Search
Generic filters
Exact matches only

Kalkylator inom VVS, distans

För att få affärer krävs prisvärda och kvalitativa offerter. Som kalkylator inom VVS drivs du av att hitta lösningar på tekniska utmaningar och ekonomiska förutsättningar. Du arbetar på kontor som stöd till chef och ledning med komplexa uppgifter såsom att beräkna tids-, material- och personalkostnader.

Som kalkylator har du ett spännande, varierande arbete med möjlighet att delta i många olika byggprojekt. I rollen behöver du kunskaper om upphandling och inköp, kalkylering, installationskunskap och vara väl insatt i entreprenadjuridiken. För att trivas i rollen som kalkylator behöver du vara noggrann och gilla att arbeta i ett högt tempo.

Studietakt

100 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under ett år.

Utbildningsort

Distans.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Kalkylator inom VVS
 • Konsult inom VVS
 • Inköpare och upphandlare inom VVS
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Kalkylering
 • Entreprenadjuridik
 • Dokumentation
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom VVS och ventilationsbranschen och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav
Minst betyg E, eller motsvarande, i kurserna:

 • Sanitetsteknik 1
 • Värmeteknik 1

eller

 • Injusteringsteknik
 • Ventilationsteknik – injustering

Samt yrkeserfarenhet 2 år heltid från VVS-installationsarbete i VVS-företag/organisation.

Urvalskriterier

Läs mer om urval >

Kurser som ingår i utbildningen
 • AMA_VVS, 5 Yh-poäng
 • Arbetsmiljö, 10 Yh-poäng
 • Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng
 • Installationskunskap, 20 Yh-poäng
 • Kalkylering, 30 Yh-poäng
 • Regler och standarder, 10 Yh-poäng
 • Upphandling och inköp, 10 Yh-poäng
Information om kurserna

AMA – VVS och kyla, 5 Yh-poäng

Syftet med kursen är att den studerande ska kunna tolka AMA och vid räkning på förfrågningsunderlag, utföra entreprenader, reglera ändringar och tillägg eller leda projekt.

Arbetsmiljö, 10 Yh-poäng

Syftet med kursen är att den studerande ska få insikter om vilka villkor och vilka regelverk som styr arbetet med arbetsmiljö. Den studerande ska efter avslutad kurs vara insatt i principerna för en ergonomisk och säker arbetsplats och kunna identifiera kritiska faktorer för att skydda miljön för onödig belastning t.ex. genom due diligence undersökningar i samband med kalkylering för kommande inköp, eller andra investeringar, eller genom att utveckla och administrera miljömedvetna processer och program för tjänste- och materielupphandlingar. Vidare ska den studerande bli väl insatt i de speciella förutsättningarna vad avser samordning/samråd mellan de olika tekniska disciplinerna.

Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng

Kursen ger kunskap om hur man genom sitt eget beteende och agerande kan förebygga och förhindra diskriminering på sin arbetsplats samt få kännedom om vilka regelverk som finns kring detta. Kursen ger även kunskaper om och förståelse för vad jämställdhet innebär i praktiken.

Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng

Syfte och mål med kursen är att den studerande ska få teoretisk och praktisk kunskap om alla steg i processen, från val av entreprenad- och upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, upphandling, byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning. Den studerande ska även få kunskap om olika avtalsformer och konsultansvar i enlighet med Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK). Vidare ska även den studerande få kunskap och kompetenser om innebörden av olika;

Ersättningsformer.
Allmänna bestämmelser, AB och ABT – ABU,
NL, NLM, ABM.

Installationskunskap, 10 Yh-poäng

Syfte och mål med kursen är att den studerande ska få grundläggande systemkunskap gällande BIM, CAD och installationssamordning.

Kalkylering, 30 Yh-poäng

Syfte och mål med kursen är att den studerande ska få teoretisk och praktisk kunskap om kalkylering samt de begrepp som används vid analys av t ex inkommande offerter. Den studerande ska även självständigt kunna värdera och ta fram ekonomiskt beslutsunderlag i form av kalkyler av olika slag- såsom lönsamhetskalkyler och andra vanligen förekommande beräkningskalkyler.

Regler och standarder, 10 Yh-poäng

Syftet och målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om regler och standarder inom VVS-området.

Upphandling och inköp, 10 Yh-poäng

Syftet med kursen är den studerande ska få teoretiska kunskaper om upphandling, vilka olika typer av upphandling som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre- och större upphandlingar. Vidare kunskaper och insikt de mekanismer som gör att man kan konkurrera om affärer och kunna komma upp i värdekedja för att nå general- eller totalentreprenader inom industri- och samhällsbyggnadssektorn, samt grundläggande kunskap om LOU och dess tillämpning. Den studerande ska även få grundläggande kompetenser för att självständigt kunna göra en upphandling av underentreprenörer, ha förståelse om förutsättningarna som part i ett konsortium/partnering vid en upphandling, eller om man är i rollen som huvudman.

 

YH Kalkylator
Ansök till Kalkylator inom VVS

Årets ansökningsperiod är stängd men du kan lämna en intresseanmälan för nästa period här nedan. Då påminner vi dig via mail när den öppnat.

Gör en intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskolan
010-188 35 70
yh@insu.se