Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only

Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning – Distans

Kurstyp: Distans

Vill du bli auktoriserad elinstallatör och öka dina möjligheter inom elbranschen? För att få mer ansvar och befogenheter behöver du ha rätt kunskap och vara auktoriserad. I vår distansutbildning får du de kunskaper som behövs för att söka auktorisation för lågspänning (AL). Du kan starta din utbildning när du vill. INSU rekommenderar dock att du följer den rekommenderade studieplaneringen. Det innebär att du antingen startar i januari eller september. Fördelen med det är att du då kan vara med på introduktionen samt följa liveföreläsningar via webben i den ordning som kurserna ska läsas.

Kursmål

Du får teoretiska kunskaper inom området lågspänning vilket ger dig möjlighet att söka auktorisation lågspänning (AL) hos Elsäkerhetsverket. AL kallades tidigare allmän behörighet lågspänning (ABL). 

Innehåll

Utbildningen är indelad i fyra kunskapsområden (delkurser):

• Regler och standarder
• Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
• Elinstallationer i byggnader
• Elmaskiner

Varje delkurs innehåller skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter. Tentorna kan du skriva på ett lärcenter på hemorten. I tre av delkurserna ingår praktiska laborationer, Elmiljö, Kontroll före idrifttagning och Elmaskiner. Under hela utbildningen finns möjlighet att delta på att antal webinar/föreläsningar via webben under kvällstid. Det finns också inspelade föreläsningar som du kan titta på när det passar dig.

Utbildningen följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:4.

Du läser utbildningen på distans och halvfart vilket innebär cirka 20 timmars studier per vecka. Utbildningen tar cirka 6 månader under förutsättning att du följer rekommenderad studietakt. All kurslitteratur ingår i priset. Vi har två introduktioner/år.

Målgrupp

Denna utbildning är till för dig som vill skaffa dig kompetens för att kunna ansöka om auktorisation lågspänning (AL).

Förkunskaper

För att läsa denna utbildning behöver du ha teoretiska kunskaper motsvarande utbildning till elektriker samt minst två års praktik. Vi rekommenderar också att du har kunskaper som motsvarar Matematik B eller 2a. För att kunna ansöka om auktorisation lågspänning (AL) hos Elsäkerhetsverket behöver du utöver denna utbildning fyra års praktisk erfarenhet från elinstallationsarbete. Krav på praktik finns i ELSÄK-FS 2017:4, 3 kap 3 §.

Övrig information

Kursavgiften kan delas upp på tolv betalningstillfällen. Inga avgifter eller räntor tillkommer. Ange i anmälan om du vill delbetala kursavgiften.

Du har två år på dig att genomföra utbildningen. Efter det har du möjlighet att mot en avgift på 10% av kursavgiften förlänga studietiden med ett år i taget. All kurslitteratur ingår i priset.

För att få utföra elinstallationsarbete krävs att ditt företag har ett egenkontrollprogram samt minst en auktoriserad elinstallatör knuten till företaget. Om du vill söka fullständig auktorisation (A), som även inkluderar högspänning behöver du även göra vår kurs Auktoriserad Elinstallatör Högspänning.

Auktoriserad Elinstallatör Högspänning

När du är klar med din utbildning kommer du inte längre att ha tillgång till lärplattformen.

Priser (Logga in för att se övriga priser)

Ordinarie pris

32 800 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta