Generic filters
Exact matches only

Arbetsmiljöutbildning

En utbildning inom arbetsmiljö är en angelägenhet för alla arbetsplatser. Det finns lagar och avtal som reglerar ansvaret och att ha tillräckligt med kunskap är grunden för ett bra arbetsmiljöarbete. Därför erbjuder vi på INSU utbildningar och kurser inom arbetsmiljö som hjälper dig att se kraven som en tillgång i stället för en skyldighet. Välkommen att gå en arbetsmiljöutbildning hos oss!

På arbetsplatser där medarbetare trivs och känner sig trygga är oftast arbetsmiljön sund. Detsamma gäller där arbetstagare uppmanas till fortbildning. Hos oss kan du ta del av ett brett utbud av kurser som rör de centrala begreppen och förkortningarna inom arbetsmiljö – BAM, HLR och BAS-P. Här finns något för alla nivåer!

Vem bör gå våra kurser inom arbetsmiljö?

Grunden i ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är utbildning och våra kurser går praktiskt igenom hur ni kan jobba med rollfördelning och ansvar på ert företag. Därför vänder sig våra utbildningar till fler än bara ledare och chefer. Det är vanligt att även skyddsombud, arbetsmiljöombud, HR-personal och övriga medarbetare deltar.

Då arbetsmiljö av vissa upplevs som snårigt, framförallt när lagtext ska tolkas, får ni under utbildningen kunskap kring lagens ändamål och tillämpningsområde samt genomgång av paragrafer där vissa lyder under straffansvar.

Arbetsmiljöutbildning – Distans

Flera av Sveriges största städer står som värd för vår arbetsmiljöutbildning. Distans är också ett alternativ för er som vill gå kurserna digitalt.

Kolla närmare på vårt breda kursutbud och boka en utbildning inom området här nedan!

Livsviktiga förkortningar.

Visa endast distansutbildningar
Kurs
Ämnesområde

Mer än bara företagsutbildningar

Vi ger dig gärna guidning och råd både som privatperson och anställd vad gäller våra utbildningar och tjänster. Kontakta oss på kontakt@insu.se eller 010-188 35 30