Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag

För att skapa en säker arbetsmiljö och undvika risker på en byggarbetsplats så måste de olika aktörerna och deras arbeten samordnas. Här har byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering (BAS-P) samt utförande (BAS-U) ett väldigt viktigt ansvar. I vår kurs lär du dig att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. Vi går igenom hur du skapar bra förutsättningar föra att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Kursmål

Efter avslutad kurs ska deltagaren känna till, veta, förstå, behärska kunskaper och färdigheter för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för en säker arbetsmiljö. Kunskaperna säkerställs genom ett avslutande kunskapsprov som vid godkänt resultat ger ett kursintyg.

Utbildningen kräver goda förkunskaper i arbetsmiljöregler och ska ses som en funktionsutbildning till uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare.

Innehåll

– Byggarbetsmiljösamordnare bakgrund, innebörd och omfattning
– Regelverken AML samt AFS 1999:3 Teori och praktisk hantering
– Byggherres/uppdragstagares ansvar och arbetsuppgifter
– BAS-P projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
– BAS-U AMP, kontroller, planering, samordning, möten arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips
– Företagets hantering organisation, hjälpmedel, rutiner

Kursen avslutas med kunskapsprov.

Målgrupp

För dig som ska vara BAS P/U i ett ”normalt” projekt och har praktisk erfarenhet av arbetsledande ställning inom bygg- och anläggningsarbete.

Förkunskaper

Kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen motsvarande vår kurs ELBAM bättre arbetsmiljö el eller liknande. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som krävs. För ett ”normalt” projekt kan kompetenser utöver ELBAM vara EvA -elsäkerhet vid arbete (tidigare Skötsel av elanläggning) eller ESA-I & I, arbete med ställning, mobila arbetsplattformar, säkra lyft, heta arbeten, asbest med mera. Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand. Utöver dessa behöver du även ha erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

Priser

Ordinarie pris

4 700 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

4 250 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

4 250 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta