Generic filters
Exact matches only

Gymnasielärling Kyl- och värmepumpmontör

När en gymnasieelev vid VVS- och fastighetsprogrammet vill läsa till kyl- och värmepumpmontör, finns en ny utbildningsväg via INSUs branschskola.

På sin ordinarie gymnasieskola läser eleven de gymnasie- och programgemensamma kurserna samt eventuellt några valbara kurser. Vid INSUs Branschskola läser eleven kurserna för yrkesinriktning Kyl- och värmepumpmontör. Eleven varvar teori med APL under utbildningstiden. Teoridelarna läses vid INSU och de praktiska momenten förläggs i huvudsak till APL-platsen.

Branschskolan omfattar 6 veckors utbildning under gymnasietiden. Eleven kommer till INSU under sex 1-veckorsperioder under sex månader på höstterminen under år två eller tre.

Utbildningen är kvalitetssäkrad av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP. SKVP ser även till att ordna en APL-plats (arbetsplatsförlagt lärande) som i sin tur leder till provanställning, om eleven har en godkänd gymnasieexamen. Därefter bekostar företaget kylcertifikat kategori 1. (EU-obligerat)

Elevens gymnasieskola kan som huvudman söka ett statsbidrag på 50 kkr/elev genom Skolverket, vilket är tänkt att täcka delar av branschskolans avgifter. Lokala gymnasieskolan behåller dock skolpengen för eleverna.

 

Mål

Målet med utbildningen är att eleven ska skaffa sig kunskaper inom kylteori, montering av värmepumpar, kylanläggningar och olika sammanfogningsmetoder som används i kylbranschen.

Kunskap – vad ska eleven kunna efter utbildningen:
Inriktningen kyl- och värmepumpsteknik ska ge kunskaper i installation, service, drift och underhåll av olika anläggningar, t.ex. isbanor, kyl- och frysdiskar samt värmepumpar. Den ska även ge kunskaper om energioptimering och utveckla förmåga till systemtänkande. Inriktningen ska ge eleverna kunskaper om miljö och säkerhet, särskilt gällande hantering av köldmedier.

Färdighet – vad ska eleven kunna använda sin nya kunskap till:
Efter gymnasieutbildningen kan eleven arbeta som kyl- och värmepumpmontör.

 

För vem passar utbildningen?

Utbildningen riktar sig till elever som vill bli kyl- och värmepumpsmontörer.

 

Utbildningens innehåll

På INSUs branschskola läses nedanstående kurser.

 • Kyl- och Värmepumpteknik, Grund
 • Kyl- och Värmepumpteknik, Installation
 • Kyl- och Värmepumpteknik, Miljö och säkerhet
 • Kyl- och Värmepumpteknik, Service
 • Kyl- och Värmepumpteknik, Energieffektivisering
 • VVS, Svets och lödning rör
 • Mät- och reglerteknik
 • Mät- och styrteknik

INSU lämnar omdömen till elevens gymnasieskola, och i samråd med handledare på APL-platsen fastställer gymnasieskolan slutbetyget efter varje fullgjord kurs.

Utöver inriktningsspecifika kurser finns även möjlighet att läsa följande programspecifika kurser på INSU:

 • Systemuppbyggnad
 • Verktygs- och materialhantering
 • Värmelära
 • Elkraftteknik
 • Praktisk ellära

 

Övrigt

Eleven kan välja, som på alla yrkesprogram på gymnasiet, att under gymnasieutbildningen läsa in allmän högskolebehörighet på sitt hemmagymnasium för att kunna studera vidare på högskola.

Pris

Utbildningspaket 6 veckor: 67 000 kr/elev

Lunch och lån av läromedel ingår. Boende, resor och övriga måltider tillkommer.

Delfakturering per period.

Startdatum:

Kontakta INSU för information.

Mer information

Skolverkets hemsida kan du läsa mer om Branschskola.

Anmälan

Välkommen att fylla i och skicka in anmälningsformuläret nedan. Anmälan är bindande först när ett skriftligt avtal är signerat.

Anmäl dig här

Vill du veta mer?

Kontakta oss på tel. 010-188 35 00
eller via e-post:
larling@insu.se