Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Installationsbrandskydd

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag

Med goda kunskaper kan du minimera riskerna för de förödande konsekvenser bränder kan ge. På den här kursen har vi fokus på tekniska lösningar för brandskydd och vikten av integration mellan installationers brandskydd. Du får både praktiska och teoretiska kunskaper under dagen. I kursen ingår boken “Praktiska lösningar – Brandskydd”.

Kursmål

Målet med kursen är att du ska erhålla en grundkunskap i att kunna projektera och utföra skydd mot brand och brandgasspridning via ventilationsinstallationerna. Kunskapsnivån ska vara så att idag gällande regelverk, BBR 25, kan uppfyllas.

Innehåll

Praktiska lösningar av ventilationsbrandskydd. Vi går igenom hur man kan välja system för skydd mot brandgasspridning som t ex fläkt i drift, backströmningsskydd och brandgasspjäll. Vad man bör tänka på vid användandet av de olika systemen, t ex vilka förutsättningar som krävs för backströmningsskydd. Vi går även djupare in på hur imkanaler, kanalupphängningar, brandisolering, schakt och fläktrum kan utföras samt avslutar med mekanisk brandgasventilation.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som ventilationsentreprenör, teknisk förvaltare, VVS-konsult, besiktningsman, installationssamordnare eller brandkonsult och är intresserad av att lära dig hur du i praktiken kan utföra ventilationsinstallationer för skydd mot brand och brandgasspridning.

Förkunskaper

Baskunskap. Det vill säga minst två års yrkeserfarenhet inom arbete med ventilationsinstallationer eller brand.

Priser

Ordinarie pris

3 300 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

3 300 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

3 300 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta