Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only

Elsäkerhet för fastighetstekniker

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag

Vill du lära dig mer om elsäkerhet i elanläggningar? Anläggningsinnehavaren har ansvaret för att hålla anläggningen i gott och elsäkert skick. Det ska göras genom fortlöpande kontroll. I vår kurs får du lära dig hur du kan göra kontroll av elanläggningar enligt Elsäkerhetsverkets krav.

Kursmål

Du får kunskaper för att i egen regi genomföra kontroll av elanläggningar enligt Elsäkerhetsverkets krav på fortlöpande kontroll.

Innehåll

– Elfaran och elolycksfall
– Grundläggande kunskaper i okulärbesiktning
– Tips om vad man särskilt bör beakta
– Hur man kan dokumentera elsäkerhetsrisker
– Hur man lägger upp en åtgärdsplan
– Vad man får åtgärda själv
– Grundläggande elkunskap innehållande bland annat olika fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare och överlastskydd – Kapslingsklasser och elmotorer
– Enklare elarbeten
– Berörda punkter i Starkströmsföreskrifterna och SS-EN 50 110-1 om ansvar och fortlöpande kontroll av elanläggning
– Genomgång av checklistor och dokumentationshandlingar

Kurslitteraturen är illustrerad och innehåller checklistor och instruktioner

Målgrupp

Personal som arbetar i anläggningen och kan vara delaktig i att upptäcka och förebygga elsäkerhetsrisker

Förkunskaper

God kännedom om den aktuella typen av anläggning.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta