Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only

IN Elkontroll – Serviceavtal för elanläggningar

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag

”Kursen som ger dig trygga affärer under en längre tid”
Ansvaret för en elanläggning har anläggningsinnehavaren, det vill säga, den som förfogar över anläggningen. Innehavaren ska se till att den ger nödvändig säkerhet för personer och sakskador. Där har du en viktig uppgift att fylla och kan erbjuda dina kunder IN Elkontroll. Anläggningsinnehavaren får totalkontroll och totalekonomi över sin elanläggning genom regelbunden tillsyn vilket resulterar i kortare stillestånd, säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal risk för t ex brand. Omfattningen av serviceavtalet i IN Elkontroll kan styras utifrån kundens behov. 

Kursmål

Du lär dig hur du skapar ett serviceavtal med anläggningsinnehavaren som följer rutinen enligt ELSÄK-FS 2022:3 som är ett föreskriftskrav för anläggningsinnehavaren. 

Innehåll

Riskbedömning av elanläggningen
Lär dig inventera kundens elanläggning och säkerställa statusen för att förebygga fel som kan orsaka skada på personer och sakskador.

Fortlöpande kontroll enligt ELSÄK-FS 2022:3
Vad behövs för att säkerställa att anläggningen uppfyller de elsäkerhetsmässiga kraven genom den fortlöpande kontrollen. 

Energibesparande åtgärder
Vilka energibesparande åtgärder kan vara till nytta för anläggningsinnehavaren.

Serviceavtal för elanläggningen
Avtalet kan anpassas och styras utifrån kundens behov och kan innehålla allt från att enbart ta fram rutinen till att hjälpa till med fortlöpande kontroller och olika typer av åtgärder.

Målgrupp

Elinstallatörer, Projektledare, Serviceledare dvs du som upprättar avtal med dina kunder

Övrig information

INSU tillhandahåller delar av innehållet i produkten IN Elkontroll som kursmaterial. Det är en fördel om du köper hela paket och laddar ner i din dator och tar med till kurstillfället.

Beställ IN Elkontroll här

Priser (Logga in för att se övriga priser)

Ordinarie pris

6 200 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta