Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Ventilationsmontör – steg 2

Kurstyp: lärarledd | Omfattning: 2 dagar

Vår utbildning är framtagen tillsammans med Svensk Ventilation för att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att bli certifierad ventilationsmontör. Kursen kvalitestsäkras av Svensk Ventilation.

Utbildningen genomförs i tre steg. Deltagaren måste gå igenom alla tre steg för att ha en möjlighet att bli certifierad, det krävs även fyra års praktisk erfarenhet. Utbildningen är teoretisk.

Kursmål

Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Innehåll

Lagar – regelverk, PBL, BBR, AML
AMA – hur används AMA i en teknisk beskrivning
Rambeskrivningar – beskrivningens uppbyggnad och användning enligt AMA
Tekniska beskrivningar – beskrivningens uppbyggnad och användning enligt AMA
Projektplanering – affärsmannaskap, projektplanering, processer etc i projekt, installationssamordning
Entreprenadjuridik – grund, AB, ABT
Kvalitet & arbetsmiljö – användande av kvalitets- och kontrollsystem i en utförande entreprenad
– grundläggande om styr- och regler samt övervakningssystem i ett ventilationssystem
Dimensioneringsteknik – hur ett ventilationssystem projekteras och dimensioneras

Målgrupp

Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Förkunskaper

Genomgått steg 1 med godkänt resultat.

Övrig information

Kursen är teoretisk och framtagen i samarbete med branschorganisationen Svensk Ventilation. Den är steg två av tre i en INSU-certifierad utbildning, kvalitetssäkrad av Svensk Ventilation.

Priser

Ordinarie pris

9 300 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

8 400 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta