Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Certifiering Behörig installatör, fastighetsnät

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag

Vill du bli Behörig installatör fastighetsnät)? Hos oss gör du den teoretiska och den praktiska examinationen för Behörig installatör fastighetsnät enligt Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). När du kan visa att du har rätt kompetens så blir du attraktiv för dina kunder och du ökar dina möjligheter i branschen. Behörigheten är en viktig värdemätare för arbetsgivare, besiktningsmän och kontrollanter, nätansvariga, operatörer, teknikkonsulter och upphandlare.

Kursmål

Du visar dina teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna bli godkänd som Behörig installatör fastighetsnät

Innehåll

Under dagen får du genomföra den teoretiska och praktiska examinationen för Behörig installatör fastighetsnät enligt Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT).
Behörigheten består av ett teoretiskt prov i två delar och två delar praktiska prov inom koppar och fiber för att säkerställa kompetensen. Denna examination ger dig möjlighet att bevisa dina färdigheter beträffande de teoretiska och praktiska delarna.
INCERT debiterar en certifierings- och registerkostnad.
Förutsättningarna för att klara den teoretisk och den praktiska Examination BIF kan öka genom att du skaffar dig rätt förutsättningar med hjälp av våra övriga kurser inom koppar och fiberområdet. Exempelvis Datanät koppar, Datanät fiber, Registrering av teleanläggningar, Optofiber terminering, skarvteknik och Optofiber mätteknik. För den teoretiska delen så rekommenderar vi kursen Preparandkurs Behörig installatör fastighetsnät vilken innehåller de områdena du behöver för att klara den teoretiska delen i examinationen.
Vi tillhandahåller viss del av materiel som åtgår i kursen men vi ser det med fördel att du tar med och använder de instrument, kontakter m.m. se specifikation nedan.

Målgrupp

För dig som är tekniker som arbetar med koppar och fiberoptiska installationer.

Förkunskaper

För att genomföra denna examination så förutsätts du inneha goda förkunskaper i spridningsnät koppar och optofiber. Du förutsätts även inneha flerårig vana och utbildning inom områdena.
Deltagare ska kunna identifiera sig genom uppvisande av svensk, europeisk eller internationell giltig identitetshandling med foto eller likvärdig identifikation.

Övrig information

Efter provet lämnas installerad materiel och provprotokoll kvar på platsen för senare bedömning, verktyg packas och eventuell lånad utrustning återlämnas

Priser

Ordinarie pris

4 000 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

4 000 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

4 000 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta