Search
Generic filters
Exact matches only

Kyl- och värmepumptekniker

Är du intresserad av att hitta olika tekniska lösningar, vill ha ett varierande och rörligt yrke är detta en utbildning för dig. Utbildning till Kyl- och värmepumptekniker är en eftergymnasial utbildning som ger dig mycket goda förutsättningar att få ett intressant arbete efter examen. En tredjedel av studietiden består av lärande i arbete, LIA, då du får praktisera yrket på olika företag inom kyl- och värmebranschen. I INSUs utbildningslokaler finns ett unikt fullutrustat kyllaboratorium. Kylbranschen står bakom investeringen för att säkerställa utbildning på hög nivå med moderna kylsystem.

Som Kyl- och värmepumptekniker kommer du att arbeta med installationer, felsökning och styrning av system. Det kan vara att skapa ett behagligt inomhusklimat i en fastighet. Det kan också handla om att arbeta med kyla inom industrin, i livsmedelsbutiker och på idrottsanläggningar.

Studietakt

305 Yh-poäng. Du läser på heltid under cirka 1,5 år. I utbildningen varvas teori- och praktik undervisning i våra lokaler med fullt utrustat kyllaboratorium.

Utbildningsort

Distans med fysiska träffar och laborationer i Katrineholm. Det finns goda förbindelser med tåg/buss till Katrineholm.

Certifiering

Utbildningen avslutas med teoretiskt- och praktiskt examineringsprov. Ett tillfälle per studerande erbjuds de som är godkända i utbildningens samtliga kurser vid utbildningsslut. För studerande som inte är klara vid utbildningsslut erbjuds ett tillfälle tillsammans med nästa yrkeshögskoleklass, gäller endast så länge som utbildningen finns inom INSU yrkeshögskola. För studerande som inte vill vänta eller behöver fler än ett tillfälle erbjuds examineringsprovet till egen kostnad i vårt ordinarie utbud.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Kyl- och värmepumptekniker
 • Kylservicetekniker
 • Servicetekniker inom kyla
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Specialiserade kunskaper inom området kylteknik.
 • Kylsystemens uppbyggnad och funktion samt får kunskaper om drift av kylsystem.
 • Kunna drift- och energioptimera ett kylsystem samt att dokumentera och rapportera ett kylsystem.
 • Självständigt arbeta som service- och installationstekniker inom kylbranschen vilket leder till vidare lärande och professionell utveckling inom yrket.
Målgrupp

För dig som vill läsa vidare efter gymnasiet eller varit yrkesverksam ett tag och vill karriärväxla. Utbildningen passar dig som är intresserad av att blanda teoretiskt och praktiskt problemlösning, vill göra en insats för miljön och samtidigt ha bra karriärmöjligheter i en framtidssäker bransch.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Särskilda behörighetskrav

Inga särskilda behörighetskrav

Urvalskriterier

Läs mer om urval >

Kurser som ingår i utbildningen
 • Behörighetskurs El 1, 20 Yh-poäng
 • Behörighetskurs El 2, 20 Yh-poäng
 • Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng
 • El med styr- och reglerteknik, 15 Yh-poäng
 • Elkyllära, 10 Yh-poäng
 • Examensarbete., 5 Yh-poäng
 • Installation, drift, underhåll och service, 20 Yh-poäng
 • Kommunikation, 5 Yh-poäng
 • Kylsystem, 60 Yh-poäng
 • LIA 1, 30 Yh-poäng
 • LIA 2, 30 Yh-poäng
 • LIA 3, 40 Yh-poäng
 • Luftsystem, 5 Yh-poäng
 • Lödning, 5 Yh-poäng
 • Ritningslära, 5 Yh-poäng
 • Systemkunskap, 10 Yh-poäng
 • Systemlösning och övervakning, 15 Yh-poäng
 • Värmesystem, 5 Yh-poäng
Information om kurserna

Behörighetskurs El 1, 20 Yh-poäng

Kursen behandlar hur ritningar och scheman är uppbyggda, utföra inkoppling av apparater, felsökning och mätningar för att uppfylla kraven för begränsad auktorisation enligt Elsäkerhetsverket.

Behörighetskurs El 2, 20 Yh-poäng

Kursen behandlar hur en likströms-, enfas- och trefaskrets är uppbyggd och fungerar för att uppnå kraven för begränsad auktorisation enligt Elsäkerhetsverket.

Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar hur man genom sitt eget beteende och agerande kan förebygga och förhindra diskriminering på sin arbetsplats samt få kännedom om vilka regelverk som finns kring detta. Vidare behandlas förståelse för vad jämställdhet innebär i praktiken.

El med styr- och reglerteknik, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar olika typer av startsätt, de grundläggande delarna i styr- och reglerteknik och om terminologin inom reglertekniken för att kunna analysera enklare processer.

Elkyllära, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar begreppen inom el, funktion och uppbyggnad av elkopplingar, hur elkomponenterna fungerar och vad de gör i kyl- och värmepumpsystem samt den el som finns i och runt kyl- och värmepumpaggregat som är minimikravet för ett självständigt arbete.

Examensarbete, 5 Yh-poäng

Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig om hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område utförs. Tillämpning av förvärvade kunskaper, självständigt planera och hantera uppgifter (teoretiska och praktiska) inom yrkesrollen. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt. Den skriftliga rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning.

Installation, drift, underhåll och service, 20 Yh-poäng

Kursen behandlar underhåll och service av den utrustning som finns på olika typer av aggregat och att felsöka på ett metodiskt och säkert sätt både för egendom och personskador. Hur man med hjälp av entalpidiagram kan dra slutsatser. Vidare behandlas energioptimering av enskilda kylsystem och integrerade system där kyla samverkar med värme och ventilationssystem.  Att utföra mätningar och utefter mätresultat analysera behovet av åtgärder för att skapa ett energioptimerat system.

Kommunikation, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar bemötande av kund, verktyg för ökad merförsäljning till kund gällande energiförbrukning, underhåll och hållbar utveckling.

Kylsystem, 60 Yh-poäng

Kursen behandlar hur ett kyl- och värmepumpsystem är utformat med komponenter och funktionsdelar och om de lagar och förordningar, föreskrifter, EU-direktiv som styr kylbranschen.

LIA 1, 30 Yh-poäng

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i praktiska situationer relateras till teoretiskt inlärda moment. Kursen ger insikt i service och underhållsarbeten, att känna igen och använda de vanligast verktygen, komponenterna och infästningsmaterialen.

LIA 2, 30 Yh-poäng

LIA:an är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i praktiska situationer relateras till teoretiskt inlärda moment. Kursen ger insikt i montagemoment och hantering av dokument för arbeten på kylmaskiner och värmepumpar så som systemflödescheman, arbetsorder, kontrollrapporter och registerföring.

LIA 3, 40 Yh-poäng

LIA:an är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i praktiska situationer relateras till teoretiskt inlärda moment. Kursen ger insikt i drift och underhåll samt felsöka och i att åtgärda problem i kylprocessen.

Luftsystem, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar hur ett ventilation/luftbehandlingssystem är utformat i samverkan med kyla.

Lödning, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar att löda i en kylinstallation med och utan skyddsgas och att löda ihop olika rörmaterial.

Ritningslära, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar hur scheman och driftkort är utformade med symboler och beteckningar för kylbranschen.

Systemkunskap, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar kyl- och värmepumpsystem, samband mellan produktion, distribution och förbrukning och om indirekta-, butiks- och industrisystem.

Systemlösning och övervakning, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar att hantera reglerutrustning i kyl-, värme- och ventilationsprocesser och funktioner för övervakningssystem i installationer  i fastigheter för kyla, värme och ventilation.

Värmesystem, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar hur ett värmesystem är utformat och samverkar med kylsystem.

 

 

 

Utbildningar inom kyla och värme
Ansök till Kyl- och värmepumptekniker

Årets ansökningsperiod är stängd men du kan lämna en intresseanmälan för nästa period här nedan. Då påminner vi dig via mail när den öppnat.

Gör en intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se