Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only

Elsäkerhet vid arbete – EvA – e-learning

Kurstyp: Online

Alla vet att det är riskfyllt att arbeta med elektriska starkströmsanläggningar och riskerna ökar när flera företag är på samma arbetsplats. Det är därför viktigt att ha kunskaper om aktuella lagar, förordningar, branschanvisningar och standarder. Men det är också viktigt att vara medveten om sitt eget beteende i arbetssituationen. Vi hjälper dig att få koll på vad som gäller och har även ett eget avsnitt om säkert beteende. Efter avslutad kurs får du ett personligt intyg när du har klarat kunskapskontrollen.

Kursmål

Du får kunskaper i Arbetsmiljölagen, EvA – elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110; Skötsel av elektriska anläggningar. Dessutom berör vi innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning.

Innehåll

– Arbetsmiljölagen och standardens krav och råd
– Beteendens betydelse för din personliga säkerhet
– Arbetsgivarens ansvar för elsäkerhet vid arbete
– Innehavarens ansvar för elanläggningen
– Arbetsmetoder
– Elsäkerhetsledarens uppgifter
– Elolycksfall
– Elfaran
– Skyltning

Vi går igenom EvA-branschanvisning för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1; Skötsel av elektriska anläggningar. Kursen är helt webbaserad och är indelad i avsnitt som avslutas med kontrollfrågor och den tar ca 5 timmar att genomföra. Inloggning till kursen är möjlig i 6 månader efter beställningsdatum. Den bygger på Arbetsmiljölagen och Branschanvisningen EvA samt standarden SS-EN 50 110-1 utgåva 3. När du har genomgått alla delar och klarat kunskapsprovet får du ett personligt intyg.

Med fördel kan du använda branschanvisningen EvA som kursmaterial. Du har även nytta av boken i ditt arbete på driftsatta anläggningar.
Du beställer den från IN Förlag som bok eller e-bok.

Målgrupp

All personal som ansvarar för, arbetar i eller deltar i skötsel av elektriska starkströmsanläggningar.

Förkunskaper

Erfarenhet av elanläggningar.

Priser (Logga in för att se övriga priser)

Ordinarie pris

4 650 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta