Generic filters
Exact matches only

Gymnasielärling VVS-montör

INSU erbjuder gymnasieskolor som har VVS-och fastighets programmet att genomföra de yrkesinriktade teoretiska kurserna samt vissa praktiska moment exempelvis svetsning och lödning i INSUs för utbildningen anpassade lokaler i Katrineholm.

Att vara gymnasielärling innebär att man som elev varvar teori med praktik under utbildningstiden.

Eleven kommer till INSU i totalt 16 veckor fördelat på 8 block á 2 veckor och resterande timmar för att uppnå fullgjord lärlingstid är lärande i arbete på APL-platsen. Utbildningsblocken är schemalagda på bästa möjliga sätt utifrån gymnasieskolornas lov och nationella prov.

VVS-företaget där eleven gör sin APL (arbetsplatsförlagt lärande)  står för utbildningen i de praktiska momenten. De gymnasiegemensamma kurserna samt eventuellt några valbara kurser läser eleven på sin ordinarie gymnasieskola.

Gymnasielärlingsutbildning med yrkesinriktning VVS-montör är ett första steg till att bil certifierad VVS-montör enligt gällande utbildningsavtal.

Förkunskapskrav

Eleven behöver inga förkunskaper men ska vara behörig att gå VVS- och fastighetsprogrammet på en gymnasieskola.

Mål

Efter godkänd gymnasieutbildning inklusive INSu:s utbildning har eleven färdigheter att börja arbeta som lärling. Samt att efter fullgjord lärlingstid kunna avlägga branschprov för att bli certifierad VVS-montör. Läs mer om branschprovet på VVS-branschens Yrkesnämds, VVSYN, hemsida.

Efter utbildningen ska eleven ha fått kunskaper inom installation, felsökning, reparation, drift, underhåll och reglerteknik av värme-, vatten- och avloppsanläggningar i allt från enklare till mer komplexa system.

VVSYN Branschprovet

Målgrupp

Elever som är inskrivna i en Gymnasieskola som bedriver VVS- och fastighetsprogrammet och som vill gå en gymnasial lärlingsutbildning där man varvar skolförlagd utbildning med arbetsförlagd utbildning.

Utbildningen och yrket passar tjejer och killar som vill ha ett rörligt arbete och är intresserade av både ny och gammal teknik inom VVS-branschen.

Utbildningens innehåll

På INSU läser eleven nedanstående kurser,  där teori och praktik varvas.
Utöver dessa kurser ingår Svetsprov och kursen Säker Vatten-installation för VVS-företag inklusive prov, intyget ingår ej. Intyget kan beställas av Säker Vatten.

 • Elkraftteknik
 • Entreprenadteknik
 • Gymnasiearbete
 • Injusteringsteknik
 • Sanitetsteknik 1
 • Sanitetsteknik 2
 • Systemuppbyggnad
 • Verktygs- och materialhantering
 • VVS-teknik
 • Värmelära
 • Värmeteknik 1
 • Värmeteknik 2
Extra kurspaket

Eleven kan komplettera sin utbildning med ytterligare kurser för att täcka olika kompetensbehov. Kontakta INSU för mer information.

Priser

Ordinarie pris

135 000 kr exkl moms

Anmälan

Utbildningsstart: 2024-11-04

Anmälan öppnar: 2024-03-01
Anmälan stänger: 2024-11-01

Anmäl dig här

Info för den som bokar

Gymnasielärling inom VVS

Att vara gymnasielärling innebär att man varvar teori med praktik under utbildningstiden. Insu erbjuder gymnasieskolor som har VVS- och Fastighetsprogrammet att genomföra de yrkesinriktade teoretisks kurserna samt grundläggande svetsning och lödning i våra för utbildningen anpassade lokaler i Katrineholm. VVS-företaget där eleven gör sin APL står för utbildningen i de praktiska momenten. De gymnasiegemensamma kurserna samt eventuellt några valbara kurser läser eleven på sin ordinarie gymnasieskola.

Övrigt

Lunch och lån av läromedel ingår.
Boende och resor och övriga måltider tillkommer.
Verktyg för utbildningen tillhandahålls på INSU under utbildningsveckorna. Eleven kan ta med egna verktyg om så önskas.
Kläder, skor och annan skyddsutrustning som behövs i arbetet tillhandahålls av hemskolan och används i utbildningen på INSU.

Mer information

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om gymnasial lärlingsutbildning.

På VVS-braschens yrkesnämnds hemsida kan du läsa mer om branschcertifikat, lärlingsanställningar och KUB:en.

Skolverkets hemsida

VVSYN:s hemsida

Info till den som vill studera

Gymnasielärling inom VVS

Vill du arbeta som VVS-montör är du välkommen till INSUs lärlingsutbildning VVS-montör för Gymnasieskolor.

Du kommer till INSU i totalt 16 veckor fördelat på 8 block à 2 veckor. Resterande timmar för att för att uppnå fullgjord lärlingstid är lärande i arbete på APL-platsen skolan förser dig med. De gymnasiegemensamma kurserna samt eventuellt några valbara kurser läser du på din ordinarie gymnasieskola.

Efter gymnasiet

För att du ska kunna bli en branschcertifierad montör behöver du efter gymnasiet arbeta som lärling på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl i ungefär två år. Därefter avslutas din utbildning med ett branschprov. För att få göra braschprovet måste du ha godkända gymnasiebetyg.

Övrigt