Generic filters
Exact matches only

Nationell Yrkesutbildning

Under våren 2024 beslutade regeringen om att genomföra en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Denna utbildningsform har fått namnet Nationell Yrkesutbildning, förkortat NY.

Snabbare väg till arbetslivet

Syftet med utbildningsformen är att skapa en väg för studerande att snabbt komma i arbete inom yrken där kompetensbristen är stor. Denna typ av gymnasial yrkesutbildning kommer i stor utsträckning att likna yrkeshögskolans modell, som kännetecknas av ett stort engagemang och samarbete med arbetslivet samt hög andel praktik (LIA) i utbildningen.

Under praktikperioden får du som student praktisera yrket med stöd av handledare på den arbetsplats som du befinner dig på. Det ger en möjlighet för dig att knyta kontakter i branschen och påbörja din framtida yrkeskarriär.

Yrkesutbildningar hos INSU

INSU har fått förtroendet att bedriva två utbildningar i denna första utbildningsomgång där båda läses på heltid under drygt ett år:
Industrielektriker
Larm- och säkerhetstekniker

Under studietiden varvas teori med laborationer och lärande i arbete (LIA). Båda utbildningarna är avgiftsfria och studiestödsberättigande.

Yrkesutbildningarna startar 28 oktober 2024.

Viktiga datum

För dig som söker en Nationell Yrkesutbildning 2024

6 maj – 30 september Ansökan är öppen

7 oktober Antagningsbesked skickas ut

28 oktober Utbildningsstart

 

Vill du veta mer?

Kontakta INSU

010-188 35 70
ny@insu.se

 

Ansök till Nationell Yrkesutbildning hos INSU.

Utbildningsstart sker 28 oktober 2024

Ansök till utbildningarna

 

Behörighet

Du är behörig till utbildningen om du är bosatt i Sverige enligt 29 kap. 2 § första-tredje styckena skollagen (2010:800)* och uppfyller följande kriterier:
• Slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning.

Är du född 2024 eller tidigare kan du även bedömas behörig om du har:
• godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper
ELLER
• genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

* För att räknas som bosatt i Sverige enligt skollagen behöver du antingen vara folkbokförd här, eller:
• Omfattas av vissa lagar som gäller mottagande av asylsökande,
• Ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd,
• Ha rätt till utbildning på grund av lagar från EU, EES eller avtal med Schweiz om fri rörlighet.

Hur går det till?

Utbildningarna läses på heltid under drygt ett års tid. De är avgiftsfria och CSN-berättigande. Kursernas längd anges i poäng, där en poäng motsvarar en dags heltidsstudier. En kurs på 15 poäng pågår alltså i 15 dagar, dvs 3 veckor. Under veckorna varvas teori och laborationer i våra lokaler i Nyköping respektive Katrineholm med självstudier på egen vald plats.

En stor del av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete, LIA. De veckorna är du på ett företag i branschen och får omsätta dina kunskaper i praktik samt knyta värdefulla kontakter inför din framtida yrkeskarriär. Du följer med erfarna yrkesutövare och tar del av rutiner och arbetssätt, samt utför själv arbetsmoment med stöd av din handledare.

Utbildningen avslutas med ett projektarbete där du knyter ihop de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter du förvärvat under utbildningens gång.

Nationell Yrkesutbildning på INSU

Start 28 oktober 2024