Search
Generic filters
Exact matches only

VVS-ingenjör, distans

Är du intresserad av att skapa lösningar för ett bra och energieffektivt inomhusklimat i våra fastigheter? VVS-ingenjörsutbildningen är en eftergymnasial utbildning som ger dig många valmöjligheter och karriärvägar. Rekryteringsbehovet är mycket stort, vilket ger dig goda förutsättningar till anställning efter examen.

Som VVS-ingenjör kan du bland annat arbeta som projektledare då du ansvarar för projektering av värme, ventilation och sanitetssystem (VVS-system). Som konstruktör designar du energieffektiva VVS-system för kontor, bostäder och offentliga lokaler, i CAD och andra rit- och beräkningsverktyg. VVS-branschen har ett stort rekryteringsbehov vilket ger goda förutsättningar till anställning när du har fått din examen.

Studietakt

405 Yh-poäng. Du läser på distans heltid i cirka två år, och under utbildningstiden ingår sju fysiska träffar.

Utbildningsort

Distans, med fysiska träffar i Stockholm och Katrineholm/Nyköping.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • VVS-ingenjör
 • VVS-konstruktör
 • VVS-projektör
 • Teknisk säljare
 • Konsult inom VVS
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Konstruktion och projektering av VVS- och komfortkylsystem samt kunskap att arbeta i projekt efter fastställda styrdokument.
 • Orientering om utvecklingsfrågor inom t.ex energi och miljö.
 • Lösa komplexa uppgifter som konstruktion/projektering av samverkande system inom VVS- och kylbranschen ur ett energi- och miljömässigt hållbart perspektiv.
 • Presentera egna lösningar för en kritisk mottagare.
 • Planera och genomföra konstruktion/projektering med beprövade metoder och alternativa metoder ur ett energi- och miljömässigt perspektiv
Målgrupp

För dig som arbetar inom VS- och ventilationsbranschen och vill specialisera dig, för dig som vill läsa vidare efter gymnasiet eller för dig som varit yrkesverksam en tid och vill karriärväxla. Utbildningen passar dig är intresserad av konstruktion, vill arbeta med att skapa bra inomhusklimat och minska energianvändning i våra energisystem. Du behöver inte ha en teknisk bakgrund men tycka om att göra beräkningar. Du är intresserad av projektledning, tycker om inköp eller försäljning och vill arbeta i ett entreprenadföretag.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Matematik 2 (Motsvarar Matematik B eller fem års yrkeserfarenhet från VS- eller ventilationsbranschen).

Urvalskriterier

Läs mer om urval >

Kurser som ingår i utbildningen
 • CAD, 15 Yh-poäng
 • Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng
 • Distributionssystem, 25 Yh-poäng
 • Elteknik, 5 Yh-poäng
 • Energitransporter, 10 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 10 Yh-poäng
 • Entreprenadkalkylering, 15 Yh-poäng
 • Entreprenadkunskap, 10 Yh-poäng
 • Examensarbete, 40 Yh-poäng
 • Förvaltningsteknik, 10 Yh-poäng
 • Kontroll och provning, 5 Yh-poäng
 • Kundrelationer, 10 Yh-poäng
 • LIA 1, 30 Yh-poäng
 • LIA 2, 30 Yh-poäng
 • LIA 3, 30 Yh-poäng
 • LIA 4, 30 Yh-poäng
 • Produktionssystem, 25 Yh-poäng
 • Projektekonomi, 10 Yh-poäng
 • Projektledning, 25 Yh-poäng
 • Rumsklimat, 15 Yh-poäng
 • Sprinkler, 10 Yh-poäng
 • Styr- och reglerteknik, 15 Yh-poäng
 • Systemstyrning/fastighetsautomation, 10 Yh-poäng
 • Verksamhetsstyrningssystem, 15 Yh-poäng
Information om kurserna

CAD, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar användandet av CAD-program som projekteringshjälpmedel.

Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng

Kursen handlar om hur man genom sitt eget beteende och agerande kan förebygga och förhindra diskriminering på sin arbetsplats samt få kännedom om vilka regelverk som finns kring detta. Vidare behandlas även förståelse för vad jämställdhet innebär i praktiken.

Distributionssystem, 25 Yh-poäng

Kursen behandlar projektering av rör och kanaler, strömningstekniska beräkningar med de strömningstekniska sammanhang som påverkar funktionen samt dimensionering av VVS- och kylsystem. Vidare behandlas förståelse om balansering av mediesystem och projektering av installationsbrandskydd.

Elteknik, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar dimensionering av elkraft till produktionsenheter inom VVS- och kylsystem samt sprinkler.

Energitransporter, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar matematiska- och fysikaliska beräkningar för användning inom yrkesrollen. Vidare behandlas termodynamiska processer och samband inom VVS- och kylsystem samt olika värmeöverföringsmekanismer.

Entreprenadjuridik, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar lagar, förordningar och föreskrifter samt hur juridiken påverkar upphandling- och entreprenadteknik för utförandet av ett VVS- och kylprojekt.

Entreprenadkalkylering, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar vilka kostnader som bedöms i ett anbud, ackords- och lönesystem samt kalkylering med och utan datorstöd.

Entreprenadkunskap, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar hela projekterings- och byggförloppet och om upprättande av handlingar för ett VVS- och kylprojekt.

Examensarbete, 40 Yh-poäng

Kursen behandlar teoretiskt och empiriskt arbetet inom utbildningens område på uppdrag av en extern uppdragsgivare utförs. Tillämpning av förvärvade kunskaper, självständigt planera och utföra en uppgift bestående av att lösa en installationsuppgift på ett miljömässigt hållbart och energieffektivt sätt. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt. Den skriftliga rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning.

Förvaltningsteknik, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar vad som påverkar förvaltningen av byggnader och om drift- och underhållsåtgärder för energieffektiviseringen av byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kontroll och provning, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar behovet av att kontrollera och prova en VVS- och kylanläggning och varför och hur kontroller och provning av utfört arbete genomförs.

Kundrelationer, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar de vanligast förekommande kund- och affärsrelationer som kan uppstå inom yrket, marknadsföring och yrkesrollen teknisk säljare inom VVS- och kylsystem och sprinkler.

LIA 1, 30 Yh-poäng

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i praktiska situationerna relateras till teoretiskt inlärda moment. Kursen ger insikt i olika yrkesroller inom installationsbranschen.

LIA 2, 30 Yh-poäng

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i praktiska situationerna relateras till teoretiskt inlärda moment. Kursen ger insikt i yrkesrollen konstruktör, att göra ritningar och beräkningar av installationssystem och i att konstruera lösningar på tekniska problem.

LIA 3, 30 Yh-poäng

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i praktiska situationerna relateras till teoretiskt inlärda moment. Kursen ger insikt om entreprenadföretag och dess arbetsuppgifter.

LIA 4, 30 Yh-poäng

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i praktiska situationerna relateras till teoretiskt inlärda moment. Kursen ger insikt i yrkesrollen projektledare, om företagets kvalitetssystem, marknadsföring, ekonomisystem och system för kundkontakt.

Produktionssystem, 25 Yh-poäng

Kursen behandlar dimensionering och projektering av komponenter i ett produktionssystem för VVS- och kylsystem.

Projektekonomi, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar projektekonomi, de grundbegrepp, modeller, tekniker och beräkningar som används vid redovisning, budgetering och analys av verksamhetens resultat eller inkommande offerter.

Projektledning, 25 Yh-poäng

Kursen behandlar projektledning, verktyg och metoder för att leda och arbeta i en projektgrupp.

Rumsklimat, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar hur man projekterar installationssystem för att skapa ett bra och energieffektivt inomhusklimat för hållbar utveckling och ökad energihushållning.

Sprinkler, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar sprinkler och om projektering för att motverka brandspridning.

Styr- och reglerteknik, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar projektering av styr- och reglertekniska systemlösningar och att på ett energieffektivt, miljömässigt och hållbart sätt beskriva funktionsvillkor i ett reglersystem för VVS- och kylsystem.

Systemstyrning/fastighetsautomation, 10 Yh-poäng

Kursen fördjupar lärande gällande hur man med styr- och reglersystem kan energioptimera en byggnad genom mer avancerad styr- och reglerutrustning och om hur man knyter andra funktioner till stry- och reglersystem för att ytterligare förbättra styr- och reglerfunktioner för VVS- och kylsystem samt för fastighetsfunktion som t.ex. larm.

Verksamhetsstyrningssystem, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar miljö-, kvalitet- och arbetsmiljökrav för VVS- och kylprojekt samt sprinkler.

 

Utbildningar inom VVS
Ansök till VVS-ingenjör

Årets ansökningsperiod är stängd men du kan lämna en intresseanmälan för nästa period här nedan. Då påminner vi dig via mail när den öppnat.

Gör en intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se