Generic filters
Exact matches only

VVS-ingenjör – Distans

Är du intresserad av att skapa lösningar för ett energieffektivt inomhusklimat i fastigheter? Då är vår VVS-ingenjör-utbildning på distans något för dig. Det är en eftergymnasial utbildning som ger dig många valmöjligheter och karriärvägar framöver. Rekryteringsbehovet är mycket stort, vilket ger dig goda möjligheter till anställning efter examen.

Att bli VVS-ingenjör på distans är ett val för framtiden. Som VVS-ingenjör kan du bland annat arbeta som projektledare då du ansvarar för projektering av värme, ventilation och sanitetssystem (VVS-system). Som konstruktör designar du energieffektiva VVS-system för kontor, bostäder och offentliga lokaler, i CAD och andra rit- och beräkningsverktyg. Branschen har ett stort rekryteringsbehov vilket ger goda förutsättningar till anställning när du har fått din examen.

Studietakt

405 Yh-poäng. Du läser på distans heltid i cirka två år, och under utbildningstiden ingår inga fysiska träffar.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Utbildningsort

Distans.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • VVS-ingenjör
 • VVS-konstruktör
 • VVS-projektör
 • Teknisk säljare
 • Konsult inom VVS

Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Konstruktion och projektering av VVS- och komfortkylsystem samt kunskap att arbeta i projekt efter fastställda styrdokument.
 • Orientering om utvecklingsfrågor inom t.ex energi och miljö.
 • Lösa komplexa uppgifter som konstruktion/projektering av samverkande system inom VVS- och kylbranschen ur ett energi- och miljömässigt hållbart perspektiv.
 • Presentera egna lösningar för en kritisk mottagare.
 • Planera och genomföra konstruktion/projektering med beprövade metoder och alternativa metoder ur ett energi- och miljömässigt perspektiv
Målgrupp

För dig som arbetar inom VS- och ventilationsbranschen och vill specialisera dig, för dig som vill läsa vidare efter gymnasiet eller för dig som varit yrkesverksam en tid och vill karriärväxla. Utbildningen passar dig är intresserad av konstruktion, vill arbeta med att skapa bra inomhusklimat och minska energianvändning i våra energisystem. Du behöver inte ha en teknisk bakgrund men tycka om att göra beräkningar. Du är intresserad av projektledning, tycker om inköp eller försäljning och vill arbeta i ett entreprenadföretag.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Matematik 2a (Motsvarar Matematik B eller fem års yrkeserfarenhet från VS- eller ventilationsbranschen).

Urvalskriterier

Läs mer om urval >

Kurser som ingår i utbildningen
 • CAD, 45 Yh-poäng
 • Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng
 • Distributionssystem, 25 Yh-poäng
 • Elektroniska system och automation i byggnader, 30 Yh-poäng
 • Energitransporter, 10 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 10 Yh-poäng
 • Entreprenadkunskap, 40 Yh-poäng
 • Examensarbete, 40 Yh-poäng
 • Förvaltning, kontroll och provning 15 Yh-poäng
 • LIA 1, 45 Yh-poäng
 • LIA 2, 45 Yh-poäng
 • Produktionssystem, 25 Yh-poäng
 • Projektledning, 45 Yh-poäng
 • Rumsklimat, 15 Yh-poäng
 • Sprinkler, 10 Yh-poäng

 

Ansök till VVS-ingenjör

Ansökan är öppen till 30 april, utbildningsstart augusti 2024.

Ansök här

OBS! Alla program och korta utbildningar har varje år öppet för sen antagning men endast ansökningar till de utbildningar där det finns platser kvar behandlas löpande.

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

CAD, 45 Yh-poäng

Kursen behandlar användandet av CAD-program som projekteringshjälpmedel.

Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng

Kursen handlar om hur man genom sitt eget beteende och agerande kan förebygga och förhindra diskriminering på sin arbetsplats samt få kännedom om vilka regelverk som finns kring detta. Vidare behandlas även förståelse för vad jämställdhet innebär i praktiken.

Distributionssystem, 25 Yh-poäng

Kursen behandlar projektering av rör och kanaler, strömningstekniska beräkningar med de strömningstekniska sammanhang som påverkar funktionen samt dimensionering av VVS- och kylsystem. Vidare behandlas förståelse om balansering av mediesystem och projektering av installationsbrandskydd.

Elektroniska system och automation i byggnader, 30 Yh-poäng

Kursdelen behandlar dimensionering av elkraft till produktionsenheter inom VVS- och kylsystem samt sprinkler.
Kursdelen behandlar projektering av styr- och reglertekniska systemlösningar och att på ett energieffektivt, miljömässigt och hållbart sätt beskriva funktionsvillkor i ett reglersystem för VVS- och kylsystem.

Energitransporter, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar matematiska- och fysikaliska beräkningar för användning inom yrkesrollen. Vidare behandlas termodynamiska processer och samband inom VVS- och kylsystem samt olika värmeöverföringsmekanismer.

Entreprenadjuridik, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar lagar, förordningar och föreskrifter samt hur juridiken påverkar upphandling- och entreprenadteknik för utförandet av ett VVS- och kylprojekt.

Entreprenadkunskap, 40 Yh-poäng

Kursen behandlar hela projekterings- och byggförloppet och om upprättande av handlingar för ett VVS- och kylprojekt. Kursen behandlar vilka kostnader som bedöms i ett anbud, ackords- och lönesystem samt kalkylering med och utan datorstöd. Kursen behandlar miljö-, kvalitet- och arbetsmiljökrav för VVS- och kylprojekt samt sprinkler.

Examensarbete, 40 Yh-poäng

Kursen behandlar teoretiskt och empiriskt arbetet inom utbildningens område på uppdrag av en extern uppdragsgivare utförs. Tillämpning av förvärvade kunskaper, självständigt planera och utföra en uppgift bestående av att lösa en installationsuppgift på ett miljömässigt hållbart och energieffektivt sätt. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt. Den skriftliga rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning.

Förvaltning, kontroll och provning, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar vad som påverkar förvaltningen av byggnader och om drift- och underhållsåtgärder för energieffektiviseringen av byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv. Kursen behandlar behovet av att kontrollera och prova en VVS- och kylanläggning och varför och hur kontroller och provning av utfört arbete genomförs.

LIA 1, 45 Yh-poäng

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i praktiska situationerna relateras till teoretiskt inlärda moment. Kursen ger insikt i olika yrkesroller inom installationsbranschen. Kursen ger insikt i yrkesrollen konstruktör, att göra ritningar och beräkningar av installationssystem och i att konstruera lösningar på tekniska problem. . Kursen ger insikt om entreprenadföretag och dess arbetsuppgifter. Kursen ger insikt i yrkesrollen projektledare, om företagets kvalitetssystem, marknadsföring, ekonomisystem och system för kundkontakt

LIA 2, 45 Yh-poäng

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i praktiska situationerna relateras till teoretiskt inlärda moment. Kursen ger insikt i olika yrkesroller inom installationsbranschen. Kursen ger insikt i yrkesrollen konstruktör, att göra ritningar och beräkningar av installationssystem och i att konstruera lösningar på tekniska problem. . Kursen ger insikt om entreprenadföretag och dess arbetsuppgifter. Kursen ger insikt i yrkesrollen projektledare, om företagets kvalitetssystem, marknadsföring, ekonomisystem och system för kundkontakt

Produktionssystem, 25 Yh-poäng

Kursen behandlar dimensionering och projektering av komponenter i ett produktionssystem för VVS- och kylsystem.

Projektledning, 45 Yh-poäng

Kursen behandlar projektledning, verktyg och metoder för att leda och arbeta i en projektgrupp. Kursen behandlar hur de vanligast förekommande kund-och affärsrelationer som kan uppstå inom yrket, marknadsföring och yrkesrollen teknisk säljare inom VVS- kylsystem och sprinkler. Kursen behandlar projektekonomi, de grundbegrepp, modeller, tekniker och beräkningar som används vid redovisning, budgetering och analys av verksamhetens resultat eller inkommande offerter.

Rumsklimat, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar hur man projekterar installationssystem för att skapa ett bra och energieffektivt inomhusklimat för hållbar utveckling och ökad energihushållning.

Sprinkler, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar sprinkler och om projektering för att motverka brandspridning.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.