Generic filters
Exact matches only

Solenergiprojektering, distans

Efterfrågan på utbildad arbetskraft med kunskaper inom solenergiprojektering ökar när samhället växlar om till hållbara energilösningar. Den svenska solcellsmarknaden växer snabbt och intresset för hållbara lösningar finns hos både privatpersoner och i stora byggprojekt. Det här är en solenergiutbildning på distans för dig som vill bli Solenergiprojektör – en yrkesroll med goda jobbutsikter framöver.

Det finns ett stort behov av utbildad kvalificerad arbetskraft för bra och hållbara installationer. Utbildningen Solenergiprojektering ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena ellära för solenergiprojektörer, solenergiteknik, regelverk, byggteknik, energikunskap samt batterilager och smarta system Samtliga dessa områden är centrala och viktiga för yrkesrollen, för att uppfylla både kundens och branschens krav vad gäller prestanda och kvalitet.

Utbildningen är upplagd för att kombineras med arbete då den genomförs på halvtid och distans.

Studietakt

95 Yh-poäng. Du läser på distans på halvfart under 1 år.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Utbildningsort

Distans med laborationer i Katrineholm/Nyköping.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Solenergiprojektör
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Ellära för solenergiprojektering
 • Solenergianläggningars komponenter, uppbyggnad och funktion
 • Gällande regler, lagar och föreskrifter för solenergiprojektering
 • Byggteknik för solenergiprojektering
 • Energisystem, förnybar energi och energitekniker
 • Energieffektivisering
 • Batterilager och smarta system
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom branschen och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Minst 4 års yrkeserfarenhet med elinstallationer eller elteknik (heltid).

Urvalskriterier

Yrkeserfarenhet

Kurser som ingår i utbildningen
 • Batterilager och smarta system, 15 Yh-poäng
 • Byggteknik, 15 Yh-poäng
 • Energikunskap, 15 Yh-poäng
 • Regelverk, 15 Yh-poäng
 • Solenergiteknik, 25 Yh-poäng
 • Tillämpad ellära, 10 Yh-poäng

 

 

 

Anmäl intresse för Solenergiprojektering

Anmäl intresse för kommande utbildningsstart (preliminärt januari 2025).

Lämna intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

Batterilager och smarta system, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar batterilager och hur de kan användas. Vidare behandlas hur man kan ta till vara överskottsenergi för att använda den när den bäst behövs. Kursen ger även kunskap om vilka förutsättningar som finns för att kombinera batterilager och smarta system för att optimera energianvändningen.

Byggteknik, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar byggteknik för solenergianläggningar så som takkonstruktioner, konstruktionsmaterial, tätskikt och godkända takgenomföringar. Vidare behandlas
infästningar och montagesystem för olika takmaterial samt vind- och snölaster. Kursen ger även kunskap om gällande säkerhet och regler vid arbete på tak.

Energikunskap, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar hållbara energisystem, förnybar energi och energitekniker. Vidare behandlas energieffektivisering

Regelverk, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar de regler, lagar och föreskrifter som gäller inom området. Vidare behandlas de olika stödformer som finns inom solenergi. Kursen går även igenom de aktuella certifieringar som finns inom branschen.

Solenergiteknik, 25 Yh-poäng

Kursen behandlar solenergianläggningarnas uppbyggnad
och dess ingående komponenter.

Tillämpad Ellära, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar den ellära som krävs för att kunna arbeta med projektering och installation av solenergisystem.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.