Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning – Distans

Kurstyp: distans

Vill du bli auktoriserad elinstallatör och öka dina möjligheter inom elbranschen? För att få mer ansvar och befogenheter så behöver du ha rätt kunskap och vara auktoriserad. I vår distanskurs lär dig det du behöver för att få auktorisation för lågspänning (AL). Efter utbildningen har du möjlighet att söka auktorisation lågspänning (AL). Du startar distansutbildningen när du själv vill!

Kursmål

Du får teoretiska kunskaper inom området lågspänning som ger dig möjlighet att söka auktorisation lågspänning (AL) hos Elsäkerhetsverket. AL kallades tidigare allmän behörighet lågspänning (ABL).

Innehåll

Utbildningen är indelad i fem kunskapsområden:
– Preparandkurs matematik, ellära och mekanik
– Elinstallationer i byggnader
– Anläggningar för produktion och överföring av el samt
industriella anläggningar
– Elmaskiner
– Regler och standarder

Kursen följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:4.

Du läser utbildningen på distans och halvfart vilket innebär cirka 20 timmar per vecka. Räkna med att utbildningen tar cirka 6-12 månader. All kurslitteratur ingår i priset. Den som vill följer vårt gemensamma schema, se datum under Kursinfo. Vi har två introduktioner/år. Men vill du studera på egen hand, startar du distansutbildningen när du själv vill.

För att få utföra elinstallationsarbete krävs att ditt företag har ett egenkontrollprogram samt minst en auktoriserad elinstallatör knuten till företaget. Om du vill söka fullständig auktorisation (A), som även inkluderar högspänning så behöver du även göra vår kurs Auktoriserad elinstallatör högspänning.

Målgrupp

Denna kurs är till för dig som vill skaffa dig kompetens för att få auktorisation lågspänning (AL).

Förkunskaper

För att gå den här kursen så behöver du ha teoretiska kunskaper motsvarande utbildning till elektriker samt minst två års praktik. Vi rekommenderar också att du har kunskaper som motsvarar Matematik B eller 2a.

För att kunna ansöka om auktorisation lågspänning (AL) hos Elsäkerhetsverket så behöver du utöver denna utbildning ha fyra års praktisk erfarenhet.

Övrig information

Delbetala.
Kursavgiften kan delas upp på fyra betalningstillfällen. Du betalar 40% av kursavgiften när du anmäler dig och sedan 20% var 3:e månad (exkl moms). Inga avgifter eller räntor tillkommer. Ange i anmälan om du vill delbetala kursavgiften.

Du har två år på dig att genomföra kursen, efter det har du möjlighet att mot en avgift på 10% av kursavgiften förlänga studietiden med ett år i taget.

All kurslitteratur ingår i priset.

Priser

Ordinarie pris

32 800 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

32 800 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

Medlemspris 2

32 800 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta