Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Generic filters
Exact matches only

Ventilationsteknik

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 2 dagar

Genom vår kurs i ventilationsteknik får du goda grundkunskaper kring ventilationssystemens uppbyggnad och teknik. Dessa kunskaper har stor betydelse för att kunna skapa ett bra inomhusklimat och kunna arbeta rätt med energieffektiviserande åtgärder och rådgivning.

Kunskap i ventilationsteknik blir viktigare i takt med allt högre satta energimål och allt mer komplicerade funktioner i systemen. Ökad energieffektivisering av såväl befintliga bostäder som nybyggnation kan bidra till stora energi- och ekonomiska besparingar för såväl fastighetsägare som samhälle.

Kursmål

Målet med kursen är att ge dig goda kunskaper i hur ett ventilationssystem är uppbyggt och fungerar. Efter avslutad kurs i ventilationsteknik kommer du som kursdeltagare att ha:
-Kunskaper om krav på luftkvalitet
-Färdigheter i att bedöma ventilationssystem
-Kompetens att energieffektivisera ett befintligt ventilationssystem

Innehåll

-Ventilationsteknik S-, F- och FTX-system

-Luftkvalitet, klimat, normkrav

-Funktion och uppbyggnad

-Ventilationsprinciper, luftföring

-Installationskomponenter

-Fläktar, remdrift

-Värmeväxlare, värme/kylbatteri/filter

-Orientering om mätmetoder

-Drift och underhåll av ventilationsanläggningar

Målgrupp

Kursen passar dig som är servicetekniker, ventilationsentreprenör, drifttekniker eller fastighetstekniker och dig som behöver kunskaper om ventilationsteknik.

Förkunskaper

Matematiska grundkunskaper samt att du bör arbeta med ventilation i någon form för att tillgodogöra dig utbildningen.

Övrig information

Kursen genomförs i teorisal medan förevisningar i systemuppbyggnad samt tekniska lösningar sker i INSUs ventilationslabb.
TIPS! Kursen Ventilationsteknik kan läsas separat för att få goda grundkunskaper om ventilationssystem och dess funktioner. Vill du fullt ut kunna energieffektivisera ett ventilationssystem rekommenderar vi dig att även gå kurserna Mätning av luftflöden och Injustering av luftflöden.

Priser (Logga in för att se övriga priser)

Ordinarie pris

11 100 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta