Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Kylteknik med ammoniak som köldmedium – teori

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 2 dagar

Allra viktigast för att arbeta säkert med service och underhåll i kylaggregat där ammoniak används som köldmedium, är att känna till dess speciella egenskaper. Vår teoretiska grundkurs ger dig kunskaper i systemuppbyggnad, materialval samt säkerhet vid arbete och transport av ammoniak. Den här kursen i kombination med fortsättningskursen; Kylteknik med ammoniak som köldmedium – praktisk kurs, ger dig ovärderliga kunskaper i säkerhet för dig och din omgivning och du kan tacka ja till uppdrag du kanske tidigare inte kunnat ta.

Kursmål

Målet är att ge dig teoretiska grundkunskaper om säkerhet i samband med service och underhåll i utrustning där ammoniak används som köldmedium. Efter avslutad kurs kommer du som kursdeltagare att:

Känna till riskerna och fördelarna med köldmediet.
Ha kunskap att välja rätt komponenter och material.
Kunna arbeta säkert med ammoniak som köldmedium.

Innehåll

-Allmänt om och säkerhet kring ammoniak

-Tabell över ammoniakens inverkan på människan
-Regler och normer kring ammoniak
-H-log p diagram

-Komponenter i kylprocessen
-Kompressor, förångare, kondensor och övriga apparater

-Ammoniaksystem och dess tänkbara systemlösningar
-Systemuppbyggnad och maskinrumsutformning

Målgrupp

Kyltekniker som kommer att arbeta med kylaggregat där ammoniak är köldmediet.

Förkunskaper

Du bör ha baskunskaper i kylteknik samt kunskaper i installation och service av kylaggregat.

Övrig information

Efter denna kurs rekommenderar vi att du fortsätter med Kylteknik med ammoniak som köldmedium – praktisk kurs.

Priser

Ordinarie pris

11 100 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

10 000 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta