Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only

Bygglagstiftning och OVK + Certifieringsprov

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 3 dagar

Ska du förnya din behörighet eller planerar du att ansöka om OVK-behörighet så är det här kursen för dig. Den innehåller gällande ventilationsbestämmelser och ger dig de kunskaper inom 11-14§§ enligt BFS 2017:10 OVK 3 som du behöver för att kunna ansöka. Från INSU får du instuderingsuppgifter och en litteraturförteckning över den litteratur du ska införskaffa själv inför kommande kursstart (Se bilagor i bokningsbekräftelsen) Denna kurs är en 2-dagars lärarledd utbildning, samt 2 kvällar mellan kursdagarna med möjlighet att repetera på egen hand. Allt för att du ska få bästa möjliga förutsättningar inför certifieringsprovet som du gör dag 3. 

Kursmål

Efter avslutad kurs med godkänt resultat på det avslutande certifieringsprovet uppfyller du kraven i OVK 3 enligt Boverkets krav för att ansöka om OVK-behörighet, under förutsättning att du uppfyller övriga krav.

Innehåll

Dag 1:
Genomgång av gällande OVK-regelverk och övriga byggregler som till exempel BBR, folkhälsoområdet, arbetsmiljö och regelverk om ventilation (bygglagstiftning enligt 11§)

Dag 2:
-Teoretisk genomgång av äldre och nya ventilationsregler (enligt 12-14§§)
-Inneklimatfaktorer som påverkar inomhusmiljön
-Mätteknik och mätmetoder
-Värmeåtervinningssystem
-Energieffektiviseringsåtgärder
-Komfortkylsystem
-Planering av en funktionskontroll, genomgång av ett protokoll mm.
-Förberedelse inför certifieringsprovet

Dag 3:
Certifieringsprov

Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare:
-Kunskaper om uppbyggnad av regelverket för att kunna söka OVK-behörighet
-Färdigheter att planera en OVK
-Kompetens att genomföra en OVK enligt gällande regelverk

Kursen innehåller gällande ventilationsbestämmelser och ger dig kunskap inom 11-14§§ enligt BFS 2017:10 OVK 3 med ändringar, som du behöver för att kunna ansöka om behörighet som funktionskontrollant.

Målgrupp

Personer som ska ansöka om ny eller förnyad riksbehörighet som funktionskontrollant.

Förkunskaper

För att få behörighet krävs att du som sökande uppfyller de krav som anges i Boverkets föreskrift BFS 2017:10 OVK 3 om funktionskontroll av ventilationssystem.

Inför kursstart ska du ha gjort instuderingsfrågorna med hjälp av litteraturen enligt litteraturförteckningen. Se bokningsbekräftelsen.

Innan du ska genomföra ett OVK-uppdrag bör du vara förtrogen med mätteknik, vilket är ett av kraven i OVK 3.

INSU har i sitt kurspaket en kurs i Mätning av luftflöden och en kurs i Injustering av luftflöden.
Du kan även genomföra kursen Ventilationsteknik för att få bredare förståelse och kunskap inom ämnet.

Övrig information

Utbildningen är upplagd så att du ska känna dig väl förberedd inför certifieringsprovet. För den slutliga bedömningen inför certifiering till behörig funktionskontrollant hänvisar vi till certifieringsorganen Kiwa Certification AB och RISE.

OBS! Avgifter för certifieringsprovet tillkommer och faktureras separat från certifieringsorganen.

Priser (Logga in för att se övriga priser)

Ordinarie pris

9 900 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta

Aktuella kursstarter

Göteborg
20-22 mar 2024

Luleå
13-15 maj 2024

Stockholm
20-22 maj 2024

Katrineholm
22-24 maj 2024

Katrineholm
09-11 sep 2024

Stockholm
07-09 okt 2024

Göteborg
18-20 nov 2024