Search
Generic filters
Exact matches only

Installationssamordnare, distans

Installationssamordnaren, med sin breda allmänkunskap och helhetssyn om projektets installationer och funktioner, ska leda och samordna installatörernas arbeten så att produktionen fungerar rationellt och störningsfritt för alla parter.

Idag består allt oftare projektkostnaden till hälften av installationer med komplicerade och avancerade tekniska system och funktioner föreskrivna av specialister från olika fackområden.
Att planera, styra och leda projekten kräver god insikt och kunskap i alla tekniska frågeställningar så att rätt produkt kan levereras inom givna ekonomiska och tekniska ramar på fastställd tid.

Studietakt

95 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under ett år.

Utbildningsort

Distans, med fysiska träffar.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Installationssamordnare
 • Konsult inom installationssamordning
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Kunskap om de vanligaste installationssystemen
 • Praktisk samordning
 • Montageplanering i konstruktionsprocessen
 • Metodik för effektiv samordning
 • Entreprenad & kontraktsrätt
 • Avtal & handlingar
 • Förhandlingsteknik
 • Projektavslut
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom El, VS eller ventilation och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda förkunskapskrav

Yrkeserfarenhet 3 år från elinstallations-, ventilations eller VS-branschen.

Kurser som ingår i utbildningen
 • Entreprenadjuridik
 • Installationssamordning
 • LIA
 • Systemsamverkan och integration 1
 • Systemsamverkan och integration 2
 • Upphandling och affärsmannaskap
Information om kurserna

Entreprenadjuridik

Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt, alla steg i processen, från val av entreprenad- och upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, upphandling, byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning. Vidare behandlas olika avtalsformer och konsultansvar i enlighet med Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK) och innebörden av olika entreprenadformer, ersättningsformer, allmänna bestämmelser (AB och ABT – ABU, mm och NL, NLM, ALEM).

Installationssamordning

Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt, de vanligaste installationssystemen och hur praktisk samordning och montageplanering i konstruktionsprocessen fungerar och går till. Vidare behandlas entreprenad och kontraktsrätt, förhandlingsteknik och projektavslut, hur man analyserar och hittar kritiska faktorer som påverkar helheten i en installationsprocess, metodik för att effektivisera samordningen på byggplatsen och hur man utifrån kontraktshandlingar skiljer sitt företags åtaganden från andras.

LIA

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupning av ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i de praktiska situationerna relateras till de teoretiskt inlärda momenten.

Systemsamverkan och integration 1

Kursen behandlar byggnadsteknik med avseende på byggnadsfysik och energitransporter i en byggnad.

Systemsamverkan och integration 2

Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt, hur man samordnar olika mindre system till ett övergripande system.

Upphandling och affärsmannaskap

Kursen behandlar upphandling teoretiskt, vilka olika typer av upphandling som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre- och större upphandlingar. Vidare behandlas de mekanismer som gör att man kan konkurrera om affärer och kunna komma upp i värdekedjan, samt grundläggande kunskaper om LOU och dess tillämpning.

 

Ansök till Yrkeshögskolan

Årets ansökningsperiod är stängd men du kan lämna en intresseanmälan för nästa period här nedan. Då påminner vi dig via mail när den öppnat.

Gör en intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se