Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only

Arbete nära och med spänning

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 2 dagar

Arbetar du med underhåll nära och på spänningssatta anläggningar och vill undvika driftstopp? För exempelvis sjukhus, industrier och kontor kan driftstopp vara katastrofala för både ekonomi och säkerhet. Många kunder kräver att du ska ha skriftlig dokumenterad kompetens, exempelvis personligt intyg från en kurs, för arbete nära och med spänning. Utbildning inom området lär dig att välja rätt metoder, verktyg och skyddsutrustning för säkrare elarbete och leveranser. Vi tillämpar isolerhandskmetoden.

Kursmål

Du får kunskaper för att kunna utföra arbeten nära och på spänningssatta lågspänningsanläggningar genom val av rätt metod, rätt verktyg och rätt personlig skyddsutrustning.

Innehåll

– Viktiga punkter i Starkströmsföreskrifterna
– Viktiga punkter i SS-EN 50 110-1
– Praktiska övningar med arbetsplanering och riskanalys

Övningsutrustning består av lågspänningsställverksfack, apparatskåp, och elcentraler.

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt intyg.

Målgrupp

Personal som arbetar på idrifttagna elanläggningar och riskerar att hamna innanför riskområdet eller i direkt beröring av spänningsförande del.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elsäkerhet vid arbete.

Övrig information

Vill du ha standarden med förtydligande kommentarer så rekommenderar vi SEK handbok 446 som du kan beställa från Elförlaget IN Förlag

Fördjupad information

Arbete med spänning-utbildning
Arbete med spänning är en del av den mer övergripande ämnet skötsel och underhåll på driftsatta anläggningar, som i sin tur grundar sig på Arbetsmiljölagen och standarden SS-EN 50 110-1. Arbetet på driftsatta anläggningar delas in i tre olika kategorier:
• Arbete utan spänning
• Arbete nära spänning
• Arbete med spänning
Dessa tre metoder är lika säkra förutsatt att rätt skyddsutrustning, verktyg och inte minst kompetens uppfylls. Du som ska arbeta med och nära spänning kommer att behöva ta hänsyn till olika skyddsåtgärder, som hur du byter säkringar/kopplingar samt utför mätning och provningar. Det är områden med egna regler. Du får mer insikter kring detta på vår Arbete med spänning-utbildning.
Få uppdaterade kunskaper
Du kan känna dig trygg med att vår kurs lär ut det allra senaste. Kursmaterialet bygger på föreskrifterna som trädde i kraft den 1:a december 2022, närmare bestämt ELSÄK-FS 2022:1, 2022:2 och 2022:3.
Du lär dig att omsätta dina kunskaper med olika praktiska tillämpningsövningar. I slutet av kursen får du skriva ett kunskapsprov. Efter avklarat prov får du ett personligt intyg.
Installationsbranschens utbildningsbolag
INSU är en utbildningspartner för dig som vill ta nästa steg inom installationsbranschen. Vårt mål är att du alltid ska kunna omsätta dina nya kunskaper så fort du är tillbaka på ditt arbete. Vi för en ständig dialog med olika parter i branschen för att säkerställa att kunskaperna vi lär ut efterfrågas på marknaden just nu.
Våra kursledare har själva erfarenhet av områdena de undervisar inom. De vet vilka kunskaper som är användbara för dig, och kan anpassa upplägget och komma med tips utifrån det. Deras mål är att varje kursdeltagare ska ha rätt kunskaper och känna sig trygga med arbetet som ska utföras.
Vägledning om vår Arbete med spänning-kurs
Du kan gå vår Arbete med spänning-kurs på ett flertal orter runt om i Sverige. Har du några frågor till oss innan du skickar in din anmälan? Då är du alltid välkommen att kontakta oss, så hjälper vid dig. Vi ser fram emot att vägleda dig rätt!

Priser (Logga in för att se övriga priser)

Ordinarie pris

11 800 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta