Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Entreprenadjuridik fördjupning

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 3 dagar

Vilka regler gäller egentligen vid entreprenader? Genom kursen Entreprenadjuridik fördjupning får du kunskap som hjälper dig minimera risken för reklamationer, tvister och andra otrevligheter.

Under kursen utgår vi från entreprenadprojekt med AB 04 eller ABT 06 som avtalsvillkor och går igenom avtal och förfrågningsunderlag från olika verkliga rättsfall. Misstag i avtal kan leda till dyra ersättningskostnader. På kursen fördjupar vi oss i entreprenadjuridiken. Vår kursledare är advokat och specialist på entreprenadjuridik. Han har mångårig erfarenhet av att hjälpa entreprenörer vid tvister samt med granskning och analys av både avtal och förfrågningsunderlag och bidrar med verklighetsnära och relevanta exempel på situationer som kan inträffa.

Kursmål

Efter avslutad kurs har du som deltagare goda kunskaper om de regler som styr entreprenadverksamhet vid utförandeentreprenader och stöd för hur du kan agera professionellt enligt gällande regelverk i ditt dagliga arbete.

Innehåll

•-Bevisbörda – beviskrav

-Avtalsrätt

– Entreprenad-/upphandlingsformer

-Standardavtalen i branschen

– Förfrågningsunderlag

-AMA AF12

-AB 04, ABT 06 vad ingår i entreprenörens åtaganden?

-ÄTA-hantering

-Hinder, tidsförlängning och vite
Leveransbestämmelser

-Rättsfallsgenomgångar

-Rättegångsspel

-Praktiska övningar genomförs under hela kursen

Målgrupp

Du som i din verksamhet gör överenskommelser med leverantörer och beställare.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt är det en fördel att ha viss erfarenhet av entreprenadprojekt, med det är dock inte ett krav.

Övrig information

Är du eller planerar du att bli projektledare är denna kurs samt kurserna Ledarskap och projektprocesser, Projektekonomi och Förhandlingsteknik passande att gå för att få en bra grund att stå på som projektledare.

Priser

Ordinarie pris

18 500 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

16 650 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

16 650 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta