Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only

Industrielektriker

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 14 dagar

Industrielektriker är ett bristyrke så om du väljer att utbilda dig till det ser din framtid ljus ut. Industrielektrikerns jobb är att installera och trimma in automatiska anläggningar, förebygga fel, felsöka, utföra service och reparation samt att bidra till att utveckla industriprocessen. Arbetet sker både med låg- och högspänning.

Arbetsuppgifterna är blandade och även om det finns en planering över service och reparation av maskiner styrs ofta industrielektrikerns uppdrag utifrån vad som sker i industrin. Det är ett spännande, rörligt och varierande arbetet och är ofta fritt inom ditt team. Arbetstiderna kan variera och ge fördelen av längre sammanhängande ledighet eftersom industrier ibland arbetar i skiftlag.

Med INSUs breda utbildning får du en unik ingång i en ny yrkesroll.

Kursmål

Du får kunskaper för att kunna ta rollen som Industrielektriker.
Kursen leder till kunskap om hur man skapar en helhet utifrån de ingående delarna

Innehåll

Hela utbildningen genomsyras av ett systemtänk där man fokuserar på metoder samt användandet och samverkan mellan olika teknikerna. Under laborationerna får du en djupare förståelse för tekniken som leder till kunskaper som kan användas i såväl den nuvarande och framtida yrkesutövningen.

Utbildningen är uppbyggd av nio moduler som varierar i nivå och längd. Distanskurserna får du tillgång till i samband med din anmälan.

– Praktiska ellära/Elkraftteknik (distans)
– Schemaläsning/El-CAD (distans)
– Programmerbara styrsystem
– Mekatronik
– Styrteknik/Reglerteknik
– HMI-programmering
– Driftsättning och felsökning
– Elmotorstyrning/Mätteknik/Elmiljö
– Industriell kommunikation

Beroende på kursdeltagarens erfarenhet och förkunskaper kan vissa av dessa moment väljas bort. Momenten kan läsas fristående och i vilken ordning som helst.

Målgrupp

Installationselektriker.

Förkunskaper

Genomgången utbildning på El-tele utbildning (2-årig) eller El och Energiprogrammet (3-årig) gymnasieutbildning eller erfarenhet från elbranschen.

Övrig information

Utbildningen består av lärarledda utbildningsdagar och distansstudier.

Priser (Logga in för att se övriga priser)

Ordinarie pris

51 000 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta