Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Potentialutjämning

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag

Kan du tolka kraven på potentialutjämning och skapa en säker anläggning? Vad ska skyddsutjämnas? Vad ska funktionsutjämnas? Hos oss får du den kunskap du behöver för att vara uppdaterad och arbeta säkert. SEK- Svensk Elstandard har uppdaterat Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, Handbok 444 där bland annat skyddsutjämning har förenklats.

Elolycksfall, lagerskador, störningar i styrsystem och produktionsstopp kan orsakas av spänningsskillnader mellan olika delar i en anläggning. Därför har potentialutjämning alltid varit ett diskussionsämne för industrin. I vår kurs får du lära dig vilka krav som ställs på person- och funktionssäkerhet.

Kursmål

Du får lära dig hur du gör en praktisk tolkning av kraven på potentialutjämning så att du på ett kostnadseffektivt sätt kan få en person- och funktionssäker anläggning.

Innehåll

Krav på utförande för: personsäkerhet, funktionssäkerhet och underhållsmässighet
-Elsystemets uppbyggnad
-Risker med och utan skydds- och funktionsutjämning
-Skydds- och funktionsutjämning vid huvudjordningsskena
-Kompletterande skyddsutjämning i olika miljöer
-Skydds- och funktionsutjämning vid nybyggnation, komplettering och tillbyggnad
– Rekommenderat utförande i olika industriella miljöer

Målgrupp

Elektriker, elinstallatör, konstruktör, besiktningsingenjör, projektör

Förkunskaper

INSUs kurs Elinstallationsreglerna grund eller ha motsvarande kunskaper samt grundläggande kunskaper om industriella elanläggningar.

Priser

Ordinarie pris

5 800 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

5 200 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

5 200 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta