företagslärling kan du bli VVS-montör, installationselektriker eller sprinklermontör.
Som gymnasielärling kan du bli Kyl- och Värmepumpmontör, Ventilationsmontör eller VVS-montör.

I en lärlingsutbildning lär du dig ett nytt yrke genom att varva teori med praktik. På INSU i Katrineholm läser du alla dina teoretiska kurser, samt några praktiska kurser. På din arbetsplats tränar du dina färdigheter.

Är du gymnasielärling läser du de obligatoriska gymnasieämnena på din hemskola.

Välkommen till din spännande framtid!

Lärling, ett smart sätt att lära sig ett nytt yrke!

För företag

Företagslärling inom el

Att vara företagslärling innebär att varva teori med praktik under utbildningstiden. Lärlingen kommer under två år varva utbildningsveckor på INSU i Katrineholm och yrkespraktik med handledare på arbetsplatsen. Utbildningen har motsvarande nivå med den 3-åriga gymnasiala utbildningen på El och energiprogrammet. Valbara yrkesutgångar är Installationselektriker och Larm- och säkerhetstekniker.

Att anställa en företagslärling

Det finns två alternativ att anställa en företagslärling:

Alternativ 1
Du har en egen kandidat som själv skickar in de underlag som vi behöver för att bedöma utbildningsbakgrund och förmågan att kunna genomföra utbildningen.

Alternativ 2
Du vill har hjälp att hitta en kandidat att anställa. Du skickar in en intresseanmälan från företaget. Med intresseanmälan förbinder ni er att intervjua minst två kandidater till varje plats som ni anmält. Ni förbinder er dock inte att anställa en företagslärling.

Mer information hittar du på Installatörsföretagens hemsida

Efter lärlingstiden

I slutet av företagslärlingsutbildningen Installationselektriker genomförs ett yrkesprov enligt ETG-modellen. Med ett godkänt yrkesprov kvalificerar företagslärlingen sig till ett ECY-certifikat. Därmed är lärlingstiden slut och företagslärlingen blir en förstaårsmontör.

Företagslärling inom VVS

Att vara företagslärling innebär att varva teori med praktik under utbildningstiden. INSU genomför de yrkesinriktade teoretiska kurserna och grundläggande svetsning, lödning samt verktygs- och materialhantering. VVS-företaget står för utbildningen inom de övriga praktiska momenten.

Utbildningen delas upp i teoriperioder på INSU, varvat med praktiska perioder då lärlingen arbetar på företaget. Utbildningen pågår under cirka två och ett halvt år och är ett första steg till att bli certifierad VVS-montör. Utbildningen har motsvarande nivå med den 3-åriga gymnasiala utbildningen på VVS- och Fastighetsprogrammet.

Att anställa en företagslärling

För att anställa en företagslärling ska företaget vara anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, antingen som medlemmar hos Installatörsföretagen eller genom hängavtal med Byggnads. Förutom anställningsavtal ska även utbildningsavtal tecknas.

Från 2018 finns en ny anställningsform, Yrkesintroduktionsanställning YA, där arbetsgivaren kan söka bidrag för person som ej redan är anställd och som är antingen 15-24 år, nyanländ +25 år eller långtidsarbetslös +25. Mer information om villkoren hittar du på VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida www.vvsyn.se

Efter lärlingstiden

När lärlingstiden är slut, efter genomförda 8 500 timmar, gör lärlingen branschprovet för att bli branschcertifierad. För att få avlägga provet krävs det att lärlingen, förutom godkända kurser i de yrkesteoretiska kurserna, har godkänt i svenska, matematik och engelska motsvarande treårigt gymnasium. Saknas gymnasieutbildning måste lärlingen läsa in dessa kurser innan provet kan göras.

Frågor och svar

Svar på frågor kring lärlingsanställning hittar du på VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida www.vvsyn.se. VVS-Branschens Yrkesnämnd är den organisation som är ansvarig och hanterar företagslärlingarnas väg från lärlingsanställning till branschprov.

 

För gymnasieskolor

Gymnasielärling inom VVS

Att vara gymnasielärling innebär att man varvar teori med praktik under utbildningstiden. INSU erbjuder gymnasieskolor som har VVS- och fastighetsprogrammet att genomföra de yrkesinriktade teoretiska kurserna samt grundläggande svetsning och lödning i INSUs för utbildningen anpassade lokaler i Katrineholm.

VVS-företaget där eleven gör sin APL står för utbildningen i de praktiska momenten. De gymnasiegemensamma kurserna samt eventuellt några valbara kurser läser eleven på sin ordinarie gymnasieskola.

Information om branschskola som försöksverksamhet

Skolverket har beslutat att inrätta tio branschskolor som försöksverksamhet under perioden 2018 till 2023. INSU har valts ut för yrkesutgången Distributionselektriker, som vi erbjuder i samarbete med Åsbro Kursgård.

Branschskolorna tar emot elever från hela landet för spetsutbildning under elevernas yrkesutbildning. Elevens gymnasieskola kan som huvudman söka ett statsbidrag genom Skolverket som är tänkt att täcka delar av kostnaderna för branschskolan.

 

Läs mer om försöksverksamheten med branschskola på Skolverkets webbsida

Företagslärling

Behöver du en till resurs i ditt team? Handplocka en duktig person som har ett stort intresse att lära sig ett hantverksyrke och anställ honom/henne som företagslärling. Utbilda din anställde hos oss och träna honom/henne ihop med ditt team.

Gymnasielärling

Att vara gymnasielärling ger en perfekt mix av teori och praktik under utbildningstiden. INSU erbjuder gymnasieskolor som har VVS- och fastighetsprogrammet samt El- och energiprogrammet att låta sina elever genomföra de yrkesteoretiska kurserna samt vissa praktiska kurser hos INSU.

Fler gymnasievägar till elektrikeryrket.

Ska du börja gymnasiet och vill bli elektriker? Då kan vi tipsa om ETG-gymnasiet!

Läs mer på www.etg.nu