Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only

Brandfarliga köldmedier – säker hantering vid service och underhåll

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag

Känner du till riskerna vid hantering av brandfarliga köldmedier? Om inte, är det här en kurs för dig. Vid installation och service av aggregat med brandfarliga köldmedier måste du ha kunskap om risken. Det är viktigt att du är noggrann, du måste lägga vikt vid den personliga säkerheten samt minimera utsläpp. Med rätt kunskap kan du hantera detta på bästa sätt..

Kursmål

Syftet är att ge dig kunskap om brandfarliga köldmediers olika egenskaper. Du får lära dig om regelverken som gäller. Vi har lagt tyngdpunkten på att du ska förstå vilka risker som finns med köldmedierna så att du kan känna dig trygg vid hanteringen av dessa. Vårt mål är att ingen ska behöva tacka nej till uppdrag bara för att det omfattar brandfarliga köldmedier.

Innehåll

-Brännbarhetsgränser
-Antändningsenergier
-Förbränningsenergier
-Egenskaper för olika köldmedier t ex R290 (Propan), R600a (Isobutan), R32 m fl.
-Riskbedömning 
-Säker hantering vid ingrepp
-Personliga skyddsåtgärder
-Myndighetskrav

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är verksam i branschen och arbetar som kyl- och värmepumptekniker, arbetsledare eller liknande.

Förkunskaper

Goda kyltekniska kunskaper.

Övrig information

TIPS
Vill du lära dig mer om hantering av naturliga köldmedier? Då rekommenderar vi våra övriga kurser som CO2 Grund och CO2 Påbyggnad eller Kylteknik med ammoniak som köldmedium – teori, Kylteknik med ammoniak som köldmedium – praktik.

Priser (Logga in för att se övriga priser)

Ordinarie pris

6 400 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta