Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Ventilationsmontör – steg 1

Kurstyp: lärarledd | Omfattning: 2 dagar

Vår utbildning är framtagen tillsammans med Svensk Ventilation för att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att bli certifierad ventilationsmontör. Kursen kvalitetssäkras av Svensk Ventilation.

Utbildningen genomförs i tre steg. Deltagaren måste gå igenom alla tre steg för att ha en möjlighet att bli certifierad, det krävs även fyra års praktisk erfarenhet. Utbildningen är teoretisk.

Kursmål

Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Innehåll

Systemuppbyggnad – systemförståelse, material, montage
Beteckningar – symboler och beteckningar enligt BSAB-systemet och Bygghandling 90
Ritningsläsning – ritningars uppbyggnad och hur en ritning läses, inledande om brandskydd i utförande entreprenad
Värmeåtervinning – olika system för att återvinna energi ur ett ventilationssystem
Ventilation och Brand – skydd mot brandspridning via ett ventilationssystem, totalentreprenad
Entreprenadkunskap – grunder i entreprenaders upphandlingssystem
Byggprocessen – byggprocessen enligt BSAB och AMA

Förkunskaper

Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Övrig information

Paketpris
Ett rabatterat pris fås (23.900 kr) om steg 1, steg 2 samt steg 3 bokas vid ett och samma tillfälle. För mer information, kontakta Marie Lindholm.

Kursen är teoretisk och framtagen i samarbete med branschorganisationen Svensk Ventilation. Den är steg ett av tre i en INSU-certifierad utbildning, kvalitetssäkrad av Svensk Ventilation.

Priser

Ordinarie pris

9 300 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

8 400 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta