Search
Generic filters
Exact matches only

Installationssamordnare, distans

Installationssamordnaren, med sin breda allmänkunskap och helhetssyn om projektets installationer och funktioner, ska leda och samordna installatörernas arbeten så att produktionen fungerar rationellt och störningsfritt för alla parter.

Idag består allt oftare projektkostnaden till hälften av installationer med komplicerade och avancerade tekniska system och funktioner föreskrivna av specialister från olika fackområden.
Att planera, styra och leda projekten kräver god insikt och kunskap i alla tekniska frågeställningar så att rätt produkt kan levereras inom givna ekonomiska och tekniska ramar på fastställd tid.

Studietakt

95 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under ett år.

Utbildningsort

Distans, med fysiska träffar.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Installationssamordnare
 • Konsult inom installationssamordning
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Kunskap om de vanligaste installationssystemen
 • Praktisk samordning
 • Montageplanering i konstruktionsprocessen
 • Metodik för effektiv samordning
 • Entreprenad & kontraktsrätt
 • Avtal & handlingar
 • Förhandlingsteknik
 • Projektavslut
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom El, VS eller ventilation och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda förkunskapskrav

Yrkeserfarenhet 3 år från elinstallations-, ventilations eller VS-branschen.

Kurser som ingår i utbildningen
 • Entreprenadjuridik
 • Installationssamordning
 • LIA
 • Systemsamverkan och integration 1
 • Systemsamverkan och integration 2
 • Upphandling och affärsmannaskap

 

Ansök till Installationssamordnare

Årets ansökningsperiod är stängd och öppnar igen den 1 juni 2022.

Lämna intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

Entreprenadjuridik

Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt, alla steg i processen, från val av entreprenad- och upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, upphandling, byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning. Vidare behandlas olika avtalsformer och konsultansvar i enlighet med Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK) och innebörden av olika entreprenadformer, ersättningsformer, allmänna bestämmelser (AB och ABT – ABU, mm och NL, NLM, ALEM).

Installationssamordning

Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt, de vanligaste installationssystemen och hur praktisk samordning och montageplanering i konstruktionsprocessen fungerar och går till. Vidare behandlas entreprenad och kontraktsrätt, förhandlingsteknik och projektavslut, hur man analyserar och hittar kritiska faktorer som påverkar helheten i en installationsprocess, metodik för att effektivisera samordningen på byggplatsen och hur man utifrån kontraktshandlingar skiljer sitt företags åtaganden från andras.

LIA

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupning av ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i de praktiska situationerna relateras till de teoretiskt inlärda momenten.

Systemsamverkan och integration 1

Kursen behandlar byggnadsteknik med avseende på byggnadsfysik och energitransporter i en byggnad.

Systemsamverkan och integration 2

Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt, hur man samordnar olika mindre system till ett övergripande system.

Upphandling och affärsmannaskap

Kursen behandlar upphandling teoretiskt, vilka olika typer av upphandling som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre- och större upphandlingar. Vidare behandlas de mekanismer som gör att man kan konkurrera om affärer och kunna komma upp i värdekedjan, samt grundläggande kunskaper om LOU och dess tillämpning.

 

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.