Generic filters
Exact matches only

Projektledare Kyla, distans

Kvalificerade projekt kräver skickliga projektledare med kunskaper inom en rad olika områden. Vardagen består av att styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet. Ansvarsområdet är stort där allt från pengaflöde till teknik, arbetsmiljö och kundvård måste fungera för att nå framgång.

Det behövs kunskaper om avtal, upphandling, logistik, tekniska lösningar och målstyrning men också kunskaper om ledarskap för att kunna styra projekt med många personer och resurser inblandade. De mjuka värden är precis lika viktiga som de hårda.

Arbetar du inom installationsbranschen idag och vill gå vidare i din karriär är detta en utbildning som kan passa dig.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Projektledare Kyla och ger kompetens för att kunna leda kvalificerad projekt.

Studietakt

200 YH-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under två år.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Utbildningsort

Distans.

Efter utbildningen

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Projektledare Kyla
 • Arbetsledare Kyla
 • Konsult inom Kyla
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Projektledning och ledarskap
 • Entreprenadekonomi med ekonomisk uppföljning
 • Logistiksystem, d.v.s materialflöden från grossist/leverantör till slutkund samt därtill hörande informationsflöden
 • Upphandling och upphandlingsteknik
 • Hur man utvärderar olika tekniska lösningar
 • Entreprenadjuridik
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom installationsbranschen och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda förkunskapskrav

Yrkeserfarenhet: 2 år heltid från installationsbranschen.

Urvalskriterier

Urval

Kurser som ingår i utbildningen
 • Arbetsmiljö, 10 Yh-poäng
 • Diskriminering och jämställdhet, 10 Yh-poäng
 • Ekonomi och kalkylering, 15 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng
 • Examensarbete, 20 Yh-poäng
 • Installationssamordning, 15 Yh-poäng
 • LIA – Lärande i arbete, 25 Yh-poäng
 • Organisation och ledarskap, 20 Yh-poäng
 • Projektledning och projektkunskap, 30 Yh-poäng
 • Regler och standarder, 10 Yh-poäng

 

Ansök till Projektledare Kyla

Ansökan är öppen till 30 april, utbildningsstart augusti 2024.

Ansök här

OBS! Alla program och korta utbildningar har varje år öppet för sen antagning men endast ansökningar till de utbildningar där det finns platser kvar behandlas löpande.

Varför utbilda sig till projektledare?

Utbildningen Projektledare Kyla har flera fördelar, både för dig som individ och för ditt företag oavsett om du är verksam på ett stort eller ett mindre företag.

Ökad konkurrenskraft: Färdigheter inom projektledning ökar ditt marknadsvärde och gör dig mer attraktiv för arbetsgivare. Det ökar dina möjligheter att få affärer och gör ditt företag mer konkurrenskraftigt.

Ökade kunskaper inom juridik: Goda kunskaper inom juridik behövs för att hantera avtal, förstå regelverk, kunna förhandla för att få bästa möjliga villkor och för att minska risken för rättsliga tvister.

Ökad förmåga att hantera förändringar: Som projektledare inom kylbranschen behöver du hantera förändringar. Utbildningen ger dig färdighet att identifiera, planera och hantera förändringar på ett strukturerat sätt.

Ökad effektivitet: Projektledning går ut på att planera och organisera arbete. I utbildningen får du med dig tekniker och metoder för att arbeta mer effektivt, vilket ökar produktiviteten och förbättrar resultatet.

Bättre kommunikation: Projektledning innebär kommunikation med teammedlemmar och andra intressenter. Utbildningen utvecklar din kommunikativa förmåga och lära dig att hantera konflikter, vilket förbättrar kommunikationen och minskar risken för missförstånd.

Sammanfattningsvis ger utbildningen Projektledare Kyla dig ökad förmåga att arbeta effektivt och produktivt, hantera förändringar, hantera avtal och kommunicera väl. Du blir mer attraktiv för arbetsgivare och ditt företag mer konkurrenskraftigt.

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000 kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.