Search
Generic filters
Exact matches only

Larm- och säkerhetstekniker

Säkerhetssystem består av brandlarm, inbrottslarm, passersystem och CCTV-övervakning. Moderna larm- och säkerhetssystem kommunicerar i datanätverk. De är integrerade med varandra och arbetar smart tillsammans, allt för att kunden ska få högsta möjliga säkerhet och komfort.

 

Yrkesrollen

Som larm- och säkerhetstekniker arbetar du med att  installera nya, såväl enkla som avancerade säkerhetssystem. Du felsöker och servar befintliga system och ser till att säkra driften för systemet, som kan vara allt från ett inbrottslarm i en vanlig villa till högteknologiska passersystem på ett företag eller industri.

 

Lärlingsutbildning – din språngbräda!

Nu kan du som är (eller ska bli) anställd på ett larm- eller säkerhetsföretag söka till INSUs utbildning med yrkesinriktning larm- och säkerhetstekniker.

Att vara lärling innebär att varva teori med praktik under utbildningstiden. INSU står för den teoretiska och inledande praktiska delen i kurserna.

Utbildningen på INSU avslutas med ett yrkesprov efter ETG-modellen. Klarar du yrkesprovet blir du förstaårsmontör och slipper lärlingstid på 1600 timmar.

På larm- eller säkerhetsföretaget tränar du som lärling upp färdigheten i yrket för att sedan få möjlighet att bli certifierad larm- och säkerhetstekniker.

Fördelar med att vara företagslärling:
 • Anställning på ett företag som vill satsa på just dig.
 • Lön och schyssta villkor. Ingångslönen som färdigutbildad Larm- och säkerhetstekniker är högre än efter många andra utbildningar.
 • En bättre löneutveckling jämfört med andra yrkesgrupper.
 • Ett ECY-certifikat som betyder att du har klarat det slutprov som tagits fram av branschen.
Mål

Målet är att du efter INSUs utbildning, med godkända betyg och fullgjord lärlingstid, bli ECY-certifierad larm och säkerhetstekniker.

Kunskaper och färdigheter

Efter utbildningen vet du hur man planerar, monterar och driftsätter säkerhetsutrustning. Du kan läsa tekniska beskrivningar på installationer samt behärskar felsökning och service på olika typer av larm- och säkerhetssystem.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som vill ha ett rörligt arbete, är händig samt intresserade av nyinstallation och service av larm- och säkerhetssystem. I yrkesrollen finns möjlighet att arbeta både på egen hand och vara en del i ett arbetslag. Därför behöver en företagslärling vara driven, ha god servicekänsla och ha lätt för att samarbeta.

Utbildningens innehåll

Dessa kurser läser du på INSU:

 • Elkraftteknik
 • Praktisk Ellära
 • Larm, bevaknings- och säkerhetssystem
 • Brandlarmsystem
 • CCTV-system
 • Inbrottslarmsystem
 • Passersystem
 • Gymnasiearbete (Yrkesprov ETG-modellen)

Cirka 60% av kursernas innehåll är teoretiska moment, 40% är av praktisk karaktär.
Du får ett studieintyg på dessa kurser.
Utöver de 16 veckors utbildning som genomförs på INSU, kommer resterande tid av utbildningen att utföras på det larm och säkerhetsföretag där du har din lärlingsanställning.

Förkunskapskrav
 • Du ska ha gått ut gymnasiet men inte läst El- och energiprogrammet
 • Godkända betyg i Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
 • Matematik 1a
 • Engelska 5
 • Du ska under ett antal veckor, som är utspridda under året, kunna studera i Katrineholm
Omfattning

Totalt 16 veckor (perioder) tillbringar du på INSU, under ca 2 år. Varje period är 1 vecka, var 3:e vecka kommer du till INSU.

Övrigt

Trygga anställningsvillkor

Du kommer överens med din nya arbetsgivare om vilken lön du ska få. Kollektivavtalet garanterar dock en lägsta lön – både för tiden som företagslärling och när du är färdigutbildad. Du kommer få lön även under de veckor du läser kurser vid INSU.

Observera att ett lärlingskontrakt med ett medlemsföretag ska vara upprättat innan utbildningen påbörjas. Företag som inte är medlemmar bekostar utbildningen själva.

Ordning och reda

Utbildningen följer Installationsavtalet med en tillhörande bilaga. Notera särskilt att enligt Installationsavtalet är det arbetsgivaren som är ansvarig för att bekosta lön, resor, boende och traktamente under utbildningsveckorna vid INSU i Katrineholm.

Önskas mer information om kollektivavtalet vänligen kontakta; Installatörsföretagens Medlemsservice.

Att bli godkänd i alla kurser

Det finns möjlighet till repetitionsveckor om du blir underkänd i någon av kurserna. Det är två repetitionsveckor på våren och en vecka på hösten. Då kommer du till INSU och får en kortare repetition av kursen, du skriver ett omprov eller utför något praktiskt moment och avslutningsvis får du en genomgång av provet. Repetitionskursernas längd är allt från 1-3 dagar. Kontakta oss för aktuella priser.

Utbildningar inom larm och säkerhet

Anmälan

Utbildningsstart 16 mars 2020

Pris: Utbildningen är kostnadsfri under en begränsad period för medlemsföretag från Installatörsföretagen.

Utbildningens längd: Totalt 16 veckor under ca 2 år

Delfakturering per period. Samtliga priser är exkl. moms.
Lunch och läromedel ingår.

Boende, resor och övriga måltider tillkommer.

Anmäl dig här

Vill du veta mer?

Kontakta koordinator
Helen Skagerlind
010-188 35 38
helen.skagerlind@insu.se