Generic filters
Exact matches only

Projektledarutbildning & Ledarskapsutbildning

Hos oss på INSU kan du gå en Projektledarutbildning eller Ledarskapsutbildning med inriktning mot installationsbranschen. Vi hjälper dig att ta nästa steg om du är, eller vill bli, exempelvis projektledare, ledande montör, serviceledare eller företagsledare. Omfattningen varierar mellan 2 dagar till 6 veckor och kurserna ges antingen på plats eller på distans.

Projektledarkurs

En projektledarkurs lär dig planera, strukturera och leda projekt. Vi ger dig förståelse för grunderna i en effektiv projektledning och hur du kan ta fram det bästa ur dina kollegor. Du får ett helhetsgrepp om vad projektledarskapet innebär och vi går exempelvis igenom hur anbudsprocessen kan se ut, tillämpning av projektledning i praktiken och hur du avslutar ett projekt på bästa sätt.

Ledarskapskurs

En ledarskapskurs gör det tydligt att projektledning och ledarskap går hand i hand. Eftersom vi undervisar i både ämnena väver vi in det viktigaste inom varje ämne i respektive kurser. På kurserna kollar vi närmare på hur ett aktivt ledarskap kan påverka företagets lönsamhet och hur du skapar engagemang hos din personal. Självklart är kurserna anpassade för installationsbranschen.

Vad fokuserar kurserna på?

En ledarskapskurs eller projektledarkurs hos oss fokuserar på hur du kan arbeta rätt redan från projektstart och bibehålla kvalitet genom hela processen. Kursledarna är erfarna och har bakgrund inom installationsbranschen. Inlärningen är upplagd så att du ska få maximal utveckling och direkt kunna applicera det du lärt dig. Ha med dig att ett aktivt ledarskap driver engagemang hos dina medarbetare. Vi får flera frågor om hur det går till att bli projektledare. Erfarenhet i kombination med kunskap är vårt ständiga mantra – och kunskapsbiten står vi för. Välj en projektledarutbildning eller ledarskapsutbildning som passar dig!

Ledarskap och projektstyrning finns i många roller.

Visa endast distansutbildningar
Kurs
Ämnesområde

Mer än bara företagsutbildningar

Vi ger dig gärna guidning och råd både som privatperson och anställd vad gäller våra utbildningar och tjänster. Kontakta oss på kontakt@insu.se eller 010-188 35 30