Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only

Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare – e-learning

Kurstyp: Online

Att systematiskt arbeta med arbetsmiljö gör arbetsplatsen både säker och lönsam. Som chef och ledare har du mängder av regler och paragrafer att ta hänsyn till och vissa är så pass viktiga att de dessutom lyder under straffansvar. När du känner till regelverken och lär dig att arbeta systematiskt så blir ditt arbete enklare och säkrare. Vi hjälper dig att få koll på vad som gäller och har även ett eget avsnitt om säkert beteende. Efter avslutad kurs får du ett personligt intyg när du har klarat kunskapsprovet.

Kursmål

Du får lära dig vilka lagar och avtal som reglerar arbetsmiljökraven och hur roller och uppgifter påverkar ansvaret inom arbetsmiljöområdet. Du får även inblick i hur du praktiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor och hur engagemang kan skapa en god och lönsam arbetsplats.

Innehåll

•Arbetsmiljö
-Hälsa
-Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
-Tidiga signaler på anställdas ohälsa
•Lagar och avtal
-Arbetsmiljökraven
•Beteende
•Roller uppgifter och ansvar/ Delegering och elsäkerhet
-Arbetsgivaren
-Chefen-Arbetstagaren
-Inhyrda och entreprenörer
•Samverkan i arbetsmiljöarbetet
•Riskhantering (identifiera, bedöma, åtgärda, följa upp och utvärdera)
-Riskbedömning i arbetsberedning och skyddsronder
-Ordning och reda på arbetsplatsen
•Rutiner för inhyrd arbetskraft
-Tillbudsrapportering en lönsam aktivitet
•När en olycka har inträffat

Kursen är helt webbaserad och är indelad i avsnitt med ett avslutande kunskapsprov och den tar ca 6 timmar att genomföra. Inloggning till kursen är möjlig i 6 månader efter beställningsdatum. Med fördel kan du använda Prevents bok Arbetsmiljö för chefer som studiematerial. Du har även nytta av boken i ditt dagliga arbete som chef eller ledare. Du beställer den från Prevent.se

Målgrupp

Chefer, projektledare och arbetsledare med uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Förkunskaper

För att gå den här kursen bör du ha allmänna kunskaper om arbetsmiljö (exempelvis BAM).

Priser (Logga in för att se övriga priser)

Ordinarie pris

4 680 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta