Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only

Arbetsrätt – live via webben

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 2 dagar

Kursen genomförs livesänd via webben under 4 halvdagar mellan kl 08.00-12.00

Vet du vilka rättigheter och befogenheter du har i arbetsrättsliga frågor?  Rätt kunskaper ger dig större handlingsutrymme, smidigare samarbete och tryggare medarbetare. När du gör rätt från början slipper du besvär och rättelser i efterhand. I vår kurs lär du dig de viktigaste delarna i den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Kursmål

Du får kunskap om den centrala arbetsrätten och arbetsrättsliga situationer med branschanknytning.

Innehåll

Första tillfället:
Regelverket; -Lag och EU rätt, Svenska modellen och kollektivavtal, Avtal
MBL; -Förhandling, Kollektivavtal
Lagen om anställningsskydd del 1; Anställningsavtalet

Andra tillfället:
Lagen om anställningsskydd del 2
Misskötsel
Uppsägning
Avsked
Avslut

Tredje tillfället:
Lagen om anställningsskydd del 3
Arbetsbrist
Omplacering
Turordning
Skadestånd, preskription och ogiltighet

Fjärde tillfället:
Lag om förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Semesterlagstiftning
Ledighetslagstiftning
Diskrimineringslagstiftning

Kursen fokuserar i huvudsak på den arbetsrättsliga lagstiftningen. Kollektivavtalen berörs endast i mindre mån.
För djupare kunskaper rekommenderar vi endagarskurser som behandlar Installationsavtalet respektive Tjänstemannaavtalet och Teknikinstallationsavtalet.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, personalhandläggare, lönehandläggare som hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning. Kursen är bara för de företag som är medlemmar i Installatörsföretagen.

Priser (Logga in för att se övriga priser)

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta