Generic filters
Exact matches only

Kyl- och värmepumptekniker

Vår utbildning till kyl- och värmepumptekniker gör dig till expert på olika tekniska lösningar. Det är ett varierande och rörligt yrke och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är mycket goda. En värmepumptekniker eller kyltekniker arbetar exempelvis med installationer, felsökning och styrning av system.

Det kan också handla om att skapa ett behagligt inomhusklimat i en fastighet. Exempel på branscher som söker denna kompetens är industrin, livsmedelsbutiker och idrottsanläggningar.

Kyl och värmepumptekniker-utbildning

På vår Kyl- och vämepumptekniker-utbildning utgörs en tredjedel av studietiden av lärande i arbete, LIA. Då får du praktisera yrket hos olika företag i branschen. I våra utbildningslokaler finns ett unikt fullutrustat kyllaboratorium. Det är kylbranschen som står bakom investeringen för att säkerställa en utbildning på hög nivå med moderna kylsystem.

Studietakt

305 Yh-poäng. Du läser på heltid under cirka 1,5 år. I utbildningen varvas teori med praktisk undervisning i våra lokaler med fullt utrustat kyllaboratorium.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Utbildningsort

Distans med fysiska träffar och laborationer i Katrineholm (i snitt 2 i månaden). Det finns goda förbindelser med tåg/buss till Katrineholm.

Examineringsprov för certifiering

Utbildningen avslutas med teoretiskt- och praktiskt examineringsprov. Efter avklarat examineringsprov kan du ansöka om certifiering. Ett tillfälle per studerande erbjuds de som är godkända i utbildningens samtliga kurser vid utbildningsslut. För studerande som inte är klara vid utbildningsslut erbjuds ett tillfälle tillsammans med nästa yrkeshögskoleklass, gäller endast så länge som utbildningen finns inom INSU yrkeshögskola. För studerande som inte vill vänta eller behöver fler än ett tillfälle erbjuds examineringsprovet till egen kostnad i vårt ordinarie utbud.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Kyl- och värmepumptekniker
 • Kylservicetekniker
 • Servicetekniker inom kyla
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Specialiserade kunskaper inom området kylteknik.
 • Kylsystemens uppbyggnad och funktion samt får kunskaper om drift av kylsystem.
 • Kunna drift- och energioptimera ett kylsystem samt att dokumentera och rapportera ett kylsystem.
 • Självständigt arbeta som service- och installationstekniker inom kylbranschen vilket leder till vidare lärande och professionell utveckling inom yrket.
Målgrupp

För dig som vill läsa vidare efter gymnasiet eller varit yrkesverksam ett tag och vill karriärväxla. Utbildningen passar dig som är intresserad av att blanda teoretiskt och praktiskt problemlösning, vill göra en insats för miljön och samtidigt ha bra karriärmöjligheter i en framtidssäker bransch.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Särskilda behörighetskrav

Inga särskilda behörighetskrav

Urvalskriterier

Läs mer om urval >

Kurser som ingår i utbildningen
 • Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng
 • El med styr- och reglerteknik, 15 Yh-poäng
 • Elkyllära, 50 Yh-poäng
 • Examensarbete, 20 Yh-poäng
 • Installation, drift, underhåll och service, 20 Yh-poäng
 • Kommunikation, 5 Yh-poäng
 • Kylsystem, 30 Yh-poäng
 • LIA 1, 45 Yh-poäng
 • LIA 2, 45 Yh-poäng
 • Luft- och värmesystem, 10 Yh-poäng
 • Systemkunskap, 20 Yh-poäng
 • Systemlösning och övervakning, 15 Yh-poäng

 

 

Ansök till Kyl- och värmepumptekniker

Ansökan är öppen till 30 april, utbildningsstart augusti 2024.

Ansök här

OBS! Alla program och korta utbildningar har varje år öppet för sen antagning men endast ansökningar till de utbildningar där det finns platser kvar behandlas löpande.

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se

 

Information om kurserna

Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar hur man genom sitt eget beteende och agerande kan förebygga och förhindra diskriminering på sin arbetsplats samt få kännedom om vilka regelverk som finns kring detta. Vidare behandlas förståelse för vad jämställdhet innebär i praktiken.

El med styr- och reglerteknik, 15 Yh-poäng

Kursen bygger vidare på kursen Elkyllära. Kursen behandlar olika typer av startsätt, de grundläggande delarna i styr och reglerteknik och om terminologin inom reglertekniken för att kunna analysera enklare processer.

Elkyllära, 50 Yh-poäng

Kursen behandlar grundläggande ellära och installationskunskap. Kursen behandlar olika begrepp inom el, funktion och uppbyggnad av elkopplingar, hur elkomponenterna fungerar samt deras funktion i kyl- och värmepumpsystem. Kursen uppfyller de två teoretiska kraven för B auktorisation enligt elsäkerhetsverket.

Examensarbete, 20 Yh-poäng

Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig om hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område utförs. Tillämpning av förvärvade kunskaper, självständigt planera och hantera uppgifter (teoretiska och praktiska) inom yrkesrollen. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt. Den skriftliga rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning.

Installation, drift, underhåll och service, 20 Yh-poäng

Kursen behandlar underhåll och service av den utrustning som finns på olika typer av aggregat och att felsöka på ett metodiskt och säkert sätt både för egendom och personskador. Hur man med hjälp av entalpidiagram kan dra slutsatser. Vidare behandlas energioptimering av enskilda kylsystem och integrerade system där kyla samverkar med värme och ventilationssystem.  Att utföra mätningar och utefter mätresultat analysera behovet av åtgärder för att skapa ett energioptimerat system.

Kommunikation, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar bemötande av kund, verktyg för ökad merförsäljning till kund gällande energiförbrukning, underhåll och hållbar utveckling.

Komponenter och system, 20 Yh-poäng

Den studerande ska lära sig de komponenter som förekommer i olika system inom kyl- och värmepumptekniken. Metoder och begrepp som svarar mot de krav som ställs för fortsatta studier inom kyl- och värmepumpteknik.

Kylsystem, 30 Yh-poäng

Kursen behandlar hur ett kyl- och värmepumpsystem är utformat med komponenter och funktionsdelar och om de lagar och förordningar, föreskrifter, EU-direktiv som styr kylbranschen. Kursen behandlar hur scheman och driftkort är utformade med symboler och beteckningar för kylbranschen. Kursen behandlar att löda i en kylinstallation med och utan skyddsgas och att löda ihop olika rörmaterial.

LIA 1, 45 Yh-poäng

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i praktiska situationer relateras till teoretiskt inlärda moment. Kursen ger insikt i service och underhållsarbeten, att känna igen och använda de vanligast verktygen, komponenterna och infästningsmaterialen. Kursen ger insikt i montagemoment och hantering av dokument för arbeten på kylmaskiner och värmepumpar så som systemflödescheman, arbetsorder, kontrollrapporter och registerföring.

LIA 2, 45 Yh-poäng

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet, fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i praktiska situationerna relateras till teoretiskt inlärda moment. Kursen ger insikt i drift och underhåll samt felsöka och i att åtgärda problem i kylprocessen.

Luft- och värmesystem, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar hur ett ventilation/luftbehandlingssystem är utformat i samverkan med kyla. Kursen behandlar hur ett värmesystem är utformat och samverkar med kylsystem.

Systemkunskap, 20 Yh-poäng

Kursen behandlar kyl- och värmepumpsystem, samband mellan produktion, distribution och förbrukning och om indirekta-, butiks- och industrisystem.

Systemlösning och övervakning, 15 Yh-poäng

Kursen bygger vidare på kurserna Elkyllära och El med styr- och reglerteknik. Kursen behandlar att hantera reglerutrustning i kyl-, värme- och ventilationsprocesser och funktioner för övervakningssystem i installationer i fastigheter för kyla, värme och ventilation.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.