Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Live via webben

Kurstyp: lärarledd

För att skapa en säker arbetsmiljö och undvika risker på en byggarbetsplats så måste de olika aktörerna och deras arbeten samordnas. Här har byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering (BAS-P) samt utförande (BAS-U) ett väldigt viktigt ansvar. I vår kurs lär du dig att samordna arbetsmiljön från början till slut i ett byggprojekt. Vi går igenom hur du skapar bra förutsättningar föra att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Kursmål

Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för en säker arbetsmiljö. Utbildningen kräver goda förkunskaper i arbetsmiljöregler och ska ses som en funktionsutbildning till uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare.

Innehåll

– Byggarbetsmiljösamordnare bakgrund, innebörd och omfattning
– Regelverken AML samt AFS 1999:3 Teori och praktisk hantering
– Byggherres/uppdragstagares ansvar och arbetsuppgifter
– BAS-P projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
– BAS-U AMP, kontroller, planering, samordning, möten
   arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips
– Företagets hantering organisation, hjälpmedel, rutiner

Kursen avslutas med kunskapsprov.

Målgrupp

Denna kurs är till för dig som ska vara BAS P/U i ett “normalt” projekt och som har praktisk erfarenhet av att arbetsledande ställning inom bygg- och anläggningsarbete.

Förkunskaper

För att gå den här kursen så behöver du kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen motsvarande vår kurs ELBAM bättre arbetsmiljö el eller liknande. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som krävs. För ett “normalt” projekt kan kompetenser utöver ELBAM vara elsäkerhet vid arbete (skötsel av elanläggning eller ESA-ISA), arbete med ställning, mobila arbetsplattformar, säkra lyft, heta arbeten, asbest med mera. Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand. Utöver dessa behöver du även ha erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

Varianter av denna kurs
Priser

Ordinarie pris

4 600 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

4 150 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

Medlemspris 2

4 150 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta