Search
Generic filters
Exact matches only

Kalkylator inom EL, distans

För att få affärer krävs prisvärda och kvalitativa offerter. Som kalkylator inom El drivs du av att hitta lösningar på tekniska utmaningar och ekonomiska förutsättningar. Du arbetar på kontor som stöd till chef och ledning med komplexa uppgifter såsom att beräkna tids-, material- och personalkostnader.

Det behövs kunskaper om upphandling och inköp, kalkylering och installationskunskap.

Studietakt

95 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under ett år.

Utbildningsort

Helt på distans.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Kalkylator inom el
 • Konsult inom el
 • Inköpare och upphandlare inom el
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Kalkylering
 • Entreprenadjuridik
 • Installationskunskap
 • Regelverk
 • Upphandling och inköp
 • Dokumentation
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom el och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Yrkeserfarenhet 1 år inom det eltekniska området

Minst betyg E, eller motsvarande, i kurserna:

 • Elinstallationer
 • Elkraftteknik
 • Kommunikationsnät 1
 • Praktisk ellära

eller

 • Avhjälpande underhåll 1
 • Energiteknik 2
 • Förnybar energi
 • Praktisk ellära

eller

 • Mät- och reglerteknik
 • Mät- och styrteknik
 • Praktisk ellära
 • Programmerbara styrsystem

Exempel på motsvarande kurser framgår i antagningssystemet.

Kurser som ingår i utbildningen
 • AMA-EL, 5 Yh-poäng
 • Arbetsmiljö, 10 Yh-poäng
 • Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng
 • Installationskunskap, 10 Yh-poäng
 • Kalkylering, 30 Yh-poäng
 • Regler och standarder, 10 Yh-poäng
 • Upphandling och inköp, 10 Yh-poäng
Information om kurserna

AMA-EL, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar tolkning av AMA, vid räkning på förfrågningsunderlag, utföra entreprenader, reglera ändringar och tillägg eller leda projekt.

Arbetsmiljö, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar vilka villkor och regelverk som styr arbetet med arbetsmiljö och principerna för en ergonomisk och säker arbetsplats och kunna identifiera kritiska faktorer för att kunna arbeta förebyggande med arbetsmiljöarbetet. Vidare behandlas de speciella förutsättningarna vad avser samordning/samråd på byggarbetsplatser.

Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar hur man genom sitt eget beteende och agerande kan förebygga och för hindra diskriminering på sin arbetsplats samt få känndeom om vilka regelverk som finns kring detta. Vidare behandlas förståelse för vad jämställdhet innebär i praktiken.

Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng

Kursen behandlar, teoretisk och praktisk, alla steg i processen från val av entreprenad- och upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, upphandling, byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning. Vidare behandlas olika avtalsformer och konsultansvar i enlighet med Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK) och innebörden av olika entreprenadformer, ersättningsformer, allmänna bestämmelser (AB och ABT – ABU m.m och NL, NLM och ALEM).

Installationskunskap, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar grundläggande systemkunskap gällande BIM, CAD och installationssamordning.

Kalkylering, 30 Yh-poäng

Kursen behandlar, teoretisk och praktisk kalkylering, de begrepp som används vid analys av t.ex. inkommande offerter och att självständigt kunna värdera och ta fram ekonomiskt beslutsunderlag i form av kalkyler av olika slag såsom lönsamhetskalkyler och andra vanligen förekommande beräkningskalkyler.

Regler och standarder, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar, kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg- och brandföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

Upphandling och inköp, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar upphandling, vilka olika typer av upphandling som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre- och större upphandlingar och de mekanismer som gör att man kan konkurrera om affärer och kunna komma upp i värdekedjan för att nå general- eller totalentreprenader inom industri- och samhällsbyggnadssektorn. Vidare behandlas LOU och dess tillämpning och att självständigt kunna göra en upphandling av underentreprenörer, ha förståelse om förutsättningarna som part i ett konsortuim/partnering vid en upphandling, eller om man är i rollen som huvudman.

 

 

 

Ansök till Yrkeshögskolan

Årets ansökningsperiod är stängd men du kan lämna en intresseanmälan för nästa period här nedan. Då påminner vi dig via mail när den öppnat.

Gör en intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se