Generic filters
Exact matches only

Gymnasielärling VVS-montör

Att vara gymnasielärling innebär att man som elev varvar teori med praktik under utbildningstiden. INSU erbjuder gymnasieskolor som har VVS- och fastighetsprogrammet att genomföra de yrkesinriktade teoretiska kurserna samt grundläggande svetsning och lödning i INSUs för utbildningen anpassade lokaler i Katrineholm.

VVS-företaget där eleven gör sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) står för utbildningen i de praktiska momenten. De gymnasiegemensamma kurserna samt eventuellt några valbara kurser läser eleven på sin ordinarie gymnasieskola.

Gymnasielärlingsutbildning med yrkesinriktning VVS-montör är ett första steg till att bli certifierad VVS-montör enligt gällande utbildningsavtal.

Förkunskapskrav

Lärlingen behöver inga förkunskaper men ska vara behörig att gå VVS- och fastighetsprogrammet på en gymnasieskola.

Mål

Målet är att efter godkänd gymnasieutbildning inklusive INSUs utbildning ha färdighet att börja arbeta som lärling. Samt att efter fullgjord lärlingstid kunna avlägga branschprov för bli certifierad VVS-montör. Läs mer om branschprovet på VVS-Branschens Yrkesnämnds, VVSYN, hemsida, Branschprov.

Kunskap och färdigheter

Efter utbildningen ska eleven ha fått kunskaper inom installation, felsökning, reparation, drift, underhåll och reglerteknik av värme-, vatten- och avloppsanläggningar i allt från enklare till mer komplexa system.

Du ska även ha fått kunskaper om olika material och metoder samt färdigheter i att utföra rörinstallationer, montera olika typer av apparater och utrustningar t ex tvättställ, radiatorer och varmvattenberedare.

Målgrupp

Elever som är inskrivna i en gymnasieskola som bedriver VVS- och fastighetsprogrammet och som vill gå en gymnasial lärlingsutbildning där man varvar skolförlagd utbildning med arbetsförlagd utbildning.

Utbildningen och yrket passar tjejer och killar som vill ha ett rörligt arbete och är intresserade av både ny och gammal teknik inom VVS-branschen.

Utbildningens innehåll

På INSU läser eleven nedanstående kurser, varav ca 85% är teoretiska kurser och ca 15% är av praktisk karaktär som svets, lödning och verktygs- och materialhantering. Utbildningen är på 16 veckor som genomförs på INSU och resterande timmar för att uppnå fullgjord lärlingstid är lärande i arbete på ditt APL-företag.

I utbildningen på INSU ingår följande kurser

 • Entreprenadteknik
 • Gymnasiearbete
 • Injusteringsteknik
 • Elkraftteknik
 • Sanitetsteknik 1
 • Sanitetsteknik 2
 • Systemuppbyggnad
 • Verktygs- och materialhantering
 • VVS Svets och lödning rör
 • VVS-teknik
 • Värmelära
 • Värmeteknik 1
 • Värmeteknik 2

Utöver dessa kurser ingår svetsprov samt kursen Säker Vatteninstallation för VVS-företag inklusive prov (certifikatet ingår ej).

Extra kurspaket

Du kan komplettera din utbildning med tre olika inriktningar för att täcka olika kompetensbehov. Kurspaketen blir en spetskompetens på din VVS-montörsutbildning! Kurspaketen är ett valfritt tillval. Längden är mellan 2-3 veckor. Det är gymnasiala kurser, hämtade från olika inriktningar inom gymnasieskolan.

Kurspaket Sprinkler: Målet med utbildningen är att bli certifierad sprinklermontör efter fastställda krav och lärlingstid hos sprinklerföretag.
Följande kurser ingår under 3 veckor:

 • Sprinklerteknik 1
 • Sprinklerteknik 2

Läs mer om Certifierad sprinklermontör på VVSYNs hemsida.

 

Kurspaket Svets: Här får individen fördjupade kunskaper i gassvetsning samt grundkunskaper i TIG-svetsning.
Följande kurser ingår under 2 veckor:

 • VVS Gassvetsning rör
 • VVS TIG-svetsning rör

 

Kurspaket El: Elkraftteknik samt Praktisk Ellära är en del i utbildningen för att kunna ansöka om en Auktorisation B. Elkraftteknik ingår i grundutbildningen till VVS-montör.
Följande kurs ingår under 2 veckor:

 • Praktisk ellära

Läs mer om Auktorisation B på Elsäkerhetsverkets hemsida

Omfattning

Lärlingen kommer till INSU i totalt 16 veckor under 2,5 år. Veckorna är uppdelade i 3 stycken 4-veckors perioder, en period på 3 veckor och en avslutande period på 1 vecka. En period per termin.

Perioderna är schemalagda på bästa möjliga sätt utifrån gymnasieskolornas lov samt nationella prov.

Övrigt

Vid svets-, löd- och sprinklerkurserna behövs skyddskläder i bomull samt arbetsskor med stålhätta medtagas.

Om lärlingen inte får godkänt i någon av kurserna finns det möjlighet till repetitionsdagar, tillfällen erbjuds både under våren och hösten. Lärlingen kommer till INSU, får en kortare repetition av aktuell kurs, gör omtenta samt får en genomgång av denna. Kursernas längd är allt från 1-3 dagar. Kontakta oss för aktuella priser.

Pris

Utbildningspaket VVS 16 veckor: 135 000 kr/elev.

Utbildningspaket VVS med inriktning Sprinkler 19 veckor: 164 000 kr/elev.

Utbildningspaket VVS med inriktning Svets 18 veckor: 154 000 kr/elev.

Utbildningspaket VVS med inriktning El 18 veckor: 154 000 kr/elev.

Lunch och lån av läromedel ingår. Boende, resor och övriga måltider tillkommer.

Delfakturering per period.

Startdatum

Kontakta INSU för information.

Mer information

Skolverkets hemsida kan du läsa mer om gymnasial lärlingsutbildning.

VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida kan du läsa mer om branschcertifikat, lärlingar och KUB.

Anmälan

Välkommen att fylla i och skicka in anmälningsformuläret nedan. Anmälan är bindande först när ett skriftligt avtal är signerat.

Anmäl dig här

Vill du veta mer?

Kontakta oss på tel. 010-188 35 00
eller via e-post:
larling@insu.se